Fulbright Denmark - EXECUTIVE DIRECTOR
Som executive director i Fulbright Denmark får du en unik mulighed for at fremme uddannelses- og kulturudvekslingen mellem de fremmeste uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark og USA og bidrage til at give højt kvalificerede, initiativrige, kreative og mangfoldige danske og amerikanske studerende, undervisere og forskere mulighed for at lære, undervise og udøve forskning. Du vil i stillingen få store frihedsgrader og påvirkningsmuligheder i forhold til sammen med bestyrelsen at sætte den strategiske retning og udvikle både stillingen og Fulbright Denmark.

Som executive director for Fulbright Denmark bliver du den øverst ansvarlige for både den strategiske og den daglige ledelse og den overordnede udvikling af Fulbrightprogrammet i Danmark ­- en opgave, der forudsætter tæt samarbejde med både danske og især amerikanske myndigheder. Som direktør er du øverste leder for det danske sekretariat. På det strategiske niveau varetages opgaverne i samarbejde med Fulbright-bestyrelsen, som du også refererer til. Det er en afvekslende direktørstilling med en god blanding af strategi, konkrete opgaver, netværksledelse, ressourcestyring mv. Stillingen kræver en direktør med klare ledelsesværdier, gode kommunikative evner, en solid international forståelse samt visionære idéer og ambitioner om at udvikle det solide uddannelses-og forskningssamarbejde mellem Danmark og USA. Det er desuden afgørende, at du er kvalitetsorienteret, tænker løsningsorienteret og besidder de nødvendige færdigheder, det kræver at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer og netværk mellem statslige organisationer, videregående uddannelsesinstitutioner og private organisationer i Danmark og USA. Vi forventer, du har erfaring med økonomistyring og fundraising, og ser det som en yderligere fordel med erfaring med samarbejder med Grønland. Vi forventer, at du med udgangspunkt i en relevant kandidatuddannelse har opnået en væsentlig erfaring fra det videregående uddannelsesområde, forskningsområdet og/eller offentlige organisationer eller nonprofitorganisationer. Du kender til det amerikanske uddannelsessystem, og du behersker og kan dokumentere engelsk på professionelt niveau, både mundtligt og skriftligt. Yderligere information Der er udarbejdet en job- og kravprofil, hvor du kan finde uddybende information om både stillingen og ansættelsesprocessen. Den finder du på her (PDF). Yderligere oplysninger kan fås hos partner Jens Marcussen fra Genitor på tlf. 3141 0587 eller jm@genitor.dk. Som executive director ansættes du som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer. Ansøgningsfristen er den 5. marts 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
    Fulbrightprogrammet er USA’s førende udvekslingsprogram – kendt over hele verden for at tiltrække de dygtigste studerende, undervisere og forskere inden for deres felt. Som alumne og stipendiat i Fulbrightprogrammet bliver man automatisk del af et netværk med andre ’fulbrighters’, og gennem viden og kompetencer bidrager man til en bedre verden. I Danmark blev Fulbrigthprogrammet etableret i 1951 ved en bilateral aftale mellem USA og Danmark.
    Fulbright Denmark har til formål at fremme gensidig folkelig forståelse i Danmark og USA gennem uddannelses- og kulturudveksling. Den overordnede strategiske ledelse af Fulbright Denmark varetages af Fulbright-bestyrelsen, og den daglige ledelse varetages af direktøren (executive director). Fulbright Denmark-direktøren og Fulbright-bestyrelsen leder derfor programmet i samarbejde. Fulbright-bestyrelsen består af fire danskere og fire amerikanere og har den amerikanske ambassadør i Danmark som æresformand.

    Icon
    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen