Kontorchef til Indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
Brænder du for ledelse i en politisk styret organisation? Er du en synlig og engageret leder, der motiveres af at føre politiske beslutninger ud i praksis? Vil du arbejde med komplekse juridiske problemstillinger? Så har vi stillingen til dig.

Om stillingen Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de personer, som berøres. Du bliver som kontorchef i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement en del af en politisk styret organisation, hvor du vil blive udfordret på både den juridiske og ledelsesmæssige faglighed. Som chef i Indfødsretskontoret skal du stå i spidsen for administrationen af reglerne på indfødsretsområdet, som netop er kendetegnet ved at angå såvel den brede udvikling i det danske samfund i forhold til, hvem der skal kunne opnå dansk statsborgerskab, og spørgsmål, som har afgørende betydning for enkeltpersoners grundlæggende rettigheder, f.eks. i forhold til, hvornår der kan ske frakendelse af dansk statsborgerskab. Kontoret er også kendetegnet ved at håndtere et stort antal konkrete sager (ca. 8.000 nye sager om året), hvor det er nødvendigt med et stærkt fokus på rammerne for at sikre en rimelig sagsbehandlingstid. I forhold til spørgsmålet om, hvem der skal kunne opnå dansk statsborgerskab, følger det af en særlig ordning i grundloven, at statsborgerskab (indfødsret) kun kan meddeles ved lov. Kontorets hovedopgave er med afsæt heri at behandle ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation, og at forberede lovforslag om meddelelse af indfødsret til dem, som opfylder de politisk fastsatte betingelser herfor. Kontoret yder herunder sekretariatsbistand til og forelægger sager for Folketingets Indfødsretsudvalg, som du i det daglige vil have en tæt og direkte dialog og kontakt med. Kontoret varetager også opgaver forbundet med frakendelse og administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab, der er kendetegnet ved at være meget indgribende over for de personer, som afgørelserne retter sig mod, og hvor der typisk er tale om komplekse juridiske problemstillinger, herunder i forhold til Danmarks internationale forpligtelser. Herudover har kontoret ansvaret for sager om bevarelse og fortabelse af dansk statsborgerskab, løsning fra dansk statsborgerskab og erklæring om dansk statsborgerskab. Kontoret varetager også opgaver forbundet med de retssager, som løbende anlægges mod danske myndigheder i relation til spørgsmål om dansk indfødsret, og kontoret har bl.a. i den forbindelse et tæt samarbejde med en række andre myndigheder. Dine arbejdsopgaver Dine vigtigste opgaver bliver at:
 • sikre den strategiske og faglige udvikling af kontoret
 • skabe rammerne for, at kontoret leverer et højt juridisk fagligt niveau
 • sætte retning, følge op og prioritere kontorets opgaver
Du vil i samarbejde med kontorets kvalitets- og driftschef skulle sikre, at kontoret til stadighed udvikler sig, og arbejde for en effektiv driftsstyring, hvor der er en balance i antallet af verserende sager og sagsbehandlingstider. Ledelsesgruppen i Indfødsretskontoret består af dig og fire enhedschefer. Enhedscheferne har det direkte personaleansvar for kontorets medarbejdere. Det er vigtigt for Udlændinge- og Integrationsministeriet, at vores chefer kan rokere mellem forskellige stillinger, hvorfor man som ansøger også skal kunne se sig i andre chefstillinger i koncernen. Den nuværende kontorchef skal netop rokere til et andet kontor i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Om dig Du er cand.jur. med højt fagligt niveau og stærke analytiske evner. Du bliver en del af et politisk miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi herudover forventer, at du:
 • er en synlig og engageret leder
 • har erfaring med eller lyst til personaleledelse
 • har relevant erfaring med arbejdet i et departement og betjening af minister og Folketing
 • har god evne til at føre politiske beslutninger ud i praksis
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
Det er en fordel, hvis du har kendskab til området, men det er ikke et krav. Yderligere information Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Det er en forudsætning for stillingen, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, og at du kan opretholde den under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her Vil du vide mere om stillingen, så kontakt afdelingschef Kenny Rasmussen på telefonnummer 6198 3340 eller på e-mail kera@uim.dk. Søg stillingen Upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest den 31. december 2022, kl. 12.00. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Vi holder første samtalerunde den 4. januar 2022. En eventuel 2. samtalerunde holdes den 11. januar 2022. Der vil være et testforløb med bistand fra Statens Center for Rekrutteringstest mellem 1. og 2. samtale for udvalgte kandidater. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang - Uddannelse, job og fællesskaber for alle.
  Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

  Ministeriet har omkring 1500 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, samt Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets Sekretariat og Flygtningenævnets Sekretariat.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen