Faglig koordinator med ansvar for servicedesign til Københavns Kommune
Vil du bidrage til, at borgere og virksomheder oplever Københavns Kommune som hjælpsom og imødekommende? Kender du til servicedesign - og er du god til at drive forandring og skabe relationer? Er kundeservice meningsfuldt for dig - og er du klar til at være det faglige fyrtårn for et team på fire? Så læs med!

Om stillingen I Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune søger vi en ny kollega, som vil stille sig i spidsen for en ny og ambitiøs opgave. Du vil blive det daglige og faglige omdrejningspunkt for et nyt serviceteam, som du skal være med til at bygge op. Teamet bliver en del af Stab Kommunikation, som er centralt placeret i forvaltningen, og den ambitiøse opgave er, at vi sammen skal styrke servicekulturen i forvaltningen. Til gavn for københavnerne. Opgaven og retningen Sammen med teamet og kollegerne i Stab Kommunikation kommer du til at arbejde dedikeret med at sikre, at københavnerne oplever gode møder med TMF, hvad end de møder os fysisk, digitalt eller på telefonen. Du skal være med til at undersøge, analysere, designe, teste, prioritere og implementere nye services og løsninger i tæt samarbejde med hele forvaltningen. Opgaven, du står over for, er stor. Den vil spænde fra det langsigtede og strategiske som at drive en forandringskultur og udvikle nye arbejdsgange. Til det nære og konkrete som at gøre byggesagsbehandlingen mere transparent eller følge med i, om københavnerne får gode, letforståelige og imødekommende svar, når de kontakter os. Du kan se frem til at få din daglige gang i hele forvaltningen og komme i kontakt med alt fra direktionen og forvaltningens ledelse til enhedschefer, fagmedarbejdere og alle andre, der skal være med til at drive forandringen mod en bedre servicekultur i TMF. Teamet består af dig og tre medarbejdere, som ikke er ansat endnu. Arbejdsopgaver Den første og største opgave bliver at bygge det nye team op og være med til at sætte retningen for, hvordan vi strategisk og organisatorisk skal gribe opgaven an - også med ledelsen i TMF. Nogle opgaver er allerede besluttet
 • en ny automatisk feedbackindsamling bliver implementeret i forvaltningen, hvor serviceteamet har systemejerskabet og skal følge op på de data, vi modtager
 • Servicekompetencerne i forvaltningen skal løftes. Fx gennem dialog, undervisning og e-læring
 • Teamet står også for kontakten til det fælles Kontaktcenter i Københavns Kommune
Andre opgaver kan være
 • analyser med udgangspunkt i kvalitative metoder
 • udvikle løsningsforslag sammen med de faglige enheder
 • understøtte test og implementering af nye løsninger ved brug af bl.a. brugertests af prototyper på fremtidige løsninger
 • udarbejde notater og indstillinger til direktionen
Om dig Vi forventer, at du
 • har erfaring med at drive organisatorisk udvikling eller forandringsledelse
 • kan koordinere og give faglig sparring i et team
 • har en relevant uddannelse inden for fx servicedesign, antropologi, sociologi eller lignende samt flere års erfaring med relevante opgaver inden for fx servicedesign, brugercentreret design, social innovation, offentlig innovation, adfærdsdesign, test og prototyper, UX eller lignende
 • har erfaring med og er tryg ved at anvende både kvantitative og kvalitative metoder og servicedesign i praksis og er i stand til at kommunikere værdien af begge metoder samt brugerinddragelse og servicedesign til andre faggrupper
 • trives med at arbejde tæt sammen med et mindre team og forskellige andre faggrupper
Vi lægger derudover vægt på, at du er
 • en stærk formidler både mundtligt, skriftligt og visuelt
 • nytænkende, reflekterende og løsningsorienteret. Noget af retningen er allerede sat, men du skal træde ind i en stilling, hvor der er mange nye spørgsmål, som du også skal være med til at finde svarene på
 • god til at håndtere sideløbende opgaver og kan arbejde selvstændigt
 • nysgerrig af natur, har detaljeblik, gode samarbejdsevner og er tillidsvækkende
 • en god kollega, der respekterer andre fagligheder uden at give køb på din egen, og du tager dig tid til både at give og modtage feedback
Ansættelsesvilkår Stillingen forventes besat som special- eller chefkonsulent. Stillingen indebærer et ansvar som faglig koordinator (teamkoordinator), det vil sige fagligt ansvar men uden personaleansvar. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Martin Lassen-Vernal på sms 5115 3630. Du kan læse mere om os på Københavns Kommunes hjemmeside og på Teknik- og Miljøforvaltningens hjemmeside. Søg senest torsdag den 28. september 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde samtaler i uge 41, 42 og eventuelt uge 43.
Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00