Generalist/alsidig politisk konsulent til Politik- og Professionsafdelingen
Vil du være med til at præge uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer? Og vil du være med til at sætte mad, ernæring og måltider højere på den politiske dagsorden, når det gælder bl.a. bæredygtighed, psykiatri og ældre? Så er du måske vores nye kollega i Kost og Ernæringsforbundets Politik- og Professionsafdeling.

Kost og Ernæringsforbundet vil skabe værdi for vores medlemmer ved at få forbundets politiske mærkesager højere på den politiske dagsorden og skabe resultater til gavn for dem og folkesundheden. Det gør vi gennem konkrete projekter og velunderbyggede argumenter, politiske udspil, politisk interessevaretagelse og tæt dialog med uddannelsesstederne og andre vigtige interessenter. Og det er her, du kommer ind i billedet. Vi er et handlekraftigt forbund med ca. 8.200 medlemmer og 42 medarbejdere. Der er kort fra tanke til handling, og det betyder, at du fra dag ét får ansvar, selvstændighed og meget variation i dit arbejde. Dine opgaver bliver bl.a.
 • Uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet for særligt professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed.
 • Politikudvikling, projekter og faglige arrangementer for medlemmerne i samarbejde med kolleger på andre politikområder, herunder bæredygtighed, psykiatri og ældreområdet.
 • Samle robuste data og analyser til brug for interessevaretagelse.
 • Skabe netværk og tætte samarbejdsrelationer med centrale aktører - både myndigheder og interesseorganisationer.
 • Bistå og servicere formanden samt hovedbestyrelsen, herunder med sagsfremstilling og øvrigt materiale, formandens politiske møder mm.
 • Udarbejdelse af diverse skriftlige produkter, fx politiske indlæg, høringssvar, analyser mm.
Du
 • Har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse.
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation - fx kommune, region, centraladministrationen, eller interesseorganisationer - men nyuddannede eller ansøgere fra andre dele af samfundet kan også komme i betragtning.
 • Brænder for området for mad/måltider og ernæring og sundhed og har god forståelse/interesse for det politiske og administrative system og processer.
 • Formulerer dig godt både skriftligt og mundtligt, forstår vigtigheden af robust datagrundlag og er grundig.
 • Kan lave eller har appetit på at lave statistiske analyser, men det er ikke et krav.
 • Får idéer til løsninger og kan eksekvere dem.
 • Tager initiativ, er en god kollega og kan skabe tillidsfulde samarbejdsrelationer både internt og eksternt.
Vi tilbyder En spændende stilling, hvor du får mulighed for at sætte en vigtig dagsorden til gavn for vores medlemmer og danskernes sundhed og trivsel. Du bliver en del af Politik- og Professionsafdelingen, som udover en chef, to studenter og praktikanter består af fem konsulenter, inkl. den nye kollega, og hvor vi tænker politik og vores medlemmers faglighed sammen med Kost og Ernæringsforbundets mærkesager. Vi arbejder bredt inden for bl.a. sundhedsområdet, fødevareområdet, ældreområdet, psykiatrien og socialt udsatte, børn og unge-området, klima og bæredygtighed samt uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet for særligt professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed. Vi passer på hinanden, og balancen mellem familie og arbejdsliv er ikke bare en HR-floskel for os. Ansættelsesvilkår og ansøgningsfrist Du bliver ansat på fuld tid. Ansættelsen sker efter intern overenskomst, og lønnen aftales pba erfaring/kvalifikationer. Dit arbejdssted er Holmbladsgade 70 på Amager. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest den 1. februar 2023. Send din ansøgning senest onsdag den 14. december 2022, kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi planlægger at afholde ansættelsessamtaler i slutningen af uge 50 samt uge 51. Du skal være indstillet på at løse en skriftlig case ifm. samtalen. For yderligere oplysninger kontakt politik- og professionschef, Mercan-Ellen Nielsen på mni@kost.dk eller telefon 2337 0880.
  Vi er en arbejdsplads med 42 engagerede medarbejdere, der kæmper for, at vores 8.200 medlemmer lykkes, og deres arbejde påskønnes. Vi er det stærkeste faglige fællesskab for ernæringsprofessionelle. For uanset om det handler om at forebygge og behandle sygdomme, skabe gode vaner og sund livsstil hos danskerne eller bekæmpe social ulighed i sundhed, så har medlemmerne meget at byde på. Vi ved, at mad kan mere end at mætte, og vi udvikler og bruger dokumenteret viden til at hjælpe, forebygge og behandle. Vi forhandler løn og arbejdsvilkår for medlemmerne, giver juridisk bistand og faglig sparring om fag, løn, ansættelse og karriere. Vi arbejder desuden for at synliggøre den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession, som du kan læse mere om på kost.dk og på vores sociale medier.


  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen