CFO til Nukissiorfiit
Nukissiorfiit har ambitioner om at skabe vækst og bæredygtighed i hele det grønlandske samfund igennem investeringer i forsyningsinfrastruktur, herunder vandkraft, vindmøller og solcelleanlæg. Til at understøtte denne ambition søger virksomheden en ny CFO, der skal være i førersædet for den grønne omstilling til vedvarende energi. Stillingen er placeret på hovedkontoret i Nuuk og refererer til CEO.

Som forsyningsvirksomhed er Nukissiorfiit ansvarlig for at producere og levere el, vand og varme til størstedelen af forbrugerne i Grønland. Virksomhedens vision er at forsyne Grønland med vand og varme uden brug af fossile brændstoffer - deres energiforsyning er derfor i høj grad baseret på vedvarende energikilder. Nukissiorfiit er ejet af Grønlands Selvstyre og beskæftiger ca. 400 ansatte, der er fordelt på de 17 byer og 52 bygder, som Nukissiorfiit forsyner. Den nye CFO får det overordnede ledelsesansvar for Administrativ Supportdivision, som udgøres af Regnskabsafdelingerne, Business Partnering, Kundeservice og Digitalisering/IT - i alt ca. 55 medarbejdere. Stillingen indgår i virksomhedens øverste daglige ledelse - Direktionen - og som følge heraf kommer CFO'en til at spille en væsentlig rolle mhp. at styrke organisationens kompetencer. Dertil kommer at CFO'en, igennem benhård styring skal sikre at virksomhedens ressourcer udnyttes til fulde - til gavn for samfundet. CFO'ens styring skal sikre fuldt tempo mhp. at nå målsætningen om mest muligt vedvarende energi i 2030, rent drikkevand til alle samt modernisering af hele forsyningen af Grønland. Nukissiorfiit er en del af Grønlands Selvstyre med reference ind til departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. CFO skal bringe sin akkumulerede viden om organisationen i spil over for departementschefer, ministre, regeringsudvalg og øvrige, så de klædes på til at træffe de bedste beslutninger for landet. Den rette kandidat har relevant faglig baggrund med erfaring fra en lignende stilling, erfaring med ledelse gerne i en større organisation og gerne erfaring med ledelse gennem ledere samt en kandidatgrad i økonomi. Dertil kommer:
 • Solide økonomistyringskompetencer gerne kombineret med forståelse for forsyningsområdet
 • Erfaring med at begå sig i en politisk styret organisation
 • Har styr på likviditetsstyring
 • Stærke analytiske og strategiske evner
 • God indsigt i grønlandske forhold
 • Gode kommunikative kompetencer - på tværs af faggrupper og kulturforskelle
 • Er eksekveringsstærk, sikrer systematisk opfølgning i organisationen og får folk med sig
 • Drager omsorg for organisationens medarbejdere, sikrer trivsel og samarbejde, og som får det bedste frem i folk
 • Har et strategisk overblik, politisk tæft og tør sige sin ærlige mening
 • Har integritet og kan stå imod, når virkeligheden bliver kompliceret
 • Er en dygtig leder, der inspirerer sine medarbejdere på alle niveauer
 • Åben, ærlig og involverende
 • Positiv, professionel og respekterende
 • Engagerende og ansvarlig
 • Løsningsorienteret og kvalitetsbevidst
Dette er en unik mulighed for at være med til at gøre en væsentlig forskel for den grønne omstilling af forsyningssektoren i Grønland. Dette i en attraktiv stilling i en organisation med en flad ledelsesstruktur samt en uformel og god omgangstone. Der kan anvises bolig, ydes tiltrædelsesfrirejse og øvrige forhold kan ses i Chefaftalen for Grønlands Selvstyre og kommunerne. Lønnen med faste løndele hører under LR39 og fremgår også i Chefaftalen for Grønlands Selvstyre og kommunerne. Nukissiorfiit har indgået samarbejde med Pointer A/S om rekrutteringen af den nye CFO. Du er derfor velkommen til at kontakte adm. direktør Inger Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29368636 for uddybende information. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt. Der holdes løbende samtaler, indtil det rette match findes. Så send gerne din ansøgning snarest att: Inger Marie Ingvardsen. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden.
Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden på at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder; den grønlandske befolkning. I 2020 var 70 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for 100 % vedvarende energi.

I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle 400 ansatte.

Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00