Kommunaldirektør - Helsingør Kommune
Helsingør Kommune søger en visionær og handlingsorienteret kommunaldirektør med naturlig gennemslagskraft og en inddragende og tillidsfuld ledelsesstil. En topchef, der kan sætte retning og skabe engagement og følgeskab i hele organisationen. Er det dig?

Helsingør Kommune er med sine godt 63.000 indbyggere den største kommune i Nordsjælland. Kommunen har en stærk identitet, klare visioner og ambitiøse mål. Vision 2030 sætter retningen for en fortsat positiv udvikling i kommunen, og kommunaldirektøren skal aktivt bidrage til at sikre realiseringen af de politiske visioner og mål. Opgaven Rådgivning af borgmester, byråd og udvalg er helt centralt, og kommunaldirektøren skal sikre solide faglige beslutningsoplæg, og har efterfølgende ansvaret for, at byrådets visioner, planer, beslutninger og mål føres ud i livet. En anden vigtig opgave er at oversætte og formidle de politiske beslutninger internt og eksternt. Etablering af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med byråd og borgmester er afgørende for at kunne levere et seriøst og relevant med- og modspil til det politiske niveau. Kommunaldirektøren skal fungere som organisationens samlende figur, sætte sig i spidsen for direktionen og koncernledelsen og være en fremsynet motor i kommunens udvikling og strategiske arbejde. Kommunaldirektøren skal samtidig understøtte organisationens innovative kraft som et vigtigt element i at skabe den løbende udvikling. De etablerede måder at gøre tingene på skal udfordres, og der skal være mod til at afprøve nye tilgange til opgaverne - og der skal gives plads til at gå nye veje, hvor organisationen kan udfolde kreativitet og faglighed. Kommunaldirektøren er formand for kommunens MED Hovedudvalg. Samspillet og samarbejdet med medarbejderne skal være nærværende, engageret og have høj prioritet. Her skal praktiseres et konstruktivt, tillidsfuldt og involverende samarbejde med medarbejderne som en forudsætning for at skabe gode resultater og et attraktivt arbejdsmiljø. Kommunaldirektøren skal være garant for en langsigtet økonomisk planlægning og en sikker styring af økonomien med et skarpt blik for at sikre sammenhængende og velfungerende budgetprocesser i Helsingør Kommune. Den nye topchef skal være med til at tegne kommunen udadtil og indgå i fora på tværs af kommunerne og i samspil med andre relevante interessenter - både lokalt, regionalt og nationalt. Personen Det er afgørende, at den nye kommunaldirektør har ledelseserfaring på højt niveau fra en politisk styret organisation herunder erfaring med ledelse af ledere på direktionsniveau. Kommunal erfaring, en bred indsigt i de kommunale kerneopgaver og en god forståelse for driften tillægges stor vægt. Kommunaldirektøren skal have stærke relationelle kompetencer samt en åben og nysgerrig tilgang til andre. Ledelsesstilen skal bidrage til at skabe et tillidsfuldt samarbejdsklima både i de interne og eksterne relationer. Politisk tæft og en sikker erfaren hånd i forhold til den politiske betjening og rådgivning er helt afgørende. Der forventes skarpe analytiske evner og solide strategiske kompetencer samt en god forståelse for og erfaring med at gå forrest i realiseringen af politiske visioner. Solide økonomiske kompetencer er vigtigt kombineret med juridisk forståelse og flair for de rammer og regler, der omgiver og sætter retning for den kommunale opgaveløsning. Kommunaldirektøren skal være en dygtig kommunikator, som både er åben og ærlig, og som kan formidle på en forståelig, tydelig og præcis måde. Det er desuden vigtigt at kunne begå sig smidigt på alle niveauer og i samspillet med mange forskellige typer af interessenter. Der forventes en stor personlig og faglig integritet, og det er vigtigt at være robust og rolig i pressede og udfordrende situationer. Andet Bilag Læs mere om kommunen og stillingen på www.Helsingor.dk og www.muusmann.com. Her kan stillings- og personprofilen ses. Tiltrædelse: 1. marts 2023. Ansøgningsfrist: Mandag den 9. januar 2023 Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger. eller søg stillingen via knappen “søg dette job" her på siden. Yderligere information og spørgsmål: Kontakt borgmester Benedikte Kiær, tlf. 4928 2132, eller Lars Bo Pedersen fra MUUSMANN, tlf. 4022 8718.
    I Helsingør Kommune vægter vi, at medarbejdere og ledere udvikler deres faglighed. Derfor har vi fokus på at skabe sammenhæng mellem den ambitiøse udvikling af hele organisationen Helsingør Kommune og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere – fagligt og personligt.

    Helsingør Kommune ligger tættere på, end du tror. Det tager ca. 40 minutter med toget fra København, og 9 ud af 10 indbyggere bor mindre end 2 km fra vandet. Her mødes Hamlet og Kronborg med verdenskendt arkitektur og en hyggelig middelalderby på ét og samme sted.

    Icon
    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen