Afdelingschef til Kulturministeriet
Er du en ambitiøs og visionær leder, der kan sætte en klar retning og har indgående kendskab til de politiske beslutningsprocesser? Og vil du være med til at drive og udvikle indsatsen på medie- og kulturpolitikken? Så er du måske den rigtige kandidat til stillingen som afdelingschef i Kulturministeriets departement.

Kulturministeriet søger en afdelingschef, der vil være med til at drive og udvikle Kulturministeriets brede og spændende ressortområde. Som afdelingschef bliver du en del af Kulturministeriets øverste ledelse, hvor du sammen med den øvrige direktion bestående af departementschefen og yderligere to afdelingschefer har ansvar for at sætte strategisk retning og drive udviklingen af det samlede ministerområde. Du får en varieret og spændende hverdag, som stiller store krav til overblik og evnen til at prioritere. Du vil komme til at navigere i et stort interessentlandskab, hvor du vil have betydelig dialog med interessenterne og indgå i en lang række netværk og relationer både internt på ministerområdet, på tværs af ministerierne og med eksterne brancheaktører. Som afdelingschef vil du bl.a. få ansvar for medieområdet, som bl.a. varetager opgaver vedrørende mediestøtten, filmstøtten, sager vedrørende DR og TV2 samt implementering af medieforliget. I den forbindelse vil du skulle stå i spidsen for en række udvalgs- og analysearbejder. Du vil derudover få ansvar for en række af ministeriets øvrige faglige områder, herunder bl.a. bygningsfredning, biblioteksområdet og andre områder afhængig af dine specifikke kompetencer og profil. Afdelingschefen refererer til departementschefen. Om dig Vi søger en afdelingschef, som har solid ledelseserfaring på højt niveau, meget gerne fra centraladministrationen, og som har dokumenterede resultater som leder. Vi forventer, at du har betydelig erfaring med tværministerielle beslutningsprocesser og med at stå i spidsen for større udvalgs- og udviklingsarbejder samt erfaring med lovarbejde og politiske forhandlingsforløb. Endvidere lægger vi vægt på erfaring med implementering af politiske initiativer. Derudover lægger vi bl.a. vægt på, at du:
  • Er initiativrig, udviklingsorienteret og har gennemslagskraft
  • Har stærke kommunikative evner og er i stand til at formulere og gennemføre ideer og målsætninger
  • Evner at indgå i en konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og institutioner under ministeriet og har lyst og evne til at engagere og motivere medarbejderne
  • Har en relevant akademisk kandidatuddannelse, fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.oecon., cand.jur. eller lignende
Kendskab til og erfaring med mediepolitik og kulturpolitik vil være en fordel, men ikke et krav. Hvem er vi? Kulturministeriet er en attraktiv og professionel arbejdsplads med højt ambitionsniveau. Vi ønsker at fastholde dygtige medarbejdere og tilbyde gode karrieremuligheder. Vi organiserer os efter de politiske mål og arbejder aktivt for at nå dem. I ministeriet arbejder vi dynamisk med vores interne organisering, så vi kan levere hurtigt og effektivt. Kulturministeriet består ud over departementet af Slots- og Kulturstyrelsen og 20 statsinstitutioner, herunder Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Danske Filminstitut samt en række kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Ministeriets ressortområde dækker over: Tech- og mediepolitik, idræts- og foreningslivet, højskoler og folkeoplysning, skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og bevaring, arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder og folkehøjskoler. Hertil kommer almene kulturelle formål, ophavsret, Sydslesvigudvalget samt kulturelle forbindelser med udlandet, herunder Norden og EU. Du kan læse mere om os på www.kum.dk. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske på kontrakt jf. reglerne i rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen vil være indplaceret i gruppe 3, svarende til lønramme 39. Hertil kommer et individuelt forhandlet tillæg. Grundlønnen og tillæg er pensionsgivende. Stillingen ønskes besat på åremål. Der ydes i forbindelse med ansættelsen et åremålstillæg efter aftale mellem Kulturministeriet og vedkommende faglige organisation. Ansættelsen sker på overenskomstvilkår, medmindre den der ansættes i forvejen er tjenestemand. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt til niveauet "Hemmelig" og opretholde godkendelsen under hele din ansættelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2024. Ansættelsesområdet er Kulturministeriets departement med underliggende institutioner, og arbejdsstedet er Nybrogade 2, 1203 København K. Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos departementschef Dorte Nøhr Andersen via departementschefsekretær Niels Aslak Korkeaniemi-Lehtonen på tlf. 2427 9926. Ansøgning Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job eller via knappen “Søg dette job" her på siden, senest den 8. oktober 2023. Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at afholde 1. samtale i uge 43-47. Ministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, hvorfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00