Hospitalsdirektør til Regionshospitalet Gødstrup
Vil du være med til at lede og omsætte milliardinvesteringen i Regionshospitalet Gødstrup til de bedste rammer for behandling, sundhed og trivsel for både patienter og personale? Regionshospitalet Gødstrup er Danmarks første nye hospital bygget fra bar mark. Vi søger en direktør, der i samarbejde med ledelse og medarbejderne, kan sætte tydelig retning for hospitalet nu og i fremtiden.

Det nye regionshospital i Gødstrup har slået dørene op med investeringer i bedre og smartere løsninger for patienter, pårørende og personale. Hospitalet er bygget på ambitioner om en tæt involvering af patienter og pårørende, samt ambitioner om et arbejdsmiljø, der skaber trivsel for personalet. Hospitalet næres af en stærk kultur for faglig udvikling, tværfaglighed, teamdannelse, dialog og samarbejde. Ambitioner der kræver ledelse gennem ledere, tæt dialog med ledere og medarbejdere på alle niveauer og har sigte på at tilknytte og udvikle dedikerede medarbejdere, der arbejder løsningsorienteret. Fokus på digitalisering, transformation og høj faglighed Med et øget fokus på digitalisering og transformation af ledelse rækker vi ud efter en ny hospitalsdirektør, der kan bygge bro mellem nærvær i hverdagen og præge et fagligt ambitiøst og bæredygtigt hospital for fremtiden. På den rejse skal du have en rodfæstet tillid til, at alle har noget at bidrage med. Selv når det er svært, skal du evne at motivere andre til at tænke muligheder først. Som hospitalsdirektør har du også fokus på de prioriteringer, der ligger i at skabe sammenhæng og balance mellem hospitalets høje ambitioner, de forventninger som borgere og politikere har til sundhedsvæsnets ydelser, medarbejdernes forventninger til Regionshospitalet Gødstrup som arbejdsplads og den økonomi, der er til rådighed. Du bliver en del af en region, hvor Regionshospitalet Gødstrup er en del af et samlet regionalt sundheds- og hospitalssystem og en del af en arbejdsplads, hvor der er fokus på, at resultaterne skabes gennem dialog og samarbejde. En kultur med tillid, samarbejde og handling Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor tillid, samarbejde og stærke ledelseskompetencer er drivkraften i hverdagen og for kulturen på hospitalet. Omgangstonen er uformel, tilgængeligheden er høj og relationer er nære og vedkommende. På Regionshospitalet Gødstrup har vi endnu ikke mange traditioner. Men vi er rundet af en kultur, hvor der er kort fra tanke til handling og med et stærkt fokus på betydningen af hjælpsomhed, problemløsning, mestring og anerkendende relationer. Du kan være med til at skabe nye traditioner og kultur. Lyder det som et hospital, hvor du kunne tænke dig at være med til at lede og implementere ambitioner for fremtiden og være en del af en kultur, hvor stærke relationer er drivkraften, så er du velkommen i helt unikke rammer, som en engageret del af hospitalsledelsen, vores nye kollega og hospitalsdirektør. Som hospitalsdirektør bliver en af dine vigtige opgaver at have blikket på at hospitalets nye vision leves af godt 4000 medarbejdere. Se visionen for mulighedernes hospital her. Motiverende og faglig velfunderet leder Du er fagligt velfunderet med et solidt teoretisk og praktisk fundament, sundhedsfaglig indsigt og har erfaring med ledelse. Du er som leder nysgerrig på både de strategiske beslutninger og på hverdagen for hospitalets medarbejdere. Du er en dygtig kommunikator og skal kunne indgå i dialoger med en bred vifte af mennesker og medarbejdergrupper. Du ved desuden, hvordan du begår dig i en politisk styret organisation, så du kan lede komplekse problemstillinger med mange interessenter og til tider modsatrettede hensyn. Følgeskab og naturlig autoritet er kendetegnende for dit lederskab. Dit stærke ledelsesengagement er båret af evnen til at motivere og skabe resultater sammen med - og gennem andre. Hospitalsledelse og koncernledelse Som hospitalsdirektør indgår du i hospitalsledelsen sammen med den lægefaglige og sygeplejefaglige direktør som den øverste ledelse på Regionshospitalet Gødstrup. I er fælles om det overordnede ansvar for hospitalets drift og udvikling. Hospitalsdirektøren har et særligt ansvar for hospitalsledelsens samarbejde og beslutninger. I går som hospitalsledelse forrest i at skabe rammerne for et fokuseret arbejde med at skabe sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet for såvel nuværende som kommende patienter. Dine visioner og dine evner til positivt at drive forandringer skal sikre, at vi udbygger vores position som et attraktivt og moderne hospital - og en attraktiv arbejdsplads. Du og dine kolleger i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og herigennem er du en del af regionens koncernledelse. Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet mellem regionens administration og drift og arbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede strategiske beslutningsoplæg. Det er hospitalsledelsens opgave både at synliggøre Regionshospitalet Gødstrups potentialer og behov ligesom I skal bidrage til samlede løsninger for hele regionen. En del af arbejdet som medlem af koncernledelsen er derfor også opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et lokalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de fem regioner. Løn- og ansættelsesvilkår Tiltrædelse 1. december eller snarest derefter. Du bliver ansat ved Region Midtjylland med tjeneste ved Regionshospitalet Gødstrup, Hospitalsparken 15, 7400 Herning. Stillingen som hospitalsdirektør aflønnes efter "Aftale for chefer" på trin 53 med et opslagsniveau inkl. afkøb af merarbejde på 1.275.955 kr. (1. januar 2023-niveau) Hertil kommer pension på 21,59 pct. samt mulighed for forhandling af kvalifikationsløn. Såfremt du foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 pct., jf. "Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer". Flere oplysninger: Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til: Koncerndirektør Poul Michaelsen 2137 5007 Lægefaglig direktør Jens Friis Bak 4093 7985 Sygeplejefaglig direktør Rikke Degn 2819 4002 Du kan læse mere om Samtaler finder sted mandag 2. oktober og tirsdag 24. oktober. Samtalerne afholdes i Viborg. Vi vil gøre brug af en personprofiltest i forbindelse med den endelige udvælgelse af kandidater. Sådan gør du: Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgningsfristen er 21. september 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00