Birgit Stenbak Hansen

Om mig

Barnefødt i kommunen. Taget min sygeplejerskeuddannelse i Århus, hvor jeg boede i 10 år. To voksne børn. Bor på nedlagt landbrug. Gift med Rene, der er Falckredder. Jeg stiller op, fordi jeg vil være med til at sætte retning indenfor den politik, der udøves tættest på borgerne.

Fakta

Valgt i
2009, 2013, 2017
Uddannelse
Gymnasial uddannelse
Beskæftigelse
Borgmester
Alder
53 år

Mere information

birgithansen.dk
LinkedIn
Twitter
Facebook

Samarbejde, økonomisk stabilitet,

Borgmester. Kender betydningen af bredt samarbejde. Er gået foran ift økonomisk genopretning. Kun ved at gå foran ift. kommunens udfordringer og ved at samarbejde med erhvervslivet, fagforeningerne, de ansatte, borgerne og byråd kan vi løse vores udfordringer. Det mestrer jeg. Derudover er jeg synlig og arbejdsom

De kommunale kerneområder

Det er indiskutabelt, at jeg som socialdemokrat vil kæmpe for de traditionelle kerneområder: børn, uddannelse, unge, ældre, handicappede, psykisk syge. Vi skal have anstændige forhold for de grupper. Det kommer først.

Erhvervspolitik og økonomi

Kommunen kan ikke skabe jobs - ikke alene. Men vi skal sikre rammerne - hurtig sagsbehandling, afbureaukratisering og regelforenkling. Og så skal vi tænke os om, hvis vi tænker på at blande boliger og erhverv. Hvis vi har gode rammer for erhvervslivet, skal de primært skabe jobs. Hvis der er jobs, vil folk søge de jobs, og hvis vi har en god service - billige byggegrunde i varieret udbud, gode skoler, gode institutioner, kultur og foreningsliv osv - vil folk bo her. Kun på den måde kan vi få kroner i kassen og sikre god service. Det hænger sammen!

22 års erfaring som sygeplejerske fra børneafd., børnelægepraksis, hjemmmeplejen, ældrecenter, lægepraksis. 16 års byrådsmedlemskab. Økonomiudvalg. Medlem KKR. Medlem af erhvervsrådet i kommunen. To fonds bestyrelser. Medlem af erhvervsskolens, gymnasiet og Handelskolens bestyrelser. Medlem af Martecs bestyrelse. Medlem af BRNDs bestyrelse. Medlem af Produktionsskolens bestyrelse. Bestyrelsesmedlem ved Turisthus Nord.

Hvor enig er du med Birgit Stenbak Hansen?

Svar på 25 spørgsmål og få svaret.

Tag testen