Direktør - Lev
Brænder du for at sikre, at der gøres en forskel for mennesker med udviklingshandicap? Har du erfaringer med samarbejde og samskabelse? Kan du holde det økonomiske overblik og ved du, hvordan den daglige drift skal tilrettelægges? Har du erfaringer med at arbejde i en politisk ledet organisation? Så er du måske vores nye direktør.

Den kommende direktør bliver den øverste administrative leder for 45 dygtige og dedikerede medarbejdere i sekretariatet. Opgaverne er mange og både varierede og udfordrende. Direktøren har det overordnede ansvar for sekretariatets drift og HR-opgaver, herunder for økonomistyringen og med dette afsæt er det direktørens ansvar at varetage den fortsatte udvikling af organisationen i samarbejde med hovedbestyrelse, formandskab og sekretariatets ledere og medarbejdere. Derudover vil dine vigtigste opgaver være at:
 • sikre en effektiv administration og forvaltning af foreningens ressourcer og formue, samt bidrage til, at foreningens indtægter forøges bl.a. via fundraising og forretningsudvikling
 • rådgive og understøtte hovedbestyrelse og formandskab i beslutninger om væsentlige og principielle opgaver om interessevaretagelse og medlemsservice, samt om spørgsmål af især politisk, strategisk, økonomisk og medlemsrettet karakter
 • sikre følgeskab i forhold til implementeringen af foreningens politiske og strategiske pejlemærker og herunder, at der opnås ejerskab i hele organisationen
 • være en vigtig motor i ambitionen om at sikre en endnu bedre sammenhængskraft i organisationen, så det centrale og lokale niveau er afstemt og niveauerne supplerer hinanden bedst muligt til glæde for medlemmer og Levs målgruppe.
For at lykkes i stillingen kræver det en god organisationsforståelse og stærke kompetencer indenfor HR og personaleledelse. Direktøren skal kunne åbne døre og bygge broer til relevante samarbejdspartnere og danne effektfulde samarbejdsrelationer, med henblik på at understøtte landsformandens politiske opgavevaretagelse. Direktøren skal have forståelse for udviklings- og beslutningsprocesser i en kompleks og politisk ledet organisation som Lev, og videreudvikle og prioritere en transparent økonomistyring i organisationen. Den kommende direktør skal være ambitiøs på Levs vegne og dedikeret til at positionere Lev som en relevant og troværdig samarbejdspartner gennem et tæt samarbejde mellem direktør, sekretariat, formandskab, hovedbestyrelse, kredse og foreninger. Derudover lægges der vægt på, at direktøren er i besiddelse af følgende kompetencer og personlige egenskaber:
 • Har en relevant videregående uddannelse og dokumenteret lederuddannelse
 • Har en rummelig personlighed, der fremstår tilgængelig og empatisk med politisk tæft og erfaring med at agere i en politisk styret interesseorganisation
 • Har en åben, anerkendende og værdibåret ledelsesstil, som korresponderer med kulturen og værdierne i foreningen og i sekretariatet
 • Har et stærkt ønske om, at Lev arbejder endnu mere for at sikre at bedre vilkår for børn, unge og voksne med udviklingshandicap og deres familier
 • Har dokumenteret erfaring med personaleledelse og alle dele af HR-årshjulet - herunder medarbejderudvikling, ledelsessparring og konflikthåndtering
 • Kan sikre gode organisatoriske rammer for et bæredygtigt arbejdsmiljø
Andet Du kan læse mere om stillingen i Stillings- og kompetenceprofilen her. Ansøgningsfrist: søndag den 19. marts 2023 kl. 23.59. Kontakt gerne landsformand Anni Sørensen på tlf. 2628 3083 eller administrerende direktør i MUUSMANN, Chris E. Petersen, tlf. 8171 7516.
  Mennesker med udviklingshandicap magter ikke altid selv at komme til orde i det offentlige system, og deres familier har en presset hverdag med et udviklingshandicappet barn eller slægtning.

  Derfor er det vigtigt for både mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende, at de har en stemme i samfundet. Den stemme er Lev.

  Lev blev stiftet i 1952 under navnet Landsforeningen Evnesvages Vel. I 2019 fik den sit nuværende navn, Lev.

  Lev består af kommune- og fælleskommunekredse. Derudover er en række landsdækkende foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshandicap og pårørende, medlem af Lev.

  Læs mere på lev.dk


  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen