Information om kandidattesten til Folketingsvalget 2019

Her kan du læse mere om, hvordan kandidattesten ‘Kend din kandidat’ er lavet og hvordan resultaterne udregnes.

HVAD ER KANDIDATTESTEN?
'Kend din kandidat’ er en database, hvor du ved at besvare en række udsagn kan se, hvilke politikere du er mest enig med. Kandidattesten er lavet i samarbejde mellem Altinget og DR.

Testen består af en række udsagn, som du skal forholde dig til. Derefter kan du sammenligne dine svar med folketingskandidaternes svar. På den måde kan testen give dig en indikation af, hvilke kandidater du er mest enig – eller uenig – med på udsagnene.

Testen består af et udvalg af politikområder og dækker derfor ikke alle politikområder.

I testen kan du vægte udsagn, som er vigtige for dig ved valget. Testen kan dermed tage højde for, hvis der er nogle emner, som har større betydning for dig end andre, når du skal stemme.

Alle partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalget, er medtaget i testen. Bemærk dog, at det ikke er alle kandidater, der har ønsket at medvirke i testen. De kandidater, der ikke har medvirket, optræder derfor heller ikke i resultaterne i kandidattesten. Resultatet skal tages med forbehold. Testen er skabt som et værktøj til at øge danskernes viden om og kendskab til politikområder, kandidater og politiske holdninger.

Vi opfordrer dig til at gå på opdagelse i politikernes kandidatprofiler, hvor du kan læse mere om politikernes baggrund og deres mærkesager. Du kan også se din lokale stemmeseddel og de politikere, som du kan stemme på i din kreds. På den måde kan du forhåbentligt blive klogere på, hvem du vil stemme på til valget.

HVORDAN HAR I UDARBEJDET SPØRGSMÅLENE?
Udsagnene i testen er udarbejdet af Altinget, som er en politisk neutral netavis. Vi har derfor ingen politisk holdning til, hvem du skal stemme på.

I praksis har vi udarbejdet udsagnene redaktionelt på vores politiske fagredaktioner. Udsagnene er udviklet i forhold til, at de skal være aktuelle, sprede på tværs af de politiske skillelinjer og være let forståelige for både vælgerne og for kandidaterne. Derudover har vi arbejdet med at skabe en balance mellem positive og negative udsagn fra forskellige politiske orienteringer.

Udsagnene i testen er testet på partierne, et udvalg af kandidater, vælgere, forskere og eksperter for at sikre, at udsagnene er let forståelige og giver politisk spredning i resultaterne, så de derved kan give et retvisende resultat.

HVORDAN UDREGNES RESULTATET?
Resultatet udregnes på baggrund af alle dine besvarelser på udsagnene, samt om du har angivet udsagn som ”vigtigt for mig”.

Når du har besvaret udsagnene, udregnes dit resultat på baggrund af, hvor langt dine og kandidaternes besvarelser er fra hinanden på de enkelte udsagn. Teknisk set er testens algoritme baseret på den euklidiske afstandsberegning.

Hvis du har markeret et udsagn som ”vigtigt for mig” i testen, vil dit svar på dette udsagn blive vægtet og tælle dobbelt i udregningen af dit resultat. Det vil sige, at hvis du er enig med kandidater på det udsagn, vil I blive mere enige i resultatet – og omvendt hvis du er uenig med kandidater, vil I blive mere uenige.

Hvis både du og en kandidat har markeret samme udsagn som ”vigtigt for mig”, vil besvarelsen af dette udsagn tælle tredobbelt i resultatet og på den måde være med til at give et mere præcist og retvisende resultat.

Du kan som bruger springe udsagn over undervejs i testen. Dit endelige resultat bliver kun baseret på de udsagn, som du har svaret på, og vil således give et andet resultat, end hvis du besvarer alle udsagn.

I dit resultat vil du kun kunne se kandidater, der stiller op i den kreds, som du har valgt i starten af testen, så du på den måde kan se, hvem du kan stemme på.

HVORFOR SKAL JEG OPLYSE MIN ADRESSE, OG HVORDAN ARBEJDER ALTINGET MED MINE DATA?
Hvis du bor i kommuner, hvor der er flere opstillingskredse inden for kommunen, skal du oplyse din adresse, for at Altinget kan give dig den præcise stemmeseddel for dit valgsted og de kandidater, du kan stemme på ved valget.

Altinget gemmer ikke brugernes oplysninger og besvarelser i testen. Der kan blive gemt information om resultatet i testen lokalt i den enkelte browser, men det er afhængigt af dine personlige indstillinger på dine enheder. Du kan fjerne dem ved at slette cookies på dine enheder.

Vi ønsker alle god fornøjelse med testen!