Chef for regeringens kommunikationsenhed UDLØBET

En stilling som chef for regeringens kommunikationsenhed er ledig til besættelse snarest muligt.

Baggrund 

Det er regeringens ambition at kommunikere åbent og tilgængeligt. Regeringen ønsker en tættere dialog med borgere, medier og øvrige interessenter. Og der skal være bedre mulighed for at følge med i regeringens politiske forslag og resultater. 

Derfor opretter regeringen en ny kommunikationsenhed i Statsministeriet. 

Arbejdsopgaver 

Vi søger en kommunikationschef, der skal være med til at opbygge den nye enhed. Enheden forventes at have 2-4 medarbejdere. I enheden samarbejdes tæt med de øvrige ministeriers presse- og kommunikationsafdelinger. 

Enheden skal varetage den overordnede strategiske kommunikation af regeringens større politiske udspil mv. på tværs af ministerierne. I et tæt samarbejde med de relevante fagministerier vil du som leder af enheden have ansvar for den konkrete planlægning og gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med lancering af regeringens initiativer. Og du skal opbygge en åben kommunikation om regeringens arbejde mere generelt, herunder regeringens politik, udspil og prioriteringer, direkte med borgerne – fx gennem sociale medier og en ny regeringshjemmeside regeringen.dk. 

Det bemærkes, at dag-til-dag pressehåndtering vedr. regeringens initiativer og regeringens politik fortsat vil blive varetaget i de enkelte ministerier. 

Kvalifikationer 

Det er en forudsætning, at du har dokumenteret ledelseserfaring og et indgående kendskab til strategisk kommunikation, fx fra en lignende stilling i centraladministrationen, organisation eller den private sektor. Du forventes at have solid erfaring med løsning af kommunikationsopgaver, herunder brug af sociale medier. Du skal være i besiddelse af gode analytiske evner. Kendskab til den offentlige sektor og arbejde i en politisk styret organisation vil være en fordel. 

Statsministeriet er en travl og spændende arbejdsplads. Du skal derfor kunne holde mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket og være handlekraftig og beslutsom. Det er vigtigt, at du er en udadvendt person med gode samarbejdsevner og stor fleksibilitet.

Ansættelsesvilkår 

Ansættelse forventes at ske i henhold til gældende regler for området på afdelingschefniveau svarende til gruppe 2 i ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”. Der vil kunne aftales individuelle tillæg efter kvalifikationer. 

Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er Statsministeriets departement. 

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Der kan eventuelt blive anvendt test i forbindelse med ansættelsesproceduren. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til administrationschef Hanne Lyngesen på tlf. 33 92 33 00. 

Ansøgning 

Ansøgning med relevante bilag skal være Statsministeriet i hænde senest onsdag den 2. september 2015 kl. 12.00. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”ledige stillinger” på www.stm.dk eller via nedenstående link. 

Du kan finde flere oplysninger om Statsministeriet, vores arbejdsopgaver og organisation på adressen www.stm.dk

SØG JOB