Direktør (Efor) for Egmont H. Petersens Kollegium
Stillingen som Direktør (benævnt Efor) for Egmont H. Petersens Kollegium er ledig til besættelse pr 1. juli 2023, idet den nuværende direktør går på pension efter 18 års virke for kollegiet. Direktøren varetager den daglige drift og administration af kollegiet, under ansvar over for kollegiets bestyrelse.

Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet
 • Ledelse af kollegiets erfarne personale, som i dag omfatter en administrator, en regnskabsmedarbejder samt en inspektør, der varetager den tekniske afdeling på 4 personer og tilsvarende rengøringsstab, samt kollegiets vægtere.
 • Overordnet økonomistyring, herunder løbende afsøgning af muligheder for eksterne donationer.
 • Løbende dialog med kollegianerne, herunder i regi af Kollegierådet, hvor direktøren samt repræsentanter for det fastansatte personale regelmæssigt mødes med repræsentanter for kollegianerne om forhold vedr. kollegiets daglige drift og kollegianernes trivsel.
 • Ledelse af kollegiets proces for optagelse af nye kollegianere (hvilket foregår 2-3 gange årligt).
 • Sikring af at kollegiets husorden følges.
 • Overordnet planlægning og gennemførelse af renoverings- og vedligeholdelsesopgaver.
 • Kollegiets kontakt til offentlige myndigheder, samarbejdspartnere og leverandører.
 • Ansvar for udarbejdelse af dagsordener med tilhørende materiale til bestyrelsen.
 • Tilsyn med varetagelse af uddelegerede opgaver.
Arbejdstid Der er tale om en deltidsstilling (10-15 timer ugentlig) med mulighed for fleksibel indretning af arbejdstiden efter aftale med bestyrelsen, med de variationer, der naturligt følger af arbejdsopgavernes karakter - herunder akutte opgaver. Direktøren har pt to ugentlige træffetider på kollegiets kontor, i tidsrummet 17-18. Løn og bolig Lønnen omfatter dels et beløb, som afspejler kvalifikationer, dels under ansættelsesforholdet en attraktiv embedsbolig (ca 236 m2 boligareal fordelt på to etager samt private have med adgang fra Jagtvej) placeret på kollegiets grund. Der er bopælspligt. Kvalifikationer Der lægges vægt på, at ansøgere har
 • En god forståelse for kollegiet og dets værdier, atmosfære og traditioner, og evne til at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige personale, kollegianerne og bestyrelsen.
 • Et indgående kendskab til studielivet ved videregående uddannelser, bl.a. med henblik på at kunne vejlede og have dialog med kollegianerne om studierelaterede forhold af relevans for deres ophold på Egmont H. Petersens Kollegium.
 • Administrativ, økonomisk og ledelsesmæssig erfaring, gerne opnået via en karrieremæssig baggrund ved en eller flere videregående uddannelsesinstitutioner.
Interesserede ansøgere kan indhente yderligere oplysninger hos kollegiets bestyrelsesformand, Dorte Salskov-Iversen på mail [email protected]. Ansøgningsfrist Ansøgningen sendes elektronisk til Egmont Kollegiet senest den 23. marts 2023, kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansættelsessamtaler gennemføres så vidt muligt i slutningen af marts/starten af april.
Om Egmont H. Petersens Kollegium
Egmont H. Petersens Kollegium blev officielt indviet i maj 1957 og er beliggende Nørre Allé 75, 2100 København Ø. Det blev opført med hjælp fra af en donation fra Egmont H. Petersens Fond, der indtil 1974 var involveret i driften. Kollegiet har siden da været en selvejende institution.

Egmont H. Petersens Kollegium huser i dag 492 kollegianere. Dertil kommer 4 ph.d.-lejligheder. Kollegiet, hvis motto er ’mere end et sted at bo’, udmærker sig dels ved at sætte socialt samvær og aktiviteter uden for studiet højt; og dels ved at lægge stor vægt på, at kollegiet til stadighed er veldrevet og i god stand, således at det også fremover kan ’tjene til bolig for studerende ved højere læreanstalter i København og Københavns omegn’ (uddrag af fundatsen for Egmont H. Petersens Kollegium).

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00