Maya Kathrine Andersen

Om mig

Jeg har altid været interesseret i at kæmpe for den verden der omgiver mig. Desværre har jeg indtil jeg var 37 år måttet bruge kræfterne på at løse en konflikt med mit køn i mit indre. Først her som 39 årig står jeg klar til at kæmpe for verden omkring mig, fordi jeg nu har fundet kvinden i mig selv, som får det hele til at ske. Radikale venstre lyser af optimisme, så selvfølgelig er det mit parti. Jeg kan jo meget mere end jeg lige troede jeg kunne. Det samme er jeg sikker på at Danmark kan. Så nu skal der ske noget. Jeg er stolt kvinde og åben transkønnet. Spørg hvis du er i tvivl. 💖

Fakta

Uddannelse
Erhvervsuddannelse
Beskæftigelse
Privat ansat/selvstændig
Alder
42 år

Mere information

www.jeg-er-maya.dk
LinkedIn

Tryghed for børn og unge og deres familie

Vi SKAL have styr på situationen med skolerne i kommunen. Det må kunne lade sig gøre på en human måde, hvis vi på tværs af bygrænser arbejder sammen om en løsning og bruger ressourcerne vi har på bedste vis. Børn og voksne skal igen kunne være trygge omkring fremtiden for skolegang i kommunen.

Beskæftigelse der giver mening for den enkelte

Jeg har altid trods en truende kontanthjælp følt mig godt behandlet af vores kommune på det her punkt. Det ønsker jeg skal fortsætte. Ingen kan være tjent med en hverdag, hvor de ikke har mulighed for at beskæftige sig med det, de er bedst til. Ej heller må nogen stå uden uddannelse der giver mening for dem.

Integration med hjertet forrest

Vi må alle tage et ansvar på det her område. Både ude i verden, men også overfor vores nabo. Derfor vil jeg kæmpe for initiativer der forbedre integrationen. Vi skal møde fremmede med kærlighed og respekt for den de er. Halvhjertede løsninger nytter ikke. Hjertet skal med forrest, hvis vi vil opleve en kærlighed begge veje. Det samme gælder i øvrigt indfødte danskere som kæmper med livet.

1

ÆLDREPLEJE

Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Information om spørgsmålet

Kommuner har ansvaret for, at ældre mennesker kan få hjælp, hvis de ikke kan klare sig selv. En kommune kan vælge at overlade hele eller dele af den kommunale hjemmepleje til private virksomheder.


For

Private virksomheder er mere effektive til at levere hjemmepleje. De kan gøre det hurtigere, smartere og billigere end den kommunale leverandør af hjemmepleje.

Imod

Private virksomheder skal give overskud og har derfor for stort fokus på, hvor billigt de kan levere hjemmeplejen. Det går ud over de ældre og de ansatte, fordi kvaliteten af hjemmeplejen bliver nedprioriteret til fordel for lave omkostninger.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Hvis de beviser de kan løfte opgaven bedre, så ja. Den største fokus skal altid være på, at den ældre føler at der er tid til vedkommende. Det vil formentligt også betyde at hjemmehjælperen får en god oplevelse og et godt arbejdsmiljø. Som udgangspunkt tror jeg nu lidt på den kommunale drifts neutralitet.

2

FRIVILLIGHED

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​for at aflaste personalet

Information om spørgsmålet

I dag er det muligt at arbejde som frivillig i kommunale institutioner, for eksempel som besøgsven på et plejehjem. Flere kommuner rundt om i landet har fået såkaldte frivilligkoordinatorer, der organiserer frivilligt arbejde på deres plejehjem.


For

Frivillige på plejehjem løfter kvaliteten for beboerne. Det giver flere hænder til omsorgsopgaver og giver det lønnede personale mere tid til at udføre deres kerneopgaver.

Imod

Frivillige går ud over det lønnede personale på plejehjem. De frivillige udfylder nemlig det arbejde, som det lønnede personale er ansat til. Det kan føre til spareøvelser, fordi det lønnede personale presses af frivillige, der ikke får løn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Bestemt der hvor det er forsvarligt og hænderne mangler, og det burde kunne lade sig gøre. Frivillig arbejskraft er også en særlig arbejdskraft som kommer med en ubetinget omsorg.

3

KOMMUNESKAT

Kommuneskatten skal sænkes

Information om spørgsmålet

Kommuneskatten er en del af din indkomstskat. Kommunalbestyrelsen i hver kommune fastlægger selv skattesatsen inden for rammerne af den årlige økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. I 2017 er den gennemsnitlige kommuneskat på 25,3 procent.


For

Kommuneskatten er for høj. Færre penge vil tvinge kommunen til at effektivisere og tænke nyt. Derudover kan borgerne beholde flere af deres egne penge. Lavere skat vil tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Imod

Hvis vi sænker skatten, bliver der færre penge til velfærd, og det vil særligt kunne ramme de svageste borgere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Ikke som det er nu, hvor vi kæmper med fælles vej - og anlægsomkostninger som er svære at løse med private midler.

4

ERHVERV

Virksomheder skal betale færre afgifter til kommunen

Information om spørgsmålet

Virksomheder betaler afgifter til den kommune, hvor virksomheden er placeret. Det kan for eksempel være gebyrer for byggesager eller skat på erhvervsejendomme.


For

Færre kommunale afgifter for virksomheder vil betyde flere arbejdspladser i kommunen, fordi det tiltrækker nye virksomheder og giver de eksisterende bedre mulighed for at udvide og bygge nyt.

Imod

Færre kommunale afgifter til virksomheder sender regningen for kommunal service videre til almindelige borgere. Der er ingen sikkerhed for, at virksomheder vil investere i flere arbejdspladser i kommunen, hvis de betaler færre afgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Det vil jeg lade op til virksomhederne at gøre mig klogere på. Dog hælder jeg til at de betaler passende med afgifter.

5

ØKONOMI

Det er muligt at spare penge i kommunen uden at det går ud over velfærden

Information om spørgsmålet

Langt størstedelen af kommunernes budget bliver brugt på direkte velfærd såsom pleje af ældre og børn, sundhed og arbejdsløshedsunderstøttelse.


For

Kommunal velfærd kan sagtens effektiviseres, uden at det går ud over kvaliteten af velfærden. Blandt andet kan nye IT-løsninger og mindre bureaukrati frigøre ressourcer, til at offentligt ansatte kan løse deres opgaver bedre og hurtigere.

Imod

Hvis kommunen vil spare penge, vil det enten betyde færre typer af service til borgerne, eller at kommunens medarbejdere skal løbe hurtigere, end de allerede gør. Det vil i sidste ende gå ud over velfærden.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Jeg vil altid være fortaler for at vi lærer at bruge alle vores eksisterende ressourcer på bedste vis, og på den måde f.eks. opnår bedre undervisning og pasning uden besparelser. Det er for mig hjerteblod fra det Radikale Venstre som i øjeblikket ikke rigtigt er til stede. Og nej det kræver ikke en akademiker for at komme med de gode løsninger. Hele Danmark er blevet bedre uddannet, så vi i dag er i stand til at løfte opgaven i flok

6

FOLKESKOLE

Kommunen skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte

Information om spørgsmålet

En kommune kan vælge at sammenlægge skoledistrikter eller at transportere elever fra et distrikt til et andet for at skabe mere socialt blandede klasser.


For

Hvis vi skal løfte fagligt og socialt svage elever, er det nødvendigt, at kommunen sørger for, at de bliver blandet med børn fra fagligt og socialt stærke hjem.

Imod

Hvis kommunen skal tage højde for klassens sociale sammensætning, vil det indskrænke forældrenes frihed til at sikre, at deres børn får den bedst mulige skolegang. Desuden vil nogle elever kunne få forlænget transporttid til skole.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Alle børn skal farves af hinanden, for at fremtiden bliver farverig for alle. Dog skal der ikke rykkes rundt for enhver pris. Barn og forældre skal have det sidste ord.

7

DAGINSTITUTIONER

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr pædagog i børnehaver og vuggestuer

Information om spørgsmålet

I dag findes der ikke en fast øvre grænse, for hvor mange børn der må være pr. pædagog. Der er stor variation, i hvor mange børn der er pr. pædagog i de danske kommuner.


For

Der er alt for mange børn, der ikke får tilstrækkelig omsorg og nærvær fra pædagogerne, fordi medarbejderne skal løbe hurtigt. Det hæmmer børns udvikling.

Imod

Der er ikke et entydigt lighedstegn mellem antallet af hænder og kvaliteten i børnepasningen. Desuden skal kommunen frit kunne prioritere antallet af ansatte ud fra forældrenes behov lokalt.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Det må være op til institutionen, pædagogerne, forældrene og børnene i fællesskab at fastsætte en grænse for dette. Jeg tror på de kan. Dog skal der sikres økonomi til mindst to pædagoger og én medhjælper til 10 vuggestuebørn eller 19 børnehavebørn.

8

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på forbedring af veje

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for det kommunale vejnet. I alt er der mere end 70.000 km kommunevej i Danmark. Kommunerne har dermed ansvaret for langt størstedelen af vejnettet i Danmark.


For

Kvaliteten af vejene i min kommune er for dårlig. Desuden er det billigere at forbedre veje løbende frem for at gøre det, når problemerne opstår.

Imod

Kommunen bruger allerede tilstrækkeligt med penge på forbedringer af vejene, som først og fremmest kommer miljøskadelig transport til gode.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

I øjeblikket er der et efterslæb ift. asfalt på veje og cykelstier som oplyst ved seneste kommunalbestyrelsesmøde. Dog vil jeg stadig prioritere manglende vedligholdelse af skoler højere. Det er trods alt der vores børn tilbringer det meste af deres tid.

9

TRANSPORT

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvaret for de cykelstier, der er en del af det kommunale vejnet.


For

Bedre cykelstier kan få flere til at bruge cyklen frem for bilen som transportmiddel. Det er godt for miljøet og den enkeltes sundhed.

Imod

Bedre og flere cykelstier er ikke lig med flere cyklister. Bilen er stadig det foretrukne transportmiddel for de fleste og skal prioriteres derefter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

I princippet ja. At få børn og voksne op på en cykel bør altid prioriteres og gøres sikkert. Pt. bør vi dog nok hellere prioritere at vedligeholde de veje og cykelstiere vi har i forvejen.

10

FLYGTNINGE

Kommunen kan modtage flere flygtninge

Information om spørgsmålet

Flygtninge fordeles i de danske kommuner med et kvotesystem, der blandt andet tager højde for antallet af flygtninge i kommunerne. Kommuner kan også selv komme med ønsker til, hvilke flygtninge de gerne vil modtage.


For

Vi har pligt til at hjælpe, hvor vi kan, og på sigt vil flygtninge være en gevinst for lokalmiljøet.

Imod

Vi har nået grænsen for, hvor mange flygtninge vi kan modtage i kommunen. Økonomisk og socialt er de en stor udfordring for lokalmiljøet, og derfor skal vi ikke have flere.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Til nød er der umiddelbart stadig faciliteter i kommunen til nytilkomne flygtninge. Alle de faciliteter der blev forladt i 2016. Derudover virker der ikke til at være bolignød i kommunen, så hvis de ellers bliver taget godt imod og deraf finder et liv og et arbejde, så er der også en bolig og hjerterum til dem. Til gevinst for hele Danmark - hvis vi har hjertet forest. Jeg tror på Danmark - og på dem der kommer til vores land.

11

INTEGRATION

Kommunale institutioner tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

Information om spørgsmålet

I nogle kommunale børnehaver har man afskaffet svinekød fra menuen af hensyn til religiøse minoriteter. I enkelte folkeskoler er der indrettet bederum. Der er ingen generel lovgivning på området, og kommunerne styrer de hensyn, der tages.


For

Religion og det offentlige rum skal ikke blandes sammen. Hvis folk har særlige religiøse forpligtelser, må de dyrke dem inden for hjemmets fire vægge.

Imod

Religionsfrihed betyder ret til at dyrke sin religion. Det styrker sammenhængskraft og integration, hvis kommunens institutioner understøtter religiøse særhensyn.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Når vi ikke går mere i kirke end vi gør i Danmark, så syntes jeg ikke vi reelt kan tale om religiøse minoriteter. Tværtimod burde vi respektere at de fremmede der kommer til vores land har brug for at bibeholde håbet via deres tro i en måske håbløs situation. Når troen på et liv i fred så kommer tilbage, er jeg sikker på at vores kulturer finder sammen, men det kræver som sagt også at vi har hjertet forest når de ankommer og hele vejen derefter.

12

KULTUR

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Information om spørgsmålet

På landsplan brugte kommunerne i 2016 cirka 5,5 mia. kr. på kulturtilbud som folkebiblioteker, museer og musikarrangementer.


For

Kulturelle tilbud skal i højere grad klare sig på markedsvilkår. Kultur er ikke kernevelfærd som for eksempel omsorg for børn og ældre.

Imod

Kommunal støtte er afgørende for at opretholde en alsidig vifte af kulturtilbud. Biblioteker og kulturhuse har en vigtig rolle i forhold til borgernes adgang til viden, dannelse og underholdning.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Det gør der vel egentligt ikke. Mange gange er det private midler/kræfter der reelt gør en forskel på det område.

13

IDRÆT

Kommunen skal betale for børns idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd​

Information om spørgsmålet

Idrætsforeninger, der tilbyder fritidsaktiviteter til børn og unge under 25, har ret til at få tilskud fra kommunen. Kommunalbestyrelsen sætter betingelserne for tilskuddet og bestemmer, hvor stort det skal være. Det er ikke udbredt, at kommuner betaler den fulde pris for børns idrætsaktiviteter.


For

Det er sundt for børn at deltage i idrætsaktiviteter, fordi både aktiviteterne og samværet med andre børn udvikler dem positivt. Derfor skal kommunen sørge for, at alle børn har lige adgang til idrætsaktiviteter.

Imod

Man fratager forældre ansvaret for at tage vare på deres børn, hvis man begynder at betale for deres børns idrætsaktiviteter. Hvis forældrene ikke har råd, må de prioritere i deres udgifter.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Ja. Vi må ikke lukke nogle uden for fælleskabet, fordi forældrene ikke har bragt sig i stand til at bære økonomien. Særligt er der jo mange børn, hvor de fysiske udfoldelser er en vigtig del af deres velvære.

14

ÆLDRE

Ældre der har råd, skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Information om spørgsmålet

Tilkøb af ekstra service har tidligere kun været muligt hos private leverandører af pleje. Men siden 2013 har flere kommuner haft en forsøgsordning, hvor kommunale leverandører også kan tilbyde ekstra service mod betaling.


For

Tilkøb af ekstra service giver fleksibilitet for de ældre, der har særlige behov. Samtidig sikrer det, at de kommunale leverandører af pleje kan konkurrere på lige vilkår med private leverandører.

Imod

Ekstra service favoriserer rige ældre, som har råd til at betale for ekstra ydelser. Samtidig kan det udhule velfærden på ældreområdet, fordi kommunerne kan se en økonomisk gevinst i at erstatte almen velfærd med ekstra service, der koster penge.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Hvis man har penge til overs når man er på et plejehjem, så er det ikke reelt at man f.eks. skal visiteres til hjælpemidler, når man selv kan betale dem. Der bliver så flere penge til overs til dem som ikke selv kan betale. Altså bliver resultatet at man har sikret sig selv et hjælpemiddel men også højnet chancen for at en anden kan få det samme hjælpe via visitation.

15

MILJØ

Kommunen skal sikre mere sortering og genanvendelse af borgernes affald

Information om spørgsmålet

Kommunen har ansvaret for at håndtere alt privat affald samt affald fra erhverv, som skal brændes eller deponeres.


For

En bedre sortering og genanvendelse af affald vil sikre en mindre belastning af miljøet og en mere bæredygtig økonomi, hvor affald genanvendes til nye produkter.

Imod

Affaldshåndtering er allerede meget omstændig, og effekten af at sortere står ikke mål med indsatsen.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Ja, altid. Vi skal altid forhindre et spild der med fordel kunne genbruges i stedet for brændes af til ingen verdens nytte. Jeg vil dog vurdere den nuværende sortering til at være meget omfangsrig. Containerne med brændbart kunne dog nok godt segmenteres yderligere.

16

MILJØ

Kommunen skal gøre mere for at skabe sammenhængende ​naturområder

Information om spørgsmålet

Kommuner skal udpege, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden er potentiale for at skabe ny natur og binde naturen sammen i større naturområder på tværs af kommunegrænser.


For

Sammenhængende naturområder gør, at naturen bliver mere robust, og at plante- og dyrearter får bedre overlevelsesmuligheder.

Imod

Der anvendes allerede tilstrækkeligt med ressourcer på at sikre kommunens natur. Desuden kan det begrænse jordejeres råderet over deres ejendom, som igen kan betyde lavere jordpriser.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Der har jeg brug for at spørge landmændene og borgerne der bruger naturen i vores kommune, før jeg tør danne mig en klar mening om det. Som udgangspunkt vil jeg dog kæmpe for at vi i det mindste sørger for at vigtige naturområder bevares og ikke lider skade af land eller by.

17

FOREBYGGELSE

Kommunen skal hjælpe borgere til at stoppe med at ryge

Information om spørgsmålet

Cirka 14.000 mennesker dør årligt på grund af rygning. Følgerne af rygning koster samfundet 3,5 mia. kr. årligt til sundhedsudgifter.


For

Hvis kommunen tilbyder hjælp til rygestop, vil samfundet på langt sigt spare penge. Samtidig vil rygestop gavne den enkeltes sundhed, ligesom færre vil blive udsat for passiv rygning.

Imod

Rygning er en privatsag. Det er ikke en kommunal opgave at få folk til at stoppe med at ryge. Desuden er andelen af rygere faldet betragteligt de sidste mange år, og den udvikling vil fortsætte, uanset om kommunen tilbyder hjælp eller ej.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Ja, jeg syntes man skal forsøge at kigge i retning af forsøget med rygestop i fællesskab i Hornslet. Det giver god mening. Det var så oplagt at hente kompetencen derfra. Man kunne køre de som forsøg i nogle år, og år for år evaluere om tilbuddet virker og om tilslutningen er for lille. Falder tilslutningen, fordi tilbuddet virker, så er det jo oplagt at stoppe til den tid.

18

FOLKESUNDHED

Salg af alkohol i idrætshaller skal være forbudt

Information om spørgsmålet

Bornholms Regionskommune valgte i januar at forbyde salg af alkohol i idrætshaller, hvis der er børn under 18 år til stede. Flere kommuner har indført lignende forbud ved særlige arrangementer.


For

Det sætter et dårligt eksempel for børn, hvis deres forældre køber alkohol i forbindelse med fritid og sport. Med et forbud lærer børn, at sport og fritid ikke er relateret alkohol.

Imod

Det er et indgreb i den personlige frihed, når man forbyder folk at købe alkohol. Derudover mister idrætshaller indtægter ved et forbud.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

I forbindelse med idrætsaktiviteter syntes jeg ikke at det at bakke op om sit hold eller en enkelt deltager burde nødvendiggøre behovet for indtagelse af alkohol. Selve sportens underholdning burde være nok til at trække tilskuere til. Derfor kan man lige så godt rydde dem fra hylderne. Ifb. med andre arrangementer i hallen syntes jeg det skal stå en frit for.

19

ENERGI

Kommunen skal prioritere at købe strøm fra vindmøller

Information om spørgsmålet

Kommunen har brug for strøm til mange forskellige kommunale institutioner såsom børnehaver, jobcentre osv. Nogle kommuner har valgt at indgå aftaler om indkøb af strøm, der støtter op om investeringer i vedvarende energi som vindmøller.


For

Kommunerne kan støtte den grønne omstilling ved at købe strøm fra vindmøller. Det er godt for miljøet og skubber til det positive mål om at gøre Danmark fri af forurenende energikilder.

Imod

Kommunen skal sørge for at købe den billigste type af energi, så skatteborgerne ikke betaler mere end nødvendigt for strøm til kommunale opgaver. Flere vindmøller vil også være ødelæggende for landskabet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Vi skriger efter at få afgifterne ned på el-biler. Samtidigt burde vi også skrige lige så højt efter at strømmen de kører på er grøn, så vi får den samlede pakke. Når vi så nærmest bor midt i en vindmøllepark og har virksomheder som gør det godt indenfor branchen, så giver det så meget mening. Allermest giver det dog mening at forbedre luftkvalitet og støjforhold ved at satse på grøn energi til vores huse og vores køretøjer. På den konto kommer vi til at leve længere, men ikke også mindst bedre hele vejen.

20

ERHVERV

Det er en fordel at indkøbsmuligheder samles i storcentre​

Information om spørgsmålet

1. juni 2017 moderniserede regeringen planloven, så det nu er lettere at anlægge storcentre i byer med over 20.000 indbyggere, hvis det besluttes af kommunalbestyrelsen.


For

Storcentre gør det lettere for forbrugere at handle, fordi alt er samlet på ét sted med enkel parkering. Derudover sænker det priserne for kunderne, fordi storcentre giver butikker stordriftsfordele.

Imod

Storcentre kvæler det lokale byliv. Det er vigtigere at bevare et levende, lokalt bymiljø frem for at samle butikker i storcentre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Selv elsker jeg komforten ved tag over hovedet på en shoppetur, og det fornemmer jeg en tendens til flere og flere der gør. Ignorerer man den risikerer man at de store handelsdage går til storcentrene i andre kommuner.

21

BESKÆFTIGELSE

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Information om spørgsmålet

Kommunerne har ansvar for at sikre, at der bliver stillet de rette krav til arbejdsløse, for at de hurtigst muligt kan komme i job.


For

Der er et alt for stort incitament til at modtage offentlig understøttelse frem for at arbejde. Med større krav kan kommunen sikre sig, at arbejdsløse gør en indsats for at komme i arbejde.

Imod

Arbejdsløshed er ikke en forbrydelse, der skal straffes med krav fra kommunen. Den skal koncentrere sig om at hjælpe arbejdsløse mest muligt og ikke stille urimelige krav.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Nej. I stedet for skal vi have et kig på om de "tilbud" vi kræver de skal møde op til fungerer optimalt. Selv erfarerede jeg i dag at det CV-kursus i Grenå som jeg selv syntes var under lavmålet, åbentbart her år efter stadig er det. Vi må lige feje foran kommunens dør først, før vi kræver mere. Det skal være en værdig oplevelse når man går på arbejde - også når man arbejder for kommunen.

22

FOLKESKOLE

Børn går for mange timer i skole

Information om spørgsmålet

I 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Reformen indebar blandt andet, at elevernes skoledag blev længere. Landets kommuner kan dog gøre skoledagen kortere ved at bruge flere undervisningstimer med to lærere i klassen på samme tid.


For

Det nuværende timetal i folkeskolen giver børn færre muligheder for at dyrke fritidsaktiviteter efter skole og tager tid fra familielivet. Det begrænser børns mulighed for at udvikle sig socialt.

Imod

For mange børn går ud af skolen uden at kunne læse eller regne. Derfor er der behov for, at folkeskolerne tilbyder eleverne det nuværende timetal.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Det vil jeg lade børnene, forældrene og pædagoerne udtale sig om. Der skal så tages et kig på heldagsskolen, hvis man ikke kan få det til at fungerer i praksis. Jeg hælder lidt til at det måske ikke helt fungerer i praksis. Evt. må man kigge i retning af der hvor man i dag har fået den til at fungere.

23

BÆREDYGTIGHED

Der bør kun serveres økologisk mad i offentlige madordninger

Information om spørgsmålet

Flere kommuner rundt om i landet prioriterer økologisk mad i offentlige institutioner som børnehaver og vuggestuer.


For

Økologisk mad i offentlige madordninger vil være med til at støtte den grønne omstilling og gøre madproduktion mere bæredygtigt. Derudover kan det have en afsmittende effekt på borgernes almindelige madvaner.

Imod

Det offentlige skal prioritere den type mad, der er billigst og bedst. Økologiske varer har ofte kortere holdbarhed, hvilket kan betyde mere madspild. Økologisk er typisk dyrere end andre fødevarer, men ikke nødvendigvis tilsvarende bedre.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Jeg syntes at brugerne af en madordning til at starte med skal stemme om det årligt. Forud for det skal de oplyses om fordelene ved økologisk mad.

24

KLIMA

Kommunens biler skal køre på el

Information om spørgsmålet

Ifølge Energistyrelsen udledes der halvt så meget CO2, hvis man kører i en elbil sammenlignet med en tilsvarende benzindreven bil. Til gengæld er elbilen typisk dyrere.


For

Elbiler er fremtiden, hvis vi skal have et bæredygtigt samfund. Desuden kan kommunens indkøb af elbiler have en afsmittende effekt på borgernes valg af bil.

Imod

Kommunen skal købe de biler, der er billigst. Kommunens skattekroner skal ikke bruges på at forvride bilmarkedet.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Man skal i første omgang kigge i retning af de forsøg der i forvejen er med el-biler i andre kommuner. F.eks. ift rækkevidde kunne der måske stadig være nogle udfordringer. Optimalt så ja: Et land af vindenergi bør også satse på el-biler for vores helbred og miljøets skyld.

25

ÆLDRE

Der bør ansættes flere i hjemmeplejen

Information om spørgsmålet

Det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer for ældre over 65 år er i 2016 3,6 timer om ugen.


For

Flere ansatte i hjemmeplejen vil forbedre plejen af ældre. Desuden vil flere hænder lette arbejdsbyrden for medarbejderne.

Imod

Flere hænder er ikke lig med mere kvalitet i hjemmeplejen af ældre. Man kan sagtens effektivisere hjemmeplejens arbejdsrutiner, så de ansatte kan gøre hjemmeplejen endnu bedre for ældre uden at blive stresset.

 1. Helt enig
 2. Delvist enig
 3. Hverken/eller
 4. Delvist uenig
 5. Helt uenig
Maya Kathrine mener:

Ja, hvis man føler man har gjort det man kan for at optimere de nuværende arbejdsgange så borgeren og hjemmehjælpen har den mest bæredygtige løsning: Altså en fornuftig vægtning imellem medarbejderens arbejdsmiljø og borgerens følelse af tilfredshed. Begge parter skal selvfølgelig have det godt. Jeg hælder i retning af at der kunne bruges flere hænder.

Bl.a.: - Støtteperson for ensomme i foreningen Smilet siden 2016 - Erklæret sangerinde siden 2016 - Støtteperson for andre transkønnede siden 2015 - Tøjsortering for Røde Kors på Djursland i 2015-2016 - Pakkeudlevering i Grenå i 2012 - Webudvikler i Århus(nuv.), Auning(11 år), Grenå(6 md), Randers(2 år) - Uddannet Datamatiker i 2002 med efterfølgende kursus I Lean(optimering af arbejdsgange).

Hvor enig er du med Maya Kathrine Andersen?

Svar på 25 spørgsmål og få svaret.

Tag testen