Miljøstyrelsen søger kontorchef til enheden Kemikalier
Brænder du for at beskytte vores sundhed og miljø mod uønskede effekter af kemikalier og har du mod på sætte retning for en enhed bestående af ca. 25 fagligt stærke medarbejdere? Så har vi den rette stilling til dig som kontorchef til vores enhed Kemikalier.

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse. Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 950 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 600 medarbejdere har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark. Om stillingen Du bliver chef for enheden Kemikalier, der er placeret i Odense og består af 2 funktionsledere og omtrent 25 medarbejdere. Kemikalieenheden arbejder for at sikre, at vores sundhed og miljø beskyttes mod uønskede effekter af kemikalier. Vores opgaver spænder bredt og omfatter blandt andet opgaver ift. vurdering og regulering af kemiske stoffer (primært under EU's største kemikalielovgivninger, REACH og CLP). Derudover indebærer enhedens opgaver også en stor forbrugerrettet indsats, herunder diverse reguleringer (f.eks. kosmetik, legetøj, rengøringsmidler, elektronik), samt kortlægninger og risikovurderinger af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kemikalier er en enhed med mange samarbejdsflader både internt og eksternt. Der er på kemiområdet et meget tæt samarbejde med Miljøministeriets departement, ligesom der er et tæt samarbejde med Kemikalieinspektionen, der fører kontrol med at lovgivningen på kemiområdet overholdes, men også med andre enheder i Miljøstyrelsen. Eksternt er der bl.a. et tæt samarbejde med DTU og andre universiteter om den nyeste viden på området og med andre myn-digheder. Endeligt er der også en del koordinering med myndigheder fra andre lande på EU- og OECD-niveau, og der vil på den baggrund være en vis rejseaktivitet. Kemikalier er en meget velfungerende enhed, hvor medarbejderne er vant til en flad struktur og en enhedsledelse, der forsøger at kombinere et højt fagligt ambitionsniveau med et uformelt arbejdsklima, hvor der er plads til personlig udvikling og socialt samvær med kollegaer. De to funktionsledere er forholdsvist nytiltrådte i deres stillinger, men er erfarne på kemiområdet. I enhedsledelsen vil I således være et nyt team, der har god mulighed for i fællesskab at præge udviklingen. Kvalifikationer Vi forestiller os, at du har følgende kvalifikationer:
 • Har en relevant akademisk uddannelse og erfaring med enhedens fagområder.
 • Har erfaring med ledelse fra politisk ledede organisationer, kendskab til offentlig forvaltning samt miljøfaglig indsigt.
 • Du har erfaring med at lede udviklingen på et teknisk kompliceret område.
 • Kan balancere hensyn til interesser, politik, økonomi og faglighed.
 • Tager ansvar, agerer med gennemslagskraft og har en veludviklet evne til at samarbejde på tværs af fagområder.
 • Står for en aktiv personaleledelse med fokus på motivation og udvikling samt effektivitet og resultatskabelse.
 • Har fokus på medarbejdernes trivsel og sikrer et fortsat godt social samvær i enheden
Som kontorchef i Miljøstyrelsen bliver du en del af en stærk og engageret ledelsesgruppe. Du skal være optaget af at arbejde med både din egen og hele styrelsens løbende udvikling. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår i en 6-årig periode og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 608.177 årligt i aktuelt niveau (oktober 2022). Ud over grundlønnen kommer et åremålstillæg på 22% af grundløn inkl. evt. tillæg. Individuelt tillæg kan forhandles efter kvalifikationer, derudover pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Miljøstyrelsen. Tjenestestedet vil være Tolderlundsvej 3-5 i Odense. Yderligere oplysninger Flere oplysninger om stillingen kan fås hos vicedirektør Christian Bruhn Rieper på tlf. 2177 6999. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 8. december 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer, at der vil være test mellem den 12. og den 15. december og ansættelsessamtale den 16. december. Stillingen ønskes besat snarest muligt, men senest den 1. februar 2023.
  Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

  Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 950 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen