Branchedirektør til Sundhed Danmark
Sundhed Danmark søger en dynamisk branchedirektør med forretningsforståelse, politisk tæft og stærke forhandlingsevner, der kan fremme vilkårene for de private aktører på sundhedsområdet.

Jobbet Brænder du for at arbejde med politisk interessevaretagelse på et område med stor politisk bevågenhed? Kan du skabe stærke resultater ved forhandlingsbordet og gå i tæt dialog med relevante myndigheder? Formår du at opbygge og udvikle tætte samarbejdsrelationer til samarbejdspartnere, myndigheder, embedsmænd og politikere på tværs af partierne i både regioner og på Christiansborg? Så er du måske den nye branchedirektør i Sundhed Danmark. Sundhed Danmark arbejder for de private sundhedsaktørers politiske, forhandlingsmæssige og økonomiske interesser. Medlemsvirksomhederne er private hospitaler og klinikker, herunder psykiatri og fysioterapi. Målet er, at de private aktører skal være en integreret del af det danske sundhedsvæsen til gavn for patienterne og hele det danske sundhedsvæsen. Sekretariatet og opgaven Sundhed Danmarks sekretariat består af branchedirektøren og yderligere tre medarbejdere, der alle refererer til direktøren. Du vil have et meget tæt samarbejde med formanden, næstformændene og bestyrelsen i Sundhed Danmark, der udstikker retning og rammer for foreningen og deltager aktivt i foreningens samarbejder, lobbyarbejde, forhandlinger mv. Blandt sekretariatets vigtigste opgaver er dialog med politikere og embedsfolk på nationalt og regionalt niveau, samarbejde med forsikringsselskaber og patientforeninger, overvågning og påvirkning af den sundhedspolitiske dagsorden herunder pressehåndtering, kommunikation til og dialog med foreningens medlemsvirksomheder, håndtering af foreningens online-bookingsystem samt bestyrelsesbetjening. Branchedirektøren har det overordnede ansvar for brancheforeningens drift og fremdrift. Den ideelle kandidat
  • Har kendskab til sundhedsområdet og 4-5 års erfaring med politisk interessevaretagelse eller forhandling fra en medlemsorganisation, virksomhed eller myndighed.
  • Kan sætte sig ind i medlemsvirksomhedernes vilkår - lige fra DUF-forhandlinger, samarbejdet med forsikringsselskaber, til udvikling af et online-bookingsystem.
  • Kan fremme medlemsvirksomhedernes rammevilkår- i medierne, regionalt og på Slotsholmen.
  • Er en stærk kommunikator og netværker over for direktøren, politikeren og journalisten.
  • Er robust med evnen til at holde hovedet koldt og bevare overblikket i en ofte travl hverdag.
  • Evner at identificere, prioritere og eksekvere egne og sekretariatets vigtigste opgaver.
  • Er en selvstændig og initiativrig holdspiller med et stort engagement i forhold til at skabe resultater for medlemsvirksomhederne.
  • Har lyst og evne til at påtage sig ledelsen af Sundhed Danmarks Sekretariat og tilknyttede medarbejdere.
Godt arbejdsmiljø Vi tilbyder et job i en brancheforening i en nytænkende og moderne erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, hvis mission er at skabe konkurrencekraft for vores medlemsvirksomheder. Du bliver leder for et lille velfungerende sekretariat, der er placeret og integreret i Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 1 - 3, 1216 København K. Hjemmeside: www.danskerhverv.dk Du får resultatorienterede, engagerede og hjælpsomme kolleger, der agerer professionelt og fagligt i top, og du kan forvente en arbejdsplads med masser af varierende opgaver og højt humør. Løn efter aftale og pensionsordning. Ansøgningen Du kan få yderligere oplysninger hos nuværende branchedirektør Mette Nord på tlf. 8188 2448 eller [email protected] Stillingen ønskes besat senest den 1. august 2023. Ansøgning bilagt cv og eksamenspapirer sendes senest 4. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Du kan læse mere om Sundhed Danmark her
Dansk Erhverv handler på vegne af vores medlemmer og samfundet
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv. Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk og udvalg. I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Det er vores vision. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00