Budgetchef Region Hovedstaden
Du vil som budgetchef få en vigtig rolle i en af landets største organisationer, hvor det handler om liv og om at skabe de bedst mulige rammer for vores fremtidige sundhedsvæsen. Du vil sammen med dygtige kolleger medvirke til at udvikle løsninger på komplekse velfærdspolitiske udfordringer, og du vil kunne bidrage til en række væsentlige omstillinger af sundhedsvæsenet, herunder omstillingen mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Du vil som budgetchef opleve et betydeligt ledelsesrum, og at der er højt til loftet og gode muligheder for at få indflydelse.

Du bliver en del af den strategiske ledelse i Center for Økonomi, hvor du sammen med dine chef kolleger udvikler organisationen med fokus på at blive endnu mere proaktive, datadrevne og analytiske. Det er et center, hvor vi lægger vægt på helhedstænkning og den tværgående ledelse. Du bliver selv leder for ni medarbejdere. Derudover er der tilknyttet en analysesektion med én sektionschef og fem medarbejdere til enheden, og der vil kunne komme nye områder til. Det er en varieret og mangefacetteret stilling, hvor du kommer til at udøve ledelse i mange forskellige formater, herunder ikke mindst strategisk ledelse, omverdensledelse, faglig ledelse og forandringsledelse. Din centrale opgave som chef for enheden vil være at udarbejde og vedligeholde regionens overordnede budget på over 40 mia. kr. Dertil kommer at varetage budgetstyring og økonomiopfølgning vedrørende apoteket (herunder medicinområdet), Den Sociale Virksomhed, Center for Regional Udvikling og øvrige koncerncentre. Sektion for Analyser bidrager til at skabe råderum gennem kapacitetsanalyser og forslag til optimering af driften. Vi forventer, at du med afsæt i en relevant videregående uddannelse har opnået en solid ledelseserfaring i en politisk styret organisation, f.eks. staten, en region eller en kommune. Du har oparbejdet en stærk økonomifaglighed i en større organisation. Foruden veludviklede kommunikative evner besidder du en god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning. Du skal kunne håndtere og agere i høj kompleksitet uden at miste overblikket. Yderligere oplysninger Ansøgningsfristen er den 1. marts 2023. Ansøgningen sendes elektronisk. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til aftale for chefer. Der er udarbejdet en job- og kravprofil, hvor du kan læse mere om stillingen, opgaverne, ansættelsesprocessen mv. klik her Du er også velkommen til at indhente yderligere oplysninger hos partner Jens Marcussen fra Genitor på tlf. 3141 0587 eller jm@genitor.dk eller hos økonomidirektør Jens Buch Nielsen (Center for Økonomi) på tlf. 2960 9118 eller jens.buch.nielsen@regionh.dk.
  Det handler om liv
  Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstadens koncerncentre træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. I den samlede administration bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.

  Vi udvikler livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i.

  Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

  Vil du være med til at gøre en forskel?

  Fakta
  *Koncerncentrene består af syv centre og et sekretariat
  *Vi arbejder med sundhed, it, HR, økonomi, kommunikation, ejendomme og regional udvikling
  *Vi servicerer det politiske niveau og hjælper med at omdanne beslutninger til handlinger
  *Vi er ca. 3.100 medarbejdere
  *Vi arbejder ud fra værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen