FULDMÆGTIGE OG KONSULENTER SØGES TIL KIRKEMINISTERIETS DEPARTEMENT
Vi har højt til loftet i Kirkeministeriet og behov for nye, dygtige kollegaer. Derfor søger vi både fuldmægtige, special- og chefkonsulenter til nogle af vores centrale områder. Vil du arbejde tæt på den politiske beslutningsproces og med områder med stort værdipolitisk fokus? Trives du med ansvar og en høj grad af indflydelse på opgavevaretagelsen, og har du lyst til at arbejde tæt på ministeren, så er Kirkeministeriet det helt rigtige sted.

Om Kirkeministeriets departement Efter regeringsdannelsen i december 2022 er Kirkeministeriets ansvarsområde væsentligt udvidet med Plan- og Landdistriktsområdet, og vi søger derfor gode kræfter, som kan hjælpe med at løfte opgaverne i departementet. Kirkeministeriet arbejder for et sammenhængende Danmark og for gode rammer for lokal udvikling i hele landet. Kirkeministeriet fungerer også som bindeleddet mellem stat og kirke og samarbejder med folkekirken om at udvikle en nutidig kirke, ligesom vi udvikler rammerne for de anerkendte trossamfund. Kirkeministeriets departement søger nye kollegaer indenfor tre af departementets områder: Kirke, Jura og Plan og Land. Om stillingerne Som fuldmægtig eller konsulent i Kirkeministeriet har du en unik mulighed for hurtig at få stort ansvar og lade din faglighed komme i spil helt tæt på det politiske maskinrum. Du vil blive en del af et miljø med engagement og høj faglighed, hvor sparring og samarbejde med kollegaerne vægtes højt. Generelt i organisationen er der en uformel tone og en lav dørtærskel. Arbejdsopgaverne vil variere alt efter, hvilket område man bliver tilknyttet. - Kirke: Området for Kirke består af Kontoret for Folkekirkens og Ministeriets HR og Kontoret for Folkekirkens Økonomi og Bygninger. Kontoret for folkekirkens og ministeriets HR er kendetegnet ved at have en meget bred opgaveportefølje med opgaver rettet mod folkekirkens ca. 1.700 arbejdsgivere og ca. 10.000 ansatte i en lang række jobfunktioner, samt intern HR-understøttelse af departement og Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Kontoret for Folkekirkens Økonomi og Bygningers kerneopgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til folkekirkens økonomi, kirkebygninger og kirkegårde. - Jura: Kirkeministeriets Juraområde er opdelt i Kontoret for Kirkeret og Tværgående Jura, Kontoret for Andre Trossamfund og Personregistrering. Kontorer for Kirkeret og Tværgående Jura varetager en bred sagsportefølje med fokus på den politiske beslutningsproces i form af lovarbejde, ministerbetjening og policyudvikling for folkekirken. Kontoret varetager også tværgående juridiske opgaver på hele ministerområdet i form at lovteknisk kvalitetssikring af love m.v. samt andre forvaltningsretlige afgørelser. Kontoret for andre trossamfund er kendetegnet ved en bred opgaveportefølje i forhold til anerkendelse af nye trossamfund og tilsyn med disse trossamfund. Kontoret varetager herudover opgaver i form af lovarbejde, ministerbetjening og policyudvikling i forhold til anerkendte trossamfund. Personregistreringsenhedens opgaver omfatter policy, regulering og administration i relation til den borgerlige personregistrering i Danmark, ligesom enheden understøtter den fællesoffentlige digitalisering på borger.dk. og varetager en række undervisningsopgaver. - Plan og Land: Kirkeministeriets område for Plan og Land består af henholdsvis Kontoret for Plan- og Landdistriktsudvikling og Kontoret for Ministeriets Økonomi og Styring. Kontoret for Plan- og Landdistriktsudviklings kerneopgaver er policy og regulering i relation til fysisk planlægning. Planlægning er bl.a. centralt i forbindelse med styrket omstilling af klimaeffektiv energiproduktion. Dertil varetager kontoret koordinering af landdistriktspolitiske tiltag, der skal sikre gode rammer for at leve, bo og arbejde i hele Danmark. Kontoret for Ministeriets Økonomi og Styring varetager den tværgående udvikling og styring af økonomiområdet i ministeriet. Det omfatter både Kirkeministeriets departement samt Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Du kan læse mere om de enkelte områder her: Ministeriets organisation - km.dk Om dig Vi forventer, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, og at du:
  • er fagligt og analytisk stærk,
  • er god til at samarbejde og sætter pris på en mangeartet opgaveporteføljebestående af både udviklings- og driftsopgaver,
  • udviser engagement og motivation både fagligt og social,
  • har gode formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt, og kan yde relevant, kompetent og nærværende rådgivning, sparring og support,
  • er fleksibel og tager ansvar for dine arbejdsopgaver og
  • trives i en travl hverdag fyldt med udfordringer præget af den politiske dagsorden.
Vi søger både nyuddannede og erfarne medarbejdere med erhvervserfaring fra centraladministrationen, kommuner eller tilsvarende. Løn- og ansættelsesvilkår Du bliver ansat som fuldmægtig eller special- eller chefkonsulent i henhold til overenskomsten for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst alt efter kvalifikationer. Der er mulighed for at forhandle et eventuelt kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Vi ser gerne, at du kan begynde den 1. august 2023 eller snarest derefter. Er du interesseret? Vil du høre mere om stillingerne, kan du kontakte afdelingschef for Kirke Lene Graakjær Lund på tlf.: 3392 3945/ 2444 2725 eller pr. mail: [email protected], retschef for Jura Pernille Esdahl på tlf.: 3393 3930/ 4078 6585 eller pr. mail: [email protected] eller afdelingschef for Plan og Land Hans Peter Olsen på tlf.: 4061 3393 eller pr. mail: [email protected]. Stillingerne er til besættelse hurtigst muligt, og vi holder løbende ansættelsessamtaler. Ansøgningsfristen er den 20. juni 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Din ansøgning skal indeholde motiveret ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse (eksamenspapirer for både bachelor og kandidat) samt eventuelle referencer. Hvis der er et område eller kontor, der særligt har din interesse, bedes du angive det i din ansøgning. Ministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Kirkeministeriet er bindeleddet mellem stat og kirke. Ministeriet samarbejder med folkekirken om at udvikle en nutidig kirke og værner endvidere om religionsfriheden i Danmark.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00