Kommunikationskonsulent til Center for Frivilligt Socialt Arbejde
CFSA styrker frivilligheden på det sociale område, analyserer civilsamfundets udvikling og rådgiver foreninger og frivillige. Vi søger en konsulent, der kan omsætte vores viden til brugbar kommunikation til frivillige, ansatte og ledere i civilsamfundet samt kommuner, medier, fonde og forskere.

Søg dette job
Er du optaget af emner som civilsamfundets betydning for velfærdsudvikling, partnerskaber mellem foreninger og private virksomheder, det gode arbejdsmiljø i foreninger, redskaber til digitale frivillige og faglig viden til kommuner, der vil bekæmpe ensomhed sammen med sociale foreninger, så savner vi dig i forberedelserne til CFSA's deltagelse på Folkemødet. Og har du solide kompetencer inden for de fleste typer af kommunikationsopgaver, kan du være lige den person, vi har brug for til vores mange kommunikationsopgaver. Bredde i målgrupper, kanaler og opgaver I CFSA har vi i de senere år arbejdet systematisk med kommunikationsområdet, og nu vil vi have endnu mere sammenhæng mellem vores strategi, opgaver og kommunikationsarbejde. Vi vil gerne blive bedre til at formidle faglig viden og konkrete værktøjer i video og webfilm, SoMe og journalistiske artikler. Vi skal også styrke vores kompetencer inden for mundtlig formidling i oplæg og debatter. Derfor søger vi en erfaren og ansvarlig kommunikationskonsulent, der er god til de fleste typer af konkrete kommunikationsopgaver, tænker politisk og tænder på at formidle viden til mange forskellige målgrupper ad mange kanaler hver eneste dag. Selvstændighed og samarbejde Som ny kommunikationskonsulent er dit primære ansvar at sikre et højt niveau af proaktiv kommunikation i forhold til de mange ydelser, som CFSA tilbyder civilsamfundet. Du skal medvirke til at udvikle og drive vores sociale og digitale medier, udvikle, vinkle og skrive artikler og nyheder til vores hjemmeside og nyhedsbrev, udvikle manus til vores korte formidlingsfilm og stå i spidsen for CFSA's deltagelse i debatter og arrangementer på Folkemødet på Bornholm. Du skal endvidere bidrage til fx pressearbejde og anden profilering af vores viden, analyser, tilbud og ydelser - alt sammen i tråd med vores strategiske mål. Som ansat på CFSA bliver du en del af et fagligt dygtigt team på et ambitiøst landsdækkende videnscenter med 20 ansatte medarbejdere. Som kommunikationskonsulent bliver du, sammen med vores webredaktør, en del af ledelsessekretariat, hvor andre medarbejdere også har formidlingsopgaver bla. med layout og redigering. Du kommer desuden til at arbejde i et tæt samspil med vores centerchef, der har en kommunikationsbaggrund. Alle i sekretariatet løser selvstændige og tværgående opgaver i en hverdag, der er præget af både uforudsigelighed, faste opgaver og åbenhed over for nye idéer. Vi deler og sparrer med hinanden Vi er alle holdspillere og deler viden, idéer og refleksioner på kryds og tværs - om det er refleksioner fra hverdagen i civilsamfund og kommuner eller data fra vores seneste frivilligrapport. Vi ved nemlig, at det er grundlaget for, at vi kan udvikle og formidle den bedste viden og relevante redskaber til vores mange målgrupper. Du skal derfor være ekvilibrist til at omdanne dine kollegaers viden til formidlingsprodukter og kunne give dem sparring og rådgivning på deres opgaver. Og du skal være positiv over for, at dine nye kollegaer har holdninger til, hvad der virker bedst hos vores målgrupper, da de møder dem i vores udgående konsulentopgaver. Vi vægter samarbejde, systematisk vidensdeling, faglige diskussioner, selvstændighed og masser af videbegærlighed højt. Og så griner vi hver dag - også af os selv. Dine arbejdsopgaver hos CFSA
 • Løbende sparring og rådgivning af dine kollegaer
 • Skriftlig formidling til CFSA's mange målgrupper tilpasset forskellige formater
 • Pressekontakt og artikler til eksterne medier
 • Udvikling og drift af CFSA's sociale medier, især LinkedIn
 • Artikler, tekster og nyheder til hjemmeside og nyhedsbrev
 • Indholdsproduktion og manus til webfilm om bl.a. vores kompetencetilbud
 • Undervisning i kommunikationsemner både internt og eksternt (hvis du ikke har undervisningserfaring, får du god sparring og hjælp)
 • Udvikling og implementering af ny kommunikationsstrategi for CFSA sammen med ledelsen
 • Formidling knyttet til faglige projekter og strategiske prioriteringer
 • Håndtering af ideer og bestillinger fra centerchefen om stort og småt
 • Opgaver, som opstår undervejs i en engageret og travl hverdag.
Vores nye kollega skal matche flest mulige af disse krav:
 • Relevant videregående uddannelse inden for kommunikation eller journalistik
 • Dokumenteret erfaringer med opgaverne og trives med deres bredde
 • Interesse for civilsamfundets udvikling, udfordringer og potentialer
 • Erfaringer med formidling til frivillige, ansatte og ledere i civilsamfundet
 • Kompetencer, der kan hæve vores kommunikation på SoMe og med video/film
 • Kunne omsætte analytisk viden til artikler, nyheder, webtekster, manuskripter og SoMe
 • Vant til at tale med medier og vinkle viden og perspektiver til journalister
 • Erfaringer med interessevaretagelse og politisk forståelse
 • Skrive et korrekt og velformuleret dansk, der matcher kanal og målgruppe
 • Styre mindre tværgående projekter og egne budgetter
 • Holde af en blanding af uforudsigelighed og faste opgaver, som løses i samspil med dygtige kollegaer, der er fulde af holdninger til - og dybt engagerede i - civilsamfundets udvikling.
Og så er det vigtigt for os, at du er generøs med din viden og dine kompetencer og brænder for at formidle tendenser i civilsamfundet på socialområdet. Gode arbejdsforhold Dit primære arbejdssted bliver CFSA's hyggelige kontor i Odense C, hvor du typisk er mindst tre arbejdsdage om ugen sammen med dine kollegaer. Resten af ugen har du ofte eksterne opgaver eller kan arbejde hjemmefra. Du får betalt frokostpause og kan altid holde lang sommerferie. Du skal være klar på opgaver med enten pressearbejde eller undervisning uden for normal arbejdstid og i weekender, hvilket du vil blive kompenseret for af vores gode flekstidsordning. Lønniveau Stillingen er på 37 timer, og løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst i staten inkl. rådighedstillæg. Lønloftet er max specialkonsulentniveau inkl. pension, som er på 17,1%. Deadlines og kontaktinfo Vi glæder os til at se din motiverede ansøgning og et målrettet CV, hvis du matcher de fleste af vores ønsker. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset personlig baggrund. Send din ansøgning vedlagt CV og evt. relevante eksamensbeviser senest torsdag den 2. juni kl. 9.00 Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi holder samtaler den 10. og 14. juni 2022. Du kan forvente at få en kort faglig opgave ved samtalerne. Vi har brug for, at du begynder primo august. Hvis du vil vide mere, send da en SMS eller mail til centerchef Laura Auken på 30702451 / la@frivillighed.dk med dine spørgsmål. Så kontakter Laura dig hurtigt. Center for Frivilligt Socialt Arbejde CFSA er et statsligt selvejende, landsdækkende udviklings- og videnscenter under Social- og Ældreministeriet. CFSA's formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden om civilsamfundet. Læs mere om vores opgaver på frivillighed.dk.
  Søg dette job
  Center for Frivilligt Socialt Arbejde
  er et statsligt landsdækkende udviklings- og videnscenter. Vores hovedopgave er at udvikle og styrke den frivillige indsats og civilsamfundet på det sociale område. Vi understøtter foreninger og frivillige på hele socialområdet med rådgivning og sparring, mange typer kompetencetilbud, vidensdeling af nye redskaber, organisationsudvikling og netværk mv. Vi formidler aktuel viden til civilsamfundet og udgiver Frivilligrapporten med data og analyser af frivilligheden i Danmark. Vi løser også konsulentopgaver for kommuner, regioner, ministerier og fonde. CFSA er en selvejende institution med egen bestyrelse under Social- og Ældreministeriet. Vi er ca. 20 ansatte, bor i Odense og er finansieret med midler fra finansloven og indtægtsdækkede opgaver.

  Læs mere om os på
  www.frivillighed.dk


  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen