Guldborgsund Kommune - ØKONOMI- OG HR-DIREKTØR
Der ligger helt særlige muligheder i at være den første, der tiltræder i en nyoprettet stilling. Der vil være stor opmærksomhed og store forhåbninger, når det både er en ny person og en ny funktion, der skal bydes velkommen. Du får mulighed for at sætte dit præg, også på selve stillingen, og du vil måske kunne tilføre organisationen endnu mere end det, der har været drømmen, da stillingen blev oprettet.

Stillingen som økonomi- og HR-direktør i Guldborgsund Kommune er et eksempel på sådan en perspektivrig stilling. I den seneste periode har der været tre medlemmer af direktionen - nu bliver der fire. Den nye direktør bliver selv en del af arbejdet med at lægge sporene ud. Det er ikke bare økonomi- og HR-funktionerne, der skal præges - det er også selve direktionens måde at fungere på. Visionen er, at både kommunens økonomi/styring og HR/ledelse kan beriges. Arbejdet med at sikre økonomisk bæredygtighed og med at sikre gode arbejdspladser med lavt sygefravær og stor tiltrækningskraft skal trækkes længere frem i lyset, give bedre resultater og formidles klarere, bl.a. på politisk niveau. Det er også en del af forventningen, at direktionen sammen finder en ny arbejdsform, så udvidelsen fra tre til fire giver muligheder for at lette presset på alle direktører, så der bliver bedre tid til ledelsesmæssigt nærvær i den store organisation. Den nye direktør vil blive byrådets og Økonomiudvalgets rådgiver i økonomiske og personalepolitiske forhold. Guldborgsund Kommune har 60.000 indbyggere og omkring 5.700 ansatte. Her er stort engagement og et godt udviklingsklima, og der planlægges efter et svagt stigende befolkningstal over de kommende år. Målingerne viser, at borgerne er virkelig glade for at bo her - ikke alene i kraft af vidunderlig natur, men også f.eks. godt byliv og gode dagtilbud. Det er forhåbningen, at den kommende økonomi- og HR-direktør er en erfaren leder og en kompetent fagperson inden for økonomi eller HR eller gerne begge dele. Det er en fordel med erfaring fra eller kendskab til kommunal eller anden offentlig, politisk styret virksomhed. Du kan læse mere i job- og personprofilen. Ansøgningsfristen er mandag den 20. marts 2023, og der ventes tiltrædelse 1. juni 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Du er velkommen til at ringe med spørgsmål om jobbet til kommunaldirektør Søren Bonde, Guldborgsund Kommune, på tlf. 2518 1818 og til chefkonsulent i Genitor Lisbeth Binderup på tlf. 2049 5140.
  Guldborgsund Kommune som område er et attraktivt sted at bo med den lange kystlinje og de bølgende marker brudt af eng og skov.
  Guldborgsund Kommune som organisation er en moderne virksomhed, hvor den enkelte medarbejder er vigtig for organisationens virke.
  Vi styrer efter fire principper, som skaber rammerne for vores arbejde:
  Vi går nye veje for at levere mest mulig service og kvalitet i samspil med borgerne og virksomhederne.
  Vi optimerer løbende vores organisation samt prioriterer og styrer på tværs.
  Vi fastholder og udvikler gode ledere og medarbejdere, der skaber attraktive arbejdspladser til gavn for borgere og brugere.
  Vi skaber attraktive forhold for uddannelse, arbejdspladser og bosætning.
  Det er os som virksomhed. Velkommen til en spændende arbejdsplads.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen