Information om Kend din kandidat

‘Kend din kandidat’ er en database, hvor du ved at tage en test kan se, hvilke politikere du er mest enig med. Du kan også læse mere om politikerne og deres mærkesager samt se din lokale stemmeseddel.

Om kandidattesten
Testen består af en række udsagn om kommunalpolitik, som du skal forholde dig til. Derefter kan du sammenligne dine svar med politikernes svar. På den måde kan testen give en indikation af, hvem du er mest enig med.

Vær opmærksom på, at spørgsmålene ikke er vægtede. Det vil sige, at alle spørgsmål tæller lige meget i testen. Når du skal stemme, kan det være, at der er særlige spørgsmål, som har stor betydning for, hvem du vælger at stemme på. Det kan testen ikke tage højde for.

Derudover består testen kun af et begrænset antal politiske udsagn. Det er derfor ikke alle politikområder, som er med i testen, men blot et udvalg.

Bemærk også, at ikke alle politikere har ønsket at medvirke i testen. Disse politikere optræder derfor ikke i kandidattestens resultater. Test-resultatet skal derfor tages med forbehold, og er skabt som et værktøj til at øge viden og kendskab til politikområder, kandidater og politiske holdninger for brugerne. Vi opfordrer dig derfor til også at gå på opdagelse på politikernes profil-sider, hvor du kan læse mere politikernes baggrund og mærkesager.

På den måde kan du forhåbentligt blive mere sikker på, hvem du vil stemme på.


Sådan har vi gjort
Udsagnene i testen er udarbejdet af Altinget, som er en politisk neutral netvis. Vi har derfor ingen politisk holdning til, hvem du skal stemme på.

I processen har vi udformet udsagnene redaktionelt i vores poltiske fagredaktioner og testet dem hos både lokale politikere, eksperter og vælgere for at sikre, at udsagnene er forståelige og giver en politisk spredning i resultaterne, så de derved kan give et retvisende resultat.

Hvordan udregnes resultatet?
Testens algoritme virker sådan, at når du har besvaret udsagnene i testen, så udregnes resultatet på baggrund af, hvor langt vælgernes og kandidaternes besvarelser er fra hinanden på alle udsagn, som man har svaret på. Teknisk set er algoritmen baseret på den euklidiske afstandsberegning.


God fornøjelse med testen!