Kontorchef til Miljøministeriets departement
Vil du være kontorchef i et fagligt stærkt miljø, hvor ledelse er i fokus, og hvor samarbejde med interessenterne og inddragelse af medarbejderne står højt på dagsordenen? Er du skarp til økonomistyring, og er dine finanslovskompetencer helt i top - og vil du samtidig være med til at fremme et grønt Danmark? Så er det måske dig, vi søger til stillingen som kontorchef til kontoret for Økonomi, digitalisering og service, efter vores nuværende kontorchef har fået nye karrieremuligheder i departementet.

Om stillingen Du bliver den ene af to kontorchefer i kontoret for Økonomi, digitalisering og service. Hver kontorchef har ansvaret for en række af kontorets fagområder, som i dag er teamorganiseret i faglige teams. Du vil få det overordnede ansvar for ministeriets arbejde med de årlige finanslove, såvel den tekniske del som de politiske forhandlinger. Du får ansvaret for årlige prioriteringsoplæg, herunder sikring af et ordentligt og nuanceret beslutningsgrundlag. Derudover får du til opgave at sikre en effektiv koncernstyring med fokus på en god økonomistyring, grundig budgetopfølgning og mål- og resultatstyring. Du vil også få ansvaret for det team, der leverer erhvervs- og samfundsøkonomiske analyser og miljøøkonomiske vurderinger, som understøtter politikudvikling m.v. Aktuelt koordinerer dette team også ministeriets arbejde i relation til ekspertgruppe for en grøn skattereform. Du vil have personaleansvar for to teamledere og ca. halvdelen af kontorets i alt 30 medarbejdere. Du vil have ansvaret for at levere kontorets resultater på dit område og for ministerbetjening af høj kvalitet. Det er dig, der sammen med din afdelingschef og dine teamledere prioriterer og sætter strategisk retning for kontorets arbejde. Kontoret har i øvrigt også ansvaret for en række væsentlige stabsopgaver, både i forhold til Miljøministeriets departement og ministeriets samlede koncern. Det drejer sig bl.a. om departementets budget, regnskab, IT-drift og -udvikling, informationssikkerhed, koordination af ministeriets arbejde med universiteterne m.m. Endelig har kontoret ansvaret for en række centrale drifts- og servicefunktioner, herunder intern service og samarbejdet med ekstern facility management leverandør Coor. Kvalifikationer Vi forventer, at du er engageret og resultatskabende med en motiverende, anerkendende og inddragende ledelsesstil, ligesom du uddelegerer ansvar og opgaver gennem klare rammer og retningslinjer. Du sætter strategisk retning med fokus på effektive arbejdsprocesser, som sikrer, at mål og visioner bliver til konkrete resultater og giver de ønskede effekter i samfundet. Derudover lægger vi vægt på, at du har:
  • En stærk faglig profil med relevant akademisk baggrund.
  • Erfaring med faglig ledelse og lyst til at prøve kræfter med personaleledelse - du har blik for at udvikle kontorets medarbejdere.
  • Har stærke samarbejdsevner, gode kommunikative evner og gennemslagskraft.
  • Høj arbejdskapacitet med et godt overblik og en rolig hånd.
  • Politisk tæft, stærke analytiske kompetencer og med strategisk udsyn.
Derudover ser vi gerne, at du har erfaring fra centraladministrationen og har arbejdet med finanslov og økonomistyring. Du vil som kontorchef i Miljøministeriets departement blive del af en stærk ledelsesgruppe, der til stadighed arbejder på at udvikle organisationen med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet. Hvem er vi? Miljøministeriet har det overordnede ressortansvar for naturbeskyttelse, miljøhensyn og grøn omstilling i samfundet. I ministeriet arbejder vi sammen om at beskytte skove, søer, kyster og de åbne landskaber, og sørger for aktivitets- og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen. Samtidig arbejder vi i ministeriet for, at vi kan undgå unødig kemi i bl.a. tøj, legetøj, sæbe og boliger, samt at der bliver taget hånd om andre miljøpåvirkninger, der kan påvirke os i hverdagen. Miljøministeriet samarbejder med en lang række internationale og nationale myndigheder, interesseorganisationer, universiteter mv. Departementets hovedopgave er at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på miljøområdet til gavn for vores omgivende samfund. Departementet varetager ministerbetjening og den overordnede udvikling, planlægning og administration af lovgivningen på miljøområdet. Ud over departementet består Miljøministeriet af Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Det samlede ministerområde beskæftiger ca. 2.100 medarbejdere i ministeriet. Miljøministeriets koncernledelse består pt. af departementschefen, to afdelingschefer og de to styrelsesdirektører. Dine løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og ønskes besat på åremål. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelse evt. ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen, og for kontraktansatte er ansættelsesområdet Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljøministeriets departement, der har adresse på hhv. Frederiksholms Kanal 26 og Vester Voldgade 123, 1216 København K. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2023 eller snarest muligt. Ansøgere skal kunne opnå den nødvendige sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Peter Østergård Have på tlf. 2215 9542. Sådan søger du stillingen Har stillingen din interesse, så send din ansøgning med CV, eksamensbevis m.m. senest torsdag den 28. september 2023 kl. 12.00. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde første samtalerunde den 5.-6. oktober 2023 og anden samtalerunde den 24. oktober 2023. Som led i rekrutteringen indgår der et testforløb mellem første og anden samtale. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.100 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00