Chef til Domstolsstyrelsens Enhed for Udvikling og Organisation
Brænder du for forretningsudvikling, HR- og organisationsudvikling samt internationale relationer? Vil du være ansvarlig for faciliteringen af den strategiske og forretningsmæssige udvikling af Danmarks Domstole? Så er du måske vores nye chef for Udvikling og Organisation.

Søg dette job
Domstolsstyrelsen er en del af organisationen Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved Danmarks Domstole, og vi er således med til at arbejde for ret og retfærdighed. Vi er en uformel arbejdsplads, der lægger vægt på høj faglig standard, professionalisme og arbejdsglæde. Udvikling af Danmarks Domstole I Enheden for Udvikling og Organisation har vi ansvaret for at udvikle, drive og eksekvere på forretningsprojekter, der realiserer Danmarks Domstoles overordnede mål eller kan understøtte Danmarks Domstoles fremtidige forretningsudvikling. Derudover har vi blandt andet følgende opgaver:
 • Vi indgår i digitaliseringsprojekter eller større opgaver med vores forretningskendskab.
 • Analyser på domstolenes fagområder, evalueringer, brugerundersøgelser og udvikling af brugerværktøjer.
 • Danmarks Domstoles strategi, herunder årshjul og domstolenes årlige handlingsplan.
 • International koordination og deltagelse i internationale organisationer, arbejdsgrupper m.m. på retsområdet.
 • HR-udvikling, herunder trivsels- og ledelsesevalueringer, lederudvikling, talentforløb og HR-udviklingsværktøjer.
 • Tovholder og sekretariatsbetjening af diverse arbejdsgrupper og stående udvalg.
I den kommende tid vil hovedopgaverne i enheden bl.a. bestå i at revidere Danmarks Domstoles strategi, udarbejde en analyse om de civile sager og deltage i forskellige digitaliseringsprojekter. Enheden består af 10 engagerede medarbejdere med forskellige baggrunde, herunder fra retterne. Den har mange årlige leverancer, tempoet og ambitionsniveauet er højt, og opgaverne er mangeartede. Enheden er en del af styrelsens Center for Forretning og Udvikling (CFU). I CFU er vi ca. 45 medarbejdere med forskellige baggrunde, der alle brænder for at levere resultater i høj kvalitet. Du refererer til styrelsens udviklingsdirektør og bliver en del af styrelsens chefgruppe. Innovativ og robust leder Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse (fx cand.jur., cand.scient.pol. eller lignende) har ledelseserfaring samt erfaring fra andre - gerne offentlige - institutioner. Det vil være en meget stor fordel, hvis du har kendskab til Danmarks Domstole. Har du ikke på forhånd det, er det afgørende, at du har lyst til at sætte dig indgående ind i Danmarks Domstole som organisation. Du agerer proaktivt og helhedsorienteret. Du skal trives med at agere i et felt, hvor du jonglerer med opgaver på både strategisk niveau og af mere praktisk karakter. Det er vigtigt, at du har flair for og interesserer dig for ledelse. Du skal kunne bevare overblikket over et komplekst område med mange forskelligartede problemstillinger og kunne agere smidigt i udviklingsopgaver, hvor rammen ikke altid er lige tydelig fra start. Du vil få en bred kontaktflade med særligt ledelsen i retterne og i styrelsen samt eksternt. Det er derfor afgørende, at du mestrer at skabe og vedligeholde gode relationer. Da vi er en organisation med meget skriftlighed, er det vigtigt, at du formulerer dig godt og flydende på skrift. Derudover lægger vi vægt på, at du
 • har erfaring med at lede udviklingsopgaver - fra idé til implementering. Du skal både kunne udvikle og drive udviklingsprocesser med inddragelse af alle interessenter og være en afslutter, der opnår resultater.
 • har erfaring med at udarbejde strategiske beslutningsoplæg og procesplaner samt at analysere organisationsprocesser.
 • har en udtalt situationsfornemmelse.
 • er god til at gribe bolde og til at koordinere og skabe overblik i komplekse situationer.
 • er robust og god til at træffe beslutninger.
 • er en holdspiller, og har fokus på, at vi lykkes sammen.
Løn og ansættelsesvilkår Der er tale om en stilling som chefkonsulent med personaleledelse (efter AC-overenskomsten). Der vil kunne ydes et kvalifikationstillæg afhængig af forudgående erfaring og kvalifikationer. Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. Vil du vide mere om os og stillingen? Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Du er også velkommen til at kontakte udviklingsdirektør Merethe Eckhardt på telefon 40 10 05 20. Ansøgningen Vi skal have modtaget din ansøgning senest tirsdag den 29. marts 2022, kl. 12. Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem ved at klikke på knappen 'Søg dette job' her på siden. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen. Ud over din ansøgning bedes du vedlægge cv, eventuelle udtalelser og relevante eksamenspapirer (med karakterer) m.v. Vi forventer at afholde indledende ansættelsessamtaler den 6. og 7. april 2022. Der afholdes 2. samtaler med udvalgte ansøgere den 21. april 2022. Du skal være indstillet på, at der i rekrutteringsforløbet kan indgå test af ledelsesmæssige og personlige kompetencer ved ekstern konsulent. Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.
  Søg dette job
  Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen