Juridisk chefkonsulent til dyresundhedsområdet
Er du en erfaren jurist og interesseret i at arbejde med komplekse juridiske opgaver med en veterinærfaglig vinkel. Vi leder efter et juridisk fyrtårn, der har kompetencerne til at styrke enhedens juridiske kapacitet og robusthed.

Konkret har vi brug for en erfaren jurist til blandt andet at løfte opgaver i forhold til:
 • Samspillet mellem EU og national ret
 • Implementering af Animal Health Law - EU's nye og omfattende dyresundhedslov
 • Udbrud af husdyrsygdomme, overførsel af sygdomme fra dyr til mennesker (zoonoser) m.v.
 • Minister- og departementsbetjening
 • Faglig juridisk sparring med kollegaer samt tværgående samarbejde med andre enheder i Fødevarestyrelsen, andre myndigheder og interesseorganisationer
 • Udarbejdelse af bekendtgørelser, vejledninger, rammeaftaler og beredskabsplaner
 • Deltagelse i internationalt samarbejde, herunder EU-arbejdsgrupper m.m.
I Enheden for Dyresundhed er det vores kerneopgave at forebygge og bekæmpe udbredelse af smitsomme husdyrsygdomme inklusive zoonoser. Vores område har stor politisk opmærksomhed, hvilket giver en dynamisk og spændende hverdag i både offentlighedens og pressens søgelys. Det faglige miljø er stærkt og vi er optaget af at skabe samfundsmæssig værdi af vores indsats. Arbejdet med dyresygdomme er bl.a. på grund af klimaforandringerne en voksende opgave med masser af spændende udfordringer. Vi vægter den faglige sparring højt og tilbyder særdeles gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Om dig Du er en erfaren jurist, der er fortrolig med embedsmandsrollen og har en bred interesse i effektiv offentlig forvaltning. Vi forventer, at du:
 • er proaktiv, engageret og en samlende figur
 • evner at sætte dig hurtigt ind i nye komplekse opgaver
 • har øje for at gøre faglige emner let forståelige til en bred målgruppe
 • er god til at systematisere processer samt skabe overblik og fremdrift
 • er analytisk stærk med sans for detaljen, når det kræves
 • er udadvendt og god til at samarbejde på tværs af faggrupper og enheder
 • god til at overholde deadlines, herunder tilpasse løsning og tid til hinanden
 • bidrager aktivt til et godt fagligt og socialt fællesskab
 • favner det danske og engelske sprog godt både skriftligt og mundtligt
Det er vigtigt, at du har lyst til at udfordre dig selv og er parat til at tage ansvar både for egne opgave med kort frist, løbende afsætte tid til sparring med kollegaer samt kan fokusere på større processer, der skal drives over en længere periode. Du trives i en hverdag, hvor dagene sjældent ligner hinanden. Du er klar til at tage initiativ og ansvar, således at vi i fællesskab kommer i mål med opgaveløsningen i en høj kvalitet. Lidt mere om os I Enheden for Dyresundhed er vi ca. 35 medarbejdere. Vi arbejder med sygdomsovervågning, forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme dyresygdomme. Som medarbejder i Dyresundhed skal du være forberedt på, at du skal deltage i håndtering af krisesituationer, f.eks. i forbindelse med udbrud af en smitsom husdyrsygdom. Vi har en god kantine, gratis fitnesscenter, fleksible mødetider, en velfungerende personaleforening og så ligger vi kun 5 minutters gang fra Glostrup S-togsstation. Desuden har vi en gratis parkeringsplads, hvis du kommer i bil. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC som chefkonsulent med mulighed for forhandling af tillæg. Der er tale om en fast fuldtidsstilling. Tiltrædelse 1. august 2023 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV, kopi af eksamensbeviser og andre relevante dokumenter senest den 7. juni 2023 via vore rekrutteringssytem på fvm.dk/job. Du søger stillingen ved at trykke på “Søg dette job" her på siden. Vi forventer, at afholde første samtale den 9. juni 2023 og for de kandidater, som går videre afholdes anden samtale den 15. juni 2023. Test vil indgå som en del af rekrutteringsprocessen imellem første og anden samtalerunde. Læs mere om Fødevarestyrelsen på www.fvst.dk. Er du interesseret? Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontorchef Lene Mølsted Jensen 7227 6722 eller sektionsleder Helle Palmø 7227 6733 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.
Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for en bæredygtig fødevareproduktion med fokus på sikre fødevarer og sunde dyr. Vi står bl.a. bag de velkendte smiley-kontroller i cafeer og restauranter, holder øje med dyrenes sundhed og velfærd og har ansvaret for de officielle kostråd til befolkningen. Vi er i alt ca. 1800 medarbejdere og tæller alt fra jurister, dyrlæger og it-specialister over tilsynsførende, laboranter og kontoransatte fordelt over hele landet. Mindst én ting har vi til fælles: Vi arbejder for føden.

Læs mere på www.fvst.dk/job


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00