Generalsekretær til Danmission
Har du lyst til at stå i spidsen for en ambitiøs organisation i udvikling?

I Danmission har vi store ambitioner om at skabe håb, tilgivelse og liv i dele af verden, der er præget af fattigdom, marginalisering og konflikt. Vi har mere end 200 år på CV'et, men udvikler os fortsat for at sikre at organisationen kan agere i en foranderlig verden, hvor Danmissions arbejde er vigtigere end nogensinde. Vores arbejde bygger på langvarige partnerskaber og engagement hjemme og ude. Som generalsekretær kommer du ind i en organisation, hvor der er udstukket en retning og formuleret strategier og missionssyn. Vi har styrket vores tilstedeværelse ude og har etableret en række lande- og regionskontorer. Fundamentet er lagt, og vi er godt i gang med at udfolde og gennemføre de ambitiøse planer. Du skal gå forrest i denne proces og sikre opbakning fra alle dele af organisationen. Derfor er du rigtig god til at skabe følgeskab, så både engagerede frivillige, medarbejdere og partnere kan se og forstå deres rolle i det fælles arbejde, samtidig med at flere får lyst til at være med. Erfaren leder med folkekirkelig forankring Din ledelsesmæssige erfaring er afgørende for at kunne varetage stillingen. Du har formentlig arbejdet i en politisk ledet organisation med mange vidensmedarbejdere og har erfaring med strategisk ledelse og personaleledelse, herunder ledelse af ledere. Du er vant til at sætte retning, rammer og mål på en motiverende og inddragende måde, men du formår også at træffe beslutninger og at skabe opbakning, engagement og følgeskab. Du tegner Danmission udadtil både nationalt og internationalt. Du er god til at skabe relationer præget af tillid og respekt. Du forstår at profilere organisationen og kommunikerer samtidig ubesværet med vores aktive og engagerede bagland, vores partnere i udlandet samt med Udenrigsministeriet. Interkulturelle kompetencer og internationalt udsyn er vigtige forudsætninger, ligesom du vil få brug for din udviklingsfaglige viden. Som generalsekretær betjener du den politiske ledelse i form af bestyrelse og forretningsudvalg, og du er ansvarlig for driften af organisationen i overensstemmelse med bestyrelsens politiske og strategiske beslutninger. I hverdagen sker dette i et tæt samarbejde med de fire afdelingsledere i sekretariatet. Man kan mærke, at du selv er engageret i Danmissions sag og har ambitioner om - og visioner for - at udbrede kendskabet til Danmission og få flere med. Som generalsekretær i Danmission er det vigtigt, at du er solidt funderet i folkekirken og kan identificere dig med Danmissions kristne ståsted og missionssyn. Du har et godt teologisk kendskab, og du kan rumme den folkekirkelige bredde. I mødet med andre religiøse ståsteder eller livssyn er du åben og nysgerrig og har en dialogisk tilgang. Det er vigtigt, at du har en god økonomisk forståelse med henblik på også fortsat at sikre og styrke den gode og bredt sammensatte økonomi i organisationen, hvor egenfinansiering fra genbrugsbutikker og gaveindtægter spiller en afgørende rolle. Jobbet som generalsekretær er alsidigt, givende og kræver en stor kapacitet. Det er vigtigt at kunne tænke visionært og langsigtet, men der er samtidig brug for evnen til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, hvor organisatoriske udfordringer og udefrakommende begivenheder kan sætte en uforudset dagsorden. Om Danmission Danmission er en folkekirkeligt forankret missions- og udviklingsorganisation, der arbejder i 12 lande i Mellemøsten, Afrika og Asien. Organisationen er demokratisk og medlemsbaseret. Danmission har tre primære indsatsområder: Kontekstuel teologi for tro og handling, dialog og fred og bæredygtig forvaltning af naturressourcer. I Danmark er vi ca. 45 medarbejdere, og på vores landekontorer er vi ca. 25 medarbejdere, heraf 6 udsendte medarbejdere. Vi har fire regions- og landekontorer i henholdsvis Østafrika (kontor i Tanzania), Mellemøsten (kontor i Libanon), Myanmar (pt. kontor i Thailand grundet sikkerhedssituationen) og Cambodja. Danmission arbejder gennem partnere. Vores arbejde er finansieret af bl.a. en strategisk samarbejdsaftale med Danida, EU-midler og indtægterne fra private givere og Danmissions 67 genbrugsbutikker i Danmark. I 2023 budgetterer vi med en omsætning på 100 mio. DKK. Vi tilbyder En mangfoldig arbejdsplads med højt til loftet og med engagerede og professionelle kolleger. Vi har til huse i en smukt beliggende herskabelig villa på grænsen mellem Østerbro og Hellerup. Der vil være nogen rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Kontakt og ansøgning Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte bestyrelsesformand Morten Skrubbeltrang på tlf. 3066 2050 eller mail [email protected] eller vicegeneralsekretær Caroline Winther på 4199 9303 eller [email protected]. Relevante dokumenter kan findes her. Eventuelt yderligere referencedokumenter kan rekvireres hos PA, Simon Hansen på [email protected]. Deadline for ansøgninger er den 20. november 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00