Direktør til Lev Uden Vold
Vil du indgå i et tæt samarbejde med de væsentligste aktører i Danmark i indsatser mod vold i nære relationer, bidrage til at løfte både det praksisnære og forskningsmæssige vidensniveau i sektoren, og kan du samle organisationen om en fælles retning? Så søg stillingen som direktør for Lev Uden Vold.

Søg dette job
Lev Uden Volds vision er at skabe en bedre indsats for dem, der bliver udsat for eller udøver vold i nære relationer, ved at sætte områdets faglighed i spil gennem læring, fælles vidensdeling og fokus på de måder, volden kommer til udtryk på. I Lev Uden Vold bestræber vi os på hele tiden at være nysgerrige på og opdateret om den nyeste viden om vold i nære relationer. Dermed kan vi nuancere og udbrede viden om vold og voldsformer set fra både voldsudsattes og voldsudøveres perspektiv for at skabe forståelse og bane vejen for den bedst mulige hjælp. Som ny direktør vil du få samarbejdsflader med både politikere, ministerier og de mange andre aktører på området. Du bliver en aktiv del af arbejdet med at identificere behov for og udvikle nye aktiviteter, der kan skabe synergier mellem forskellige aktørers indsatser, og som kan understøtte Lev Uden Volds formål. Internt i organisationen er det en vigtig opgave at styrke sammenhængen mellem Lev Uden Volds rådgivnings- og metodeudviklingsarbejde samt vidensproduktion, formidling og kommunikation. Du bliver leder for 20 medarbejdere med forskellige fagligheder, 6 studentermedhjælpere og tre chefer. Du refererer til bestyrelsen, der består af direktørerne for de fem stiftende organisationer. Bestyrelsen forventer, at den nye direktør har solid ledelseserfaring og erfaring i at samarbejde med en bestyrelse. Du skal kunne favne ledelsen af stærke fagligheder. Samtidig skal du have mod på den kompleksitet, der er i en organisation med centrale aktører på området samlet i bestyrelsen, og samarbejdet med de mange engagerede bevillingsgivere og interessenter. Lev Uden Vold er finansieret frem til midten af 2024, og du får en vigtig opgave - samarbejde med bestyrelsen - i at sikre en fortsat finansiering og en sikker økonomistyring. Du skal have et godt netværk på området, og kunne gå i dialog med områdets interessenter med nysgerrighed og interesse. Her kan du læse mere om Lev Uden Vold Her kan du læse mere om stillingen og jobprofilen: Direktør til Lev Uden Vold Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfristen udløber søndag den 12. juni 2022. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Jesper Rønn-Simonsen på telefon 9282 2612, eller konsulent Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.
  Søg dette job
  Om Lev Uden Vold
  Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed mod vold i nære relationer. Vi er Danmarks nationale videns- og rådgivningscenter på voldsområdet, der producerer og formidler viden om vold i nære relationer og tilbyder hjælp og rådgivning gennem vores nationale hotline og øvrige rådgivnings- og behandlingsforløb.

  Vi har et særligt ansvar for at sikre et bredt perspektiv på voldsområdet og favner i vores arbejde både voldtægtsofre, voldsudsatte og voldsudøvende, kvinder og mænd, deres børn, deres pårørende og fagfolk, der beskæftiger sig med målgruppen. Målet er, at ingen mennesker i Danmark skal leve med vold i nære relationer fremover.

  Klik ind på www.levudenvold.dk og læs mere om enhedens opgaver og organisering. Du finder os også på Facebook og LinkedIn.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen