Konsulent til mega­trend og trend­analyser - Glostrup, Rigs­politiet, Politi­området
Hvad er de største udfordringer for dansk politi i fremtiden? Hvordan påvirker de samfundsmæssige megatrends politiets opgaver? Det skal du hjælpe os med at svare på. Som vores nye konsulent skal du udarbejde megatrend- og trendanalyser. Du skal indhente og skabe viden og med dit overblik kunne se og formidle udviklingstendenser i et nationalt og internationalt perspektiv.

Gennem strategiske analyser er du med til at sætte retning for dansk politi, når du beskriver de udviklingstendenser og politimæssige udfordringer, som vi skal ruste os til at kunne håndtere de kommende år. Du får et vigtig medansvar i forhold til at videreudvikle det videns- og analysebaserede arbejde i politiet, så vi I endnu højere grad understøtter Rigspolitiet og politikredsenes arbejde med at skabe tryghed, samt forebygge og bekæmpe kriminalitet. Om jobbet Vi er en afdeling i udvikling. Det er vores opgave at udarbejde trendanalyser og nationale strategiske analyser. Det gør vi blandt andet ved at drive nationale og nordiske netværk, hvor vi udvikler, faciliteter, og implementerer strategiske analysemetoder og -produkter. Det er os, der er omdrejningspunktet for megatrends- og trendanalyser, og det er vores opgave at anvende og udvikle metoder, som omsætter trends til relevante input i politiets strategiske analyser og strategiske processer. Vi varetager ofte projektledelsen og er endeligt ansvarlige for kvaliteten af de nationale strategiske analyser. Vores opgave er at levere gode strategiske analyser gennem egne analysebidrag og ved at kvalitetssikre det materiale, som vi modtager fra de nationale fagcentre i Politiområdet. Det er os, der skal have overblikket over strategisk analyse og vidensproduktion i politiet og sørge for, at de rigtige ting sættes i gang. Om os Sektionen Analyse og Controlling er en del af afdelingen Operativ Strategi og Analyse (OSA). OSA har det samlede ansvar for udvikling af strategisk analyse, operative strategikoncepter, controlling og ledelsesinformation. Afdelingen består af forskellige faggrupper, som er kendetegnet ved en høj faglighed, et serviceorienteret fokus, og vi arbejder for at skabe resultater, der har en stor samfundsmæssig betydning. Vi tilpasser os løbende, når politiets opgaver kræver det, og vi udvikler hele tiden vores vidensmiljøer, hvor der er plads til forskellige fagligheder, videndeling og godt humør. Du bliver en del af et team på ca. syv specialister, som har et tæt tværgående samarbejde med andre faggrupper, når vi løser vores opgaver. Dit daglige arbejde foregår i samarbejde med medarbejdere, som arbejder i sektionen for Data og Gis, og du vil få et tæt samarbejde med strategiske analytikere på tværs af Politiområdet og i politikredsene. Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne med forskningsmæssige erfaring, fx cand. scient pol, cand. scient soc, historiker, kriminolog eller lign. Derudover har du erfaring som projektleder og medbringer derfor en stærk værktøjskasse med teoretisk, praktisk og menneskelig erfaring. Du har erfaring med metoderne bag alle elementerne i en projektfase. Dit analytiske blik gør at, du kan binde forskellige kriminalitetsområder sammen, som vanskeligt kan indfanges i en analyse af enkeltområderne. Du skal dermed have erfaring i at gennemskue store mængder af kvantitativ og kvalitativ data, og du har kritisk sans i forhold til den indsamlede information. Du tilrettelægger processer, der sikrer inddragelse af relevante parter, og du er god til at prioritere dine opgaver og kommunikerer ubesværet med personer fra alle niveauer og faggrupper. Det er en fordel, hvis du allerede har erfaringer med at arbejde i politiets organisation. Dine kompetencer kommer til udtryk i dagligdagen, hvor du formår at sætte retning, træffe svære beslutninger og håndtere de konflikter, du måtte møde på din vej. Der er troværdighed om dig som person, og du evner at motivere. Du skal kunne navigere i et felt med en bred kontaktflade, hvor du er tovholder på bidrag fra fagcentrene. Her er det vigtigt, at du er god til samarbejdsrelationer og kan modtage og give konstruktiv kritik. Du er i stand til at formidle dit arbejde på en struktureret og let forståelig måde både mundtligt og skriftligt også over for en kritisk samarbejdspartner. Løn- og ansættelsesvilkår Afhængig af dine kvalifikationer bliver du ansat som specialkonsulent på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Politiområdet, Ejby Industrivej 125-135, 2600 Glostrup. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt. Kontakt og ansøgning Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicepolitiinspektør Tenna Wilbert på telefon 22616659 eller chefkonsulent Dorte Hermansen på telefon 22487688 i Analyse og Controlling. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.jobipolitiet.dk. Når du ansøger om en stilling ved politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger ved politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund. Ansøgning senest: 24-05-2016
    Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed, som har til opgave at formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet er organiseret i fire overordnede områder: Politiområdet, Koncernøkonomi, Koncern IT og Koncern HR.

    Ledelsesmæssigt er der fokus på udvikling af alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vores daglige sparring med hinanden er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

    Icon
    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen