Forskningsdirektør
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd søger en visionær forskningsdirektør, der forener stærk faglig gennemslagskraft, fondserfaring og samfundsmæssigt engagement med talent- og projektudvikling.

Organisationen og stillingen Stillingen som forskningsdirektør i VIVE er ledig til besættelse. Som forskningsdirektør kommer du til at være den forskningsfaglige frontfigur for en organisation, der leverer samfundsvidenskabelig viden til gavn for udviklingen af velfærdssamfundet - tværfagligt og med særligt fokus på snitflader mellem forskellige sektorer i velfærdsstaten. Du kommer til at arbejde tæt sammen med VIVEs mange dygtige faglige kapaciteter, hvor du har det overordnede ansvar for den metodemæssige udvikling af VIVEs vidensproduktion. VIVE producerer forskning og analyse på en lang række velfærdsområder, viden som er kendetegnet ved videnskabelige standarder, uvildighed, anvendelighed og kvalitet. Vores vidensproduktion og forretningsmodel bygger på synergien mellem forskningsbaseret analyse og anvendelsesorienteret forskning. Vi arbejder tværfagligt og tværsektorielt og lægger stor vægt på forskningsintegritet og -etik. VIVEs øko-nomi forudsætter en høj grad af ekstern finansiering. En central opgave for forskningsdirektøren er derfor både at arbejde med udvikling af projektideer med inddragelse af interne og eksterne ressourcer og at arbejde med understøttelse af ansøgningsprocesser til råd og fonde. En særlig opgave består i at skabe, vedligeholde og udvikle fondssamarbejder. Forskningsdirektøren refererer til VIVEs direktør og indgår i VIVEs direktion. Forskningsdirektøren har ikke direkte personaleledelse. Som forskningsdirektør i VIVE har du en række ansvarsområder og opgaver: Strategisk ledelse
 • Bidrage til overordnet udvikling af VIVE som medlem af direktionen.
 • Bidrage til løsning og implementering af tværgående strategiske og organisatoriske initiativer.
 • Ansvar for VIVEs fondsstrategi og fondskontakt.
 • Bidrage til at fastholde og opdyrke nye relationer til centrale forsknings- og vidensmiljøer.
Organisatorisk ledelse
 • Formand for VIVEs forskningsudvalg, praksisudvalg og etisk udvalg.
 • Ansvar for VIVEs mentorordninger for forskere og analytikere.
 • Ansvar for VIVEs bedømmelsesudvalg til stillinger i den videnskabelige stillingsstruktur henholdsvis analytikersporet.
 • Ansvar for systematisk understøttelse af ansøgninger til råd og fonde.
Forskningsfaglig ledelse
 • Repræsentere og profilere VIVE fagligt udadtil.
 • Opbygning og udvikling af faglige miljøer i organisationen, såvel på tværs af metoder og emneområder som på tværs af analyse og forskning.
 • Understøtte og udvikle processer for udvikling af talenter og projekter i forskning og analyse.
 • Sparring på konkrete projekter.
Kvalifikationer Vi søger en ambitiøs og samarbejdsorienteret forskningsdirektør, der har en god forståelse for anvendelsesorienteret forskning og analyse, og som har dokumenteret erfaring med forskningsledelse gerne i en tværfaglig sammenhæng. Du har en relevant akademisk uddannelse, og vi forventer, at du kan dokumentere de fleste af følgende kompetencer:
 • En stærk faglig samfundsvidenskabelig profil med høj faglig integritet og standing i de strategisk relevante omgivelser.
 • Indgående kendskab til udviklingen inden for velfærdssamfundet, herunder særligt interesse for samspillet mellem forskellige velfærdsområder.
 • Et stærkt netværk på velfærdsområdet, herunder i relevante vidensmiljøer.
 • Erfaring med hjemtagning af midler til større og mindre forsknings- og analyseprojekter.
 • Strategisk tænkende - både i forhold til udvikling af VIVEs forskning og den generelle udvikling af VIVE som organisation.
 • Engagement i opdyrkning af videnskabeligt og analytisk talent hos såvel yngre som erfarne kolleger.
 • En engageret person med høj personlig integritet og evne til at motivere og samarbejde med medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere.
 • Inddragende, anerkendende og omgængelig.
 • En holdspiller, som kan bidrage til arbejdet i en samlet ledelsesgruppe.
 • En god formidler både skriftligt og mundtligt på dansk og gerne engelsk.
Om VIVE VIVE er en uafhængig, national forsknings- og analyseinstitution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. VIVE bedriver uvildig praksisnær og styringsrelevant velfærdsforskning og -analyse på internationalt anerkendt videnskabeligt grundlag. VIVE forener produktion og formidling af viden om velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. VIVE bidrager til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning, forvaltning og praksis på nationalt, regionalt og lokalt niveau. VIVEs overordnede ledelse varetages af bestyrelsen, og den daglige ledelse varetages af direktøren i spidsen for VIVEs direktion og ledelsesgruppe. Yderligere oplysninger Du kan læse mere om VIVE på www.vive.dk, og du er meget velkommen til at kontakte direktør Lotte Jensen (loje@vive.dk eller 2513 3813) eller vicedirektør Mette Deding (mcd@vive.dk eller 3348 0885). Ansættelsesvilkår Vi forventer, at du tiltræder senest den 1. maj 2023. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og er som udgangspunkt på åremål med en ansættelsesperiode på fem år med mulighed for forlængelse i op til yderligere tre år. Ansættelsen sker på kontraktvilkår i løngruppe 1 i henhold til chefaftalen på statens område. Hertil kommer åremålstillæg og kvalifikationstillæg, som aftales konkret ud fra baggrund, erfaring og ansættelsesforhold. VIVE har lokationer og medarbejdere i både Aarhus og København. Du må derfor påregne en del rejseaktivitet. Du skal angive i din ansøgning, om det vil passe dig bedst at have base i Aarhus eller København. Ansættelsesprocedure Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 27. februar 2023 kl. 9:00. Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem, som du finder her på siden under "søg dette job" eller på vores hjemmeside www.vive.dk. Din motiverede ansøgning skal uploades med følgende bilag:
 • CV med oplysninger om uddannelse og relevant erfaring
 • Eksamenspapirer
Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 10. marts 2023 og 2. samtalerunde den 20. marts 2023. Hvis du går videre til 2. samtalerunde, kan du forvente at skulle gennemgå en personlighedstest samt besvare en kortere skriftlig opgave. VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen