Miljøfaglig projektleder til Sund & Bælt Projektudvikling
Har du erfaring med miljø- og myndighedshåndtering fra bygherre, politisk styret organisation eller miljørådgiver? Er du en kompetent projektleder, som er god til at skabe overblik og drive processer? Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, er du måske vores nye kollega, der kan være med til at sikre en grundig miljøvurdering og myndighedsbehandling af en ny Østlig Ringvej i København og andre megaprojekter i Danmark. Læs mere her og ansøg om at blive en del af vores miljø- og myndighedsafdeling i Sund & Bælt Projektudvikling.

Om os Sund & Bælt er et statsejet selskab under Transportministeriet med ansvar for etablering og drift af en række faste forbindelser i Danmark, herunder Femern, Øresund og Storebælt. Du kan læse mere om koncernen på www.sundogbaelt.dk. Et flertal i Folketinget indgik i juni 2021 en infrastrukturaftale "Infrastrukturplan 2035". Her blev det bl.a. aftalt, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af en ny vejforbindelse uden om København. Vejforbindelsen hedder Østlig Ringvej og skal forbinde Nordhavnstunnellen i nord med Amagermotorvejen i syd ved Kastrup. Ansvaret for denne nye opgave er placeret i Projektudvikling i Sund & Bælt-koncernen. Sund & Bælt Projektudvikling har ansvaret for at udarbejde robuste beslutningsgrundlag for nye større infrastrukturprojekter, herunder aktuelt bl.a. en ny Østlig Ringvej samt en ny fast forbindelse mellem Als og Fyn. I den forbindelse trækker Projektudvikling på de mange erfaringer internt i koncernen med ekspertise inden for store infrastrukturprojekter på det marine område. Projektudvikling har også fået ansvar for at koordinere udarbejdelsen af en foranalyse af en stormflodssikring af hovedstaden, på tværs af en række centrale hovedstadskommuner, infrastrukturejere og staten. Sund og Bælt får aktuelt mange nye opgaver og vi tilbyder derfor en unik mulighed for at være med til at sætte et historisk aftryk på dansk infrastruktur i de kommende år. Dine primære arbejdsopgaver En af dine kerneopgaver vil være at arbejde med miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Du skal være med til at sikre, at vores arbejde gennemføres i overensstemmelse med de miljø- og myndighedsmæssige krav, der stilles til store infrastrukturprojekter i såvel national som international regulering. Derfor er der bl.a. behov for, at du har erfaring med projektledelse og kan bidrage til at drive de mange delprocesser, som miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej omfatter. Du har en miljøfaglig baggrund samt erfaring og indsigt, som gør dig i stand til at udfordre og matche vores eksterne miljøkonsulenter. Du er således med til at sikre, at vores miljøfaglige produkter er af høj kvalitet og samtidigt nemt at kommunikere. Du bliver en del af et stærkt tværfagligt team af dedikerede kollegaer. Herudover kommer du til at arbejde sammen med en lang række eksterne miljørådgivere og specialister, ligesom du løbende deltager i møder med myndigheder og andre centrale interessenter. Dine opgaver vil favne bredt og omfatte bl.a.:
  • Udarbejdelse af miljøvurderinger
  • Forestå dialog med og styring af vores eksterne rådgivere
  • Samarbejde med myndigheder og interessenter, herunder koordinering med andre anlægsprojekter (Lynetteholmen, Metro, mv.)
  • Rapportering til selskabets ledelse samt myndigheder
  • Bistå vores kollegaer i Projektudvikling med miljøvurdering af de øvrige projekter i Projektudvikling, herunder Als-Fyn, Stormflodssikring af Hovedstaden mv.
Om dig Du har solid erfaring med miljøvurdering på projektniveau, herunder miljøkonsekvensvurdering og myndighedshåndtering i forbindelse med større anlægsprojekter. Erfaring med såvel landbaserede som marine projekter er en fordel. Vi forestiller os, at du har været projektleder eller konsulent med miljøfaglige opgaver hos en bygherre, politisk styret organisation eller miljørådgiver. Derudover forventer vi, at du:
  • Har en relevant videregående uddannelse som biolog, ingeniør, geograf eller lignende.
  • Har minimum 5 års erfaring med miljøspørgsmål relateret til anlægsprojekter
  • Er god til at kommunikere skriftligt og i tale
  • Er tillidsvækkende og god til at samarbejde
Vi tilbyder Som miljøkonsulent i Sund & Bælt Projektudvikling får du mulighed for at sætte dit eget aftryk på et unikt megaprojekt og opbygge erfaring til brug for næste generation af store infrastrukturprojekter. Din arbejdsdag bliver udfordrende og alsidig. Du kommer til at arbejde sammen med kolleger på tværs af organisationen med forskellig faglig baggrund og en uformel omgangstone. Din arbejdsplads bliver i København, hvor Sund & Bælt har sit hovedsæde på Vester Søgade 10, tæt på Vesterport station. Stillingen er med reference til Miljø- og Myndighedsdirektøren i Projektudvikling, Christina Berlin Hovmand. Løn Vi tilbyder en lønpakke efter kvalifikationer, samt sundhedsforsikring og andre personalegoder. Ansøgning Send dit CV og dine eksamensbeviser senest den 1. februar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Miljø- og Myndighedsdirektør Christina Berlin Hovmand på telefon +45 2631 4313.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00