Fuldmægtig til Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) (GENOPSLAG)
Vil du være med til at kontrollere landets efterretningstjenester, sikre borgernes retssikkerhed og deltage i udviklingen af et moderne tilsyn?

TET mangler en skarp cand.jur. eller cand.scient.pol. Dine opgaver vil overvejende bestå af følgende:
 • Kontrol af Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS)
 • Udvikling af nye metoder til kontrol
 • Behandling af henvendelser om indirekte indsigt
 • Besvarelse af høringer
 • Udarbejdelse af mødemateriale, vejledninger og præsentationer til TETs med-lemmer og øvrige ansatte
TET har kontinuerligt fokus på at udvikle nye metoder for kontrol af PET, FE og CFCS, ligesom tilsynet deltager i et europæisk samarbejde med henblik på at udforme fællesstandarder for kontrol med efterretningstjenester. TETs kontrolarbejde kræver et dybt kendskab til blandt andet PETs og FEs it-landskab, en risikobaseret og metodisk tilgang samt høj analytisk faglighed. Det er derfor afgørende, at du trives med at arbejde med en række forskellige metoder, herunder revisionsmetodik, dataindsamling, analyse af store datamængder og juridisk metode. Du skal have lyst til at udvikle kontrolarbejdet ved at tænke kreativt, udvikle nye metoder til kontrol og tage værktøjer i brug, som ikke tidligere har været anvendt af TET. TET arbejder hovedsageligt fra kontorer i PET og FE, og du vil derfor skulle tilbringe flere arbejdsdage om ugen hos tjenesterne. Arbejdsopgaverne varierer en del henover året, men du vil i betydelig grad kunne være med til at detailplanlægge udførelsen af dem. Dine opgaver vil desuden omfatte deltagelse i interne møder i TET, herunder månedlige aftenmøder, samt møder med tjenesterne og øvrige eksterne parter, herunder internationale samarbejdspartnere. Faglig profil og kvalifikationer Du er uddannet cand.jur. eller cand.scient.pol. og har et højt fagligt niveau. Vi forventer, at du har
 • en stærk metodisk og analytisk faglighed,
 • gode formulerings- og formidlingsevner, skriftligt såvel som mundtligt samt
 • holdånd og evne til at samarbejde med andre faggrupper.
Det vil endvidere være en fordel, hvis du har
 • interesse for og indsigt i IT ud over almindeligt brugerniveau,
 • erfaring med revisionsmetodik eller lignende og
 • kendskab til reguleringen af PET, FE eller CFCS
Vi forventer ikke, at du har erfaring med alle dine kommende opgaver, men vi forventer, at du har lyst til arbejde med dem. Vi skal nok sørge for, at du klædes fagligt på til at løfte opgaverne. Om TET TET er en uafhængig myndighed, som har til opgave at kontrollere, at PET, FE, CFCS og Rigspolitiets PNR-enhed tilvejebringer, behandler og videregiver personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Supplerende oplysninger om TET findes på www.tet.dk. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske som fuldmægtig på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst. Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelsesområdet er TET. Det er en betingelse for ansættelse i TET, at du kan sikkerhedsgodkendes til højeste niveau, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold. Forventet tiltrædelsestidspunktet er den 1. april 2023 eller snarest muligt derefter. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte TETs sekretariatschef på telefon 6198 7094. Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet CV, kopi af eksamenspapirer, herunder bachelorbevis, og eventuelle anbefalinger. Stillingen søges elektronisk på www.jm.dk under Karriere. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 15. januar 2023. TET opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet pr. 1. januar 2014. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.
  Tilsynet bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet, og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer de pågældende skal have.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen