Chef for faglig afdeling søges til Teknisk Landsforbund
Vil du være med til at sikre gode og trygge arbejdsforhold for Danmarks teknikere, designere og konstruktører? Så søger vi lige nu en chef for vores faglige afdeling i en fagforening i rivende udvikling.

Dine arbejdsopgaver Du bliver leder af faglig afdeling på Forbundskontoret med 8 kompetente og engagerede medarbejdere. Du har også selv en række konkrete opgaver og ansvarsområder i afdelingen. Derudover bliver du ansvarlig for strategien og udviklingen af det faglige arbejde i vores medlemscenter. Det gør du i samspil med bl.a. de to driftschefer på det faglige område i medlemscenteret. Du kommer til at få et job, der indeholder mange forskellige arbejdsopgaver og samarbejdsflader i og uden for organisationen. Afdelingens opgaver er bl.a.
 • Forberede og gennemføre overenskomstfornyelser m.v.
 • Perspektivere og udbrede OK-vilkår m.v. for medlemmer, der endnu ikke er omfattet af overenskomster
 • Sikre TL's dækningsområde, herunder indgå overenskomster og samarbejds-/grænseaftaler
 • Interessevaretagelse indenfor ansættelsesret, overenskomst-, pensions- og arbejdsmiljøområdet m.v.
 • Repræsentere TL i en række tværfaglige samarbejder internt såvel som eksternt
 • Rådgive og yde bistand til medlemscenteret ifm. medlemssager
 • Føre sager ved domstolene, herunder med TL's egen advokat
 • Ansvarlig for at sikre et højt fagligt niveau hos egne medarbejdere samt hos de faglige medarbejdere i TL's medlemscenter
 • Uddanne og informere tillidsrepræsentanter
 • Være sekretariat for fagpolitiske udvalg og underudvalg, herunder bidrage til politikudvikling
 • Bidrage til at synliggøre TL's faglige arbejde og resultater, også i medierne
 • Udvikling og drift af den faglige del af vores IT-systemer (Føniks og Georg), herunder også sikre at GDPR-reglerne i alle tilfælde overholdes.
Du kommer til at referere til TL's sekretariatschef, og du vil være en del af ledergruppen i TL. Vi lægger vægt på, at du:
 • Er åben, målrettet og tillidsvækkende
 • Har en anerkendende og udviklende ledelsesstil, gerne med en formel lederuddannelse
 • Har en videregående uddannelse fra det samfundsvidenskabelige område, formentlig som jurist eller tilsvarende viden og erfaring
 • Har stor indsigt i og erfaring med overenskomst-, lov- og aftalestof
 • Har relevant forhandlingserfaring, herunder erfaring med kollektiv arbejdsret
 • Forstår at begå sig i en politisk organisation og støtter op om fagbevægelsens værdigrundlag
 • Er god til at skabe relationer både indenfor og udenfor egen organisation
 • Er udviklings- og samarbejdsorienteret og besidder evnen til at se muligheder og agere i en foranderlig verden
 • Har gode digitale kundskaber og lyst til at arbejde med digital udvikling
Du skal ikke tøve med at søge, selvom du ikke kan sætte kryds ved alt. Hvad tilbyder vi udover spændende arbejdsopgaver? Du bliver en del af en arbejdsplads med en uformel tone og plads til humor, og vi trives godt socialt. Vi har en attraktiv sundhedsordning, frokostordning, 5 ugers ferie og 1 uges særlige feriefridage, omsorgsdage og arbejdsgiverbetalt pension. Interesseret? Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte sekretariatschef Fie Vestergaard på [email protected] eller 2624 1804. Ansøgningsfristen udløber den 12. juni 2023. Vi holder 1. samtale 19. juni 2023 og 2. samtale 26. juni 2023 og vi anvender test og cases i ansættelsesprocessen. Tiltrædelse 1. august 2023 eller snarest muligt. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi glæder os til at høre fra dig.
Om Teknisk Landsforbund
Teknisk Landsforbund er en fagforening for ca. 30.000 kreative specialister, der arbejder inden for teknik, design og byggeri.

Se mere på www.tl.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00