Kommunikationschef med sans for strategi og ledelse
Vil du stå i spidsen for at levere god, levende og relevant kommunikation internt såvel som eksternt i Region Midtjylland? Vil du være sparringspartner for den politiske og administrative ledelse? Og trives du godt med en stor berøringsflade og et bredt spektrum af samarbejdspartnere i koncernledelsen, på hospitalerne, i stabe og fællesfunktioner samt de øvrige regioner og Danske Regioner? Så er stillingen som vicedirektør for Koncernkommunikation i Region Midtjylland ledig.

Koncern Kommunikation Som vicedirektør er du leder for Koncern Kommunikation. Koncern Kommunikation løser en række strategiske opgaver på kommunikationsområdet for regionsrådet og direktionen både vedr. ekstern og intern kommunikation. Vicedirektøren har også ansvar for samarbejdet med pressen, herunder driften af pressevagten i Region Midtjylland. I en region med 33.000 ansatte er det vigtigt at skabe helhed og sammenhæng på tværs af hele organisationen. Koncern Kommunikation yder kommunikations- og medierådgivning og dækker hele paletten af fælles kommunikationsplatforme. Det vil sige hjemmesider, intranet, sociale medier, presse, intern kommunikation, patientkommunikation, employer-branding og grafisk service. Koncern Kommunikation er en vigtig del af regionens indre liv, i informationsflowet til patienterne og i det strategiske arbejde med den digitale transformation, hvor Region Midtjylland løbende arbejder med at udvikle og gentænke arbejdsgange, services, produkter i - og ind i - digital sammenhæng. I Koncern Kommunikation består den igangværende udviklingspalet eksempelvis af projekter omkring digitale forløbsguides og digitale patientvejledninger, nyt intranet for 33.000 medarbejdere på MS 365 platform, nyt annonce- og rekrutteringskoncept, nyt hjemmesidekoncept (en sammenhængende brugerrejse), projekter omkring nye teknologier, AI-baserede søgemaskiner, chatbots etc. Ud over vicedirektøren består Koncern Kommunikation af 27 medarbejdere samt en kontorchef. Koncern Kommunikation er inddelt i fire teams, hvor kontorchefen er personaleleder for Webteam, Konsulentteam samt Grafisk Service. Vicedirektøren er personaleleder for kontorchefen og medieteamet. Koncern Kommunikation udgør sammen med Koncern Økonomi, Koncern HR og Regionssekretariatet de centrale fællestabsfunktioner i Region Midtjylland. Der er desuden decentrale kommunikationsenheder/afdelinger på regionens hospitaler og enheder. Dine opgaver:
  • Du er kommunikationsrådgiver for regionsrådsformand og direktion vedr. intern og ekstern kommunikation.
  • Du deltager i de ugentlige direktionsmøder med direktionen
  • Du er personaleleder for kontorchefen i afdelingen samt for 8 medarbejdere i Medieteamet, et af i alt fire teams. Medarbejderne i teamet rådgiver om kommunikation, producerer indhold til koncernkanaler og bemander Region Midtjyllands pressevagt.
  • I en beredskabssituation har du ansvaret for krisekommunikation i hele koncernen.
  • Du indgår i et tæt og løbende samarbejde med de øvrige regioner og Danske Regioner på kommunikationsområdet.
  • Du er formand for Chefforum for kommunikation, et ledelsesforum, der udvikler og koordinerer initiativer på hospitalerne, psykiatrien, socialområdet og det præhospitale område i regionen.
  • Du har ansvaret for Region Midtjyllands fælles mediebudget (jobportaler, annoncering, social medier mv.).
  • Du har ansvaret for Region Midtjyllands visuelle identitet.
  • Du bliver leder for en afdeling med en høj grad af specialisering, erfaring, faglighed og stor grad af selvledelse. Afdelingen har et stort og løbende fokus på trivsel, og du bliver formand for et velfungerende Lokal-MEDudvalg.
Erfaren pressechef og kommunikationschef Vi forventer, at den kommende vicedirektør for Koncern Kommunikation har erfaring med presse og kommunikation både eksternt i forhold til mediehåndtering og internt i forhold til kommunikation på tværs af en stor organisation. Den rette kandidat kan have særlige forcer/særlig erfaring ud i enten pressehåndtering eller i strategisk kommunikation. Vi søger en vicedirektør, der er en dygtig og erfaren leder og rådgiver. Region Midtjyllands værdier er dialog, dristighed og dygtighed. Som vicedirektør for Koncern Kommunikation evner du at bringe alle værdier i spil. Du får en stor berøringsflade rundt i hele regionen, med de øvrige regioner, med medierne etc. Det er vigtigt du har gode samarbejdsevner og evner at balancere mellem at være lyttende og beslutsom. Koncernledelsen Du refererer til direktionen i Region Midtjylland og indgår i koncernledelsen. Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet mellem regionens administration og drift og arbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede strategiske beslutningsoplæg. Det er vicedirektørens opgave både at synliggøre Koncern Kommunikations potentialer og behov ligesom Koncern Kommunikation er et naturligt bidrag til de samlede løsninger for hele regionen. En del af arbejdet som medlem af koncernledelsen er derfor opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et lokalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de fem regioner. Løn og ansættelsesvilkår: Tiltrædelse 1. december 2023 eller snarest derefter. Du bliver ansat ved Region Midtjylland med tjeneste i Regionshuset, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Stillingen som vicedirektør aflønnes efter "Aftale for chefer" med et forventet lønniveau på ca. 980.000 kr. samt pension på 21,59 pct. Flere oplysninger: Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til: Konstitueret Regionsdirektør Jonas Dahl 2974 4145. Du kan læse mere om Samtaler finder sted fredag 6. oktober (i Aarhus) og mandag 23. oktober (i Viborg). Vi vil gøre brug af en personprofiltest i forbindelse med den endelige udvælgelse af kandidater. Sådan gør du: Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgningsfristen er 25. september 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00