Kontorchef til It-drift og Sikkerhed i Fødevareministeriets departement
Kan du være garant for effektive og sikre digitale løsninger i et ministerium med stor betydning for samfundet? Har du erfaring med at fremme informationssikkerhed i offentlige organisationer? Er du en dygtig og dedikeret personaleleder? Så er du måske den kontorchef, vi søger til kontoret for It-drift og Sikkerhed.

Søg dette job
Fødevareministeriets departement arbejder med opgaver af stor betydning for menneskers og dyrs liv, velfærd og sundhed. Kontoret for It-drift og Sikkerhed har en central rolle i at understøtte opgaveløsningen i departementet gennem effektive og sikre it-løsninger, en effektiv sagsstyring og journal og ved at fremme både den fysiske sikkerhed og informationssikkerheden. It-drift og Sikkerhed er et nyoprettet kontor med ansvar for håndtering af it-udstyr, drift af netværk og support til departementets ledelse og medarbejdere samt ansvar for departementets informationssikkerhed, fysisk sikkerhed og beredskab. Herudover indgår departementets administrative sagsstyringsenhed, der har en teamleder, også i kontoret. Sagsstyringsenheden har ansvar for korrekt og effektiv fordeling af modtagne spørgsmål fra Folketinget og fremsende af svar mv. I alt har kontoret pt. ca. 8 medarbejdere, men bemandingsbehovet vil blive tilpasset i dialog med den nye kontorchef. Du vil som kontorchef for It-drift og Sikkerhed have et tæt samspil med departementets ledelse og medarbejdere og ministeriets tre styrelser samt med Statens IT, Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og andre eksterne leverandører m.fl. Du vil have tre hovedopgaver:
 • Effektiv og sikker it-drift og forvaltning af udstyr i departementet bl.a. gennem tæt og systematisk dialog med Statens IT og andre it-leverandører samt levering af support og tilgængelighed for departementets ledelse og medarbejdere.
 • Fremme af fysisk sikkerhed og informationssikkerhed i departementet i samspil med andre statslige myndigheder og ministeriets styrelser. Det gælder både systemunderstøttelse og påvirkning af adfærd.
 • Styring af departementets journal og opsætning og konfigurering af departementets ESDH-system i dialog med departementets leverandør.
Opgaverne aftales nærmere afhængig af departementets aktuelle behov og din faglige og personlige kompetenceprofil. Faglig og personlig kompetenceprofil Det er en forudsætning, at du har solid faglig viden og erfaring med it-drift og informationssikkerhed og desuden erfaring med personaleledelse inden for it-drift eller lignende. Det er fordel, hvis du også har kendskab til fysisk sikkerhed og beredskabsplanlægning. Du har en uddannelsesmæssig baggrund, der er relevant for løsningen af enhedens opgaver. Der kan være flere veje ind, men det kunne f.eks. være en akademisk baggrund, en baggrund inden for IT eller fra forsvaret eller politiet. I forhold til personlige egenskaber er du karakteriseret ved solide samarbejdsevner, og at det falder dig naturligt at skabe og vedligeholde gode relationer på tværs af en stor koncern og mellem myndigheder. Det er en betydelig fordel, at du statslig erfaring og kender de statslige processer og regler. Mest af alt er det vigtigt, at du har lyst til at arbejde med samfundsvigtige opgaver i en statslig forvaltning med fokus på værdier som faglighed, sandhed og lovlighed. Referenceforhold Du vil referere til koncerntilsynschef Ane Sofie Hansen, men du vil også få et tæt samarbejde med departementets øvrige ledere og medarbejdere. Samarbejdspartnere Dine samarbejdspartnere bliver chefer og medarbejdere i departementet, i ministeriets tre styrelser og andre myndigheder, herunder særligt Statens It og Digitaliseringsstyrelsen, samt eksterne øvrige leverandører mv. Det er væsentligt, at du formår at opbygge gode og tillidsfulde relationer. Du vil som kontorchef i Fødevareministeriets departement blive en del af en stærk ledelsesgruppe, der er i fuld gang med at udvikle ministeret med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelse sker på åremålsvilkår og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 1. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Arbejdsstedet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2022. Vil du vide mere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til koncerntilsynschef Ane Sofie Hansen på telefon 23 64 61 10. Du kan læse mere om Fødevareministeriet på www.fvm.dk og på de tilhørende styrelsers respektive hjemmesider. Sådan søger du Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensbevis) sendes elektronisk. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest tirsdag den 31. maj 2022. Der kan blive anvendt opgave og test i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
  Søg dette job
  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af et departement og tre styrelser: Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der er i alt ca. 3.000 årsværk, heraf ca. 200 i departementet.

  Ministeriet arbejder med opgaver af stor betydning for mennesker og dyrs liv, velfærd og sundhed. Ministeriet er genetableret som selvstændigt ministerium i november 2020, men har en lang og stolt historie i centraladministrationen og med opgaver, der berører væsentlige dele af det danske samfund.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen