NATIONAL DIREKTØR
Mellemfolkeligt Samvirke (MS) er en del af det internationale netværk, ActionAid. Vi har et særligt fokus på to af tidens største udfordringer: demokrati- og klimakrisen. I samarbejde med unge aktivister, lokale organisationer og sociale bevægelser skaber vi forandring i mere end 45 lande verden over.

MS' nationale afdeling har været i stor udvikling i de senere år med en styrkelse af kampagner og fundraising, et nyt aktivisthus i Aarhus, nye ungegrupper i udsatte boligområder på tværs af landet, og et nyt fokus på Europa i vores rejse-, praktik- og solidaritetsprogram. Vores nye strategi, Aktivismens Årti, har klare ambitioner for frivillighed og økonomi. Nu leder vi efter en national direktør, der tror på strategien, har kærlighed til værdierne, og som kan levere på planer og visioner. Du bliver leder for fem teamledere, der sammen driver MS' nationale arbejde. Her skal du udøve og bidrage til god ledelse med et skarpt blik for prioritering. Derudover indgår du i Senior Management teamet med to øvrige direktører og generalsekretæren, hvor der lægges vægt på gensidig sparring, støtte og åbenhed om ledelsesmæssige dilemmaer. Din profil
 • Lang ledelseserfaring af mellemledere inden for relevante brancher / foreninger / organisationer.
 • En målrettet og resultatorienteret ledelsesstil, der kan skabe fremdrift på strategiens mål.
 • Evne til at skabe klare rammer og kommunikere om beslutninger og mandater i tråd med foreningens Feministiske Ledelsesprincipper.
 • Stærk økonomisk forståelse, succes med udvikling og eksekvering af forretningsplaner og fundraising.
 • Forståelse for politik, strategisk kommunikation, kampagner og interessevaretagelse.
 • Genkender sig selv i MS' værdier, strategi, politisk aktivisme, mobilisering og forandringsmål.  
 • Erfaring med at placere og profilere organisationer og indsatser i omverdenen.
Du får
 • En 8-årig ansættelse uden øvre arbejdstid.
 • Fleksibel arbejdstid med fri imellem jul og nytår samt mulighed for hjemmearbejde, så der skabes en sund balance mellem privat-, familie- og arbejdsliv.
 • Løn og ansættelsesvilkår baseret på aftalen mellem MS og AC-organisationerne, hvor der medfølger en pensionsaftale, et tillæg for tidsbegrænset ansættelse og et senior ledelsestillæg.
 • Del i MS' ledelsesfællesskab med årlige lederseminarer samt deltagelse i et større ledelsesforløb i 2023 for direktører og teamledere.
Læs mere i jobprofilen her eller i MS' nye strategi her. Ansøgningsfrist: 28-02-2023. Tiltrædelsesdato: 01-05-2023. Hjemmeside: ms.dk/ Arbejdssted: Fælledvej, København N Kontakt: Cecilia Højstrøm, Head of People & Development, E-mail ceh@ms.dk +45 7731 0079 For at understøtte en fair og inkluderende rekrutteringsproces, opfordrer vi dig til at sende din ansøgning uden billede. Vi glæder os til at høre fra dig.
  I Mellemfolkeligt Samvirke tror vi på mangfoldighed, og vi vil være en inkluderende arbejdsplads. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge vores opslåede stillinger uanset deres identitet (såsom race, nationalitet el. etnicitet, religion, alder, fysiske el. psykiske udfordringer, køn, seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk, graviditets- og ægteskabsforhold, sociale og økonomiske situation eller øvrige identitetsforhold).

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen