Danmarks Lærerforening søger engageret og udviklingsorienteret chef til organisationsafdelingen
Vil du være en del af en organisation, som har store ambitioner på vores medlemmers vegne? Har du erfaring med at skabe organisatoriske forandringer i medlemsbaserede organisationer? Og kan du omsætte politiske strategier til konkrete indsatser, som skaber værdi for vores tillidsvalgte og vores medlemmer? Så er det måske dig, der skal være chef for vores nye organisationsafdeling!

Som led i en organisationsændring søger vi en afdelingschef til vores nye organisationsafdeling. Afdelingen består af 20 dygtige og engagerede medarbejdere, som alle har et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i sekretariatet, med det politiske niveau i foreningen samt med vores lokale kredse, som spiller en stor rolle i afdelingens arbejde. Afdelingen har bl.a. ansvar for:
  • Uddannelse af foreningens tillidsvalgte
  • Det strategiske arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer
  • Sekretariatsfunktionen for vores studieorganisation Lærerstuderendes Landskreds
  • Foreningens arbejdsmiljøstrategi
  • Rådgivning og understøttelse af foreningens kredse i organisatoriske og arbejdsmiljømæssige forhold
  • Diverse organisatoriske driftsopgaver, fx planlægning af kurser, konferencer og møder
  • Politisk lederuddannelse
  • Professionel kapital i et samarbejde mellem kredse og kommuner.
Som afdelingschef skal du sammen med medarbejderne sikre en fortsat udvikling af vores organisatoriske arbejde, som fx udvikling af uddannelse og kurser for tillidsvalgte. Du skal have en sikker hånd på de mere driftsorienterede opgaver i afdelingen, herunder kursusadministrationen. Og du skal bidrage til, at afdelingens arbejde tænkes ind i det strategiske arbejde på tværs af sekretariatet. Samtidig får du en rådgivende funktion i forhold til forretningsudvalg og hovedstyrelse, og du får ansvaret for at understøtte arbejdet i det politiske arbejdsmiljø- og organisationsudvalg. I den forbindelse har du et tæt samarbejde med det politisk ansvarlige medlem af forretningsudvalget. Endelig er du ansvarlig for at sikre den bedste mulige understøttelse af vores studieorganisation Lærerstuderendes Landskreds. Du refererer til Danmarks Lærerforenings sekretariatschef og bliver en del af en velfungerende chefgruppe på ni chefer. Chefgruppen arbejder tæt sammen om de vigtigste strategiske dagsordner og har et stærkt fokus på at udvikle sekretariatet sammen med vores dygtige medarbejdere, så vi bedst muligt understøtter de politiske ambitioner - til gavn for vores medlemmer og folkeskolen. Hvem er du? Du er en dygtig og ambitiøs leder med strategisk tæft og har erfaring med at arbejde med udvikling og læring i medlemsorganisationer. Samtidig har du et solidt blik på driften, og ved, hvorfor det er essentielt, at den fungerer godt. Endelig er du i stand til at løfte blikket op over din egen afdeling og tage ansvar for helheden i den organisation, du er en del af. Du er en involverende og nysgerrig leder og formår at bringe medarbejdernes faglighed i spil. Samtidig tager du ansvar for, at formål og retningen på arbejdet er tydelig og de nødvendige prioriteringer bliver foretaget. Du er optimistisk af natur og ser muligheder før begrænsninger. Du er omsorgsfuld i dine relationer med andre mennesker og har fokus på arbejdsmiljøet i din afdeling. Du er tydelig og direkte - også når ledelsesopgaven bliver vanskelig. Endelig arbejder du kontinuerligt på at dygtiggøre dig og udvikle dig som leder. Vi tilbyder En dejlig arbejdsplads i hjertet af København i en forening med den allervigtigste opgave! Ansættelsesvilkårene er gode, og vi forstår værdien af at kunne balancere familie- og arbejdsliv. Vi er ambitiøse, engagerede og har det sjovt, når vi går på arbejde. Løn og ansættelsesvilkår Lønindplacering sker efter det kommunale lønsystem på løntrin 52 plus tillæg. Dertil kommer en arbejdsgiverbetalt PFA Pension på 17,3 procent. Ansættelsen er omfattet af overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og Chefklubben i sekretariatet. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023. Vil du vide mere? Kontakt gerne sekretariatschef Magne Vilshammer på tlf. 6178 1321 eller mvi@dlf.org. Vi skal have din ansøgning og CV senest mandag den 17. april 2023 kl. 09.00. Vi forventer at afholde første runde samtaler onsdag den 19. april, anden runde samtaler onsdag den 26. april. Der vil indgå en personlighedstest og case i forbindelse med en eventuel anden samtale. Fremtiden starter i skolen. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation med 81.500 medlemmer, hvoraf hovedparten er lærere i folkeskolen. Danmarks Lærerforening varetager medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesser og arbejder for pædagogisk udvikling af folkeskolen.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00