Forstander til Lindevang – socialpsykiatrisk botilbud i Helsingør
Vil du stå i spidsen for et anerkendt, selvejende botilbud og være med til at sikre de bedste rammer for både medarbejdere og de mennesker, der bor på Lindevang?

Lindevang søger en forstander, der kan være det faglige og ledelsesmæssige fyrtårn, som driver og udvikler et velfungerende botilbud med 56 beboere og en kompetent og engageret medarbejderstab. Her får du et arbejde, hvor du kan være med til at understøtte menneskelig trivsel, og selvom du står i spidsen, vil du være tæt på både medarbejdere og beboere. Du vil blive del af et levende hus med en kultur, hvor dørene er åbne, hvilket bevirker, at vi taler sammen på kryds og tværs. Da vi er selvejende, er der en høj grad af frihed, og der er ikke langt fra beslutning til handling. Du bliver en del af en dedikeret og fagligt velfunderet ledergruppe, hvor du er leder for tre sektionschefer, og herudover bliver nærmeste leder for vores stab. Lindevang er beliggende i egne lokaler i udkanten af Helsingør. Vi arbejder recovery-orienteret og har de seneste fem år arbejdet ambitiøst med at styrke vores recovery-orientering med udgangspunkt i CHIME-forståelsesrammen. Det har vi blandt andet gjort ved en intern basisuddannelse for alle medarbejdere, som vi også de kommende år skal arbejde videre med. Herudover er vi ved at implementere LA2, og den kommende forstander skal sikre det videre arbejde med at få disse nye tiltag til at leve i organisationen. Vi har et stort fokus på at skabe en meningsfuld hverdag for de mennesker, der bor her, og vi arbejder på at bygge bro til omverdenen omkring os. Lindevang er bygget for godt 40 år siden, og bygningerne er løbende blevet udviklet og vedligeholdt, så de i dag fremstår attraktive og imødekommende, blandt andet med store naturarealer omkring bygningerne og kort og nem afstand til Helsingør Centrum. Beboermålgruppen dækker bredt inden for servicelovens §107 og §108. Rollen som forstander Vores nye forstander skal påtage sig flere roller:
 • I samarbejde med en professionel og aktiv bestyrelse lægge de strategiske planer for Lindevang og sikre at strategien lever i hverdagen
 • I samarbejde med en velfungerende ledergruppe implementere strategier og planer
 • Skabe en stærk og sammenhængende organisation med fokus på sikker drift
 • Være synlig, visionær og empatisk og leve op til Lindevangs værdier
 • Motivere medarbejderne under hensyntagen til og i respekt for stedets traditioner og udfordringer
 • Sikre en fortsat høj grad af inddragelse og medindflydelse - både for medarbejdere og beboere
 • Sikre en god balance mellem ro til at implementere de store tiltag, der er sat i gang samtidig med fortsat faglig udvikling
 • Sikre en god balance mellem at bygge bro til lokalsamfundet og have respekt for behovet for stabilitet og tryghed i hverdagen
 • Fungere som Lindevangs ansigt udadtil.
Kravene til vores nye forstander Beboerne på Lindevang er det naturlige fokus for en hvilken som helst indsats på Lindevang. Derfor er det et helt ufravigeligt krav til den nye forstander, at botilbuddet ledes med det overordnede formål at give de bedste betingelser for, at beboerne kan opnå en livskvalitet, der er bedst mulig og i overensstemmelse med beboernes egne ønsker og behov. Af andre krav kan følgende nævnes:
 • Dokumenteret ledererfaring og som minimum en diplomlederuddannelse
 • Uddannelse på bachelorniveau eller højere
 • Gerne kendskab til drift inden for servicelovens område
 • I stand til at agere i feltet mellem kommune og det private
 • Evne til at videreføre og udvikle en kultur med respekt for medarbejdernes rum til at samarbejde med den enkelte beboer med fokus på dennes håb og drømme for fremtiden
 • God til at samarbejde med og delegere via en ledergruppe med tre sektionschefer.
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Lønnen forhandles individuelt med udgangspunkt i gældende overenskomster. Yderligere spørgsmål om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Torben Larsen på telefon 4041 4443. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfristen forlænges til og med onsdag den 12. april 2023.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00