Nationalbankdirektør
Vil du stå i spidsen for én af Danmarks vigtigste og samfundsbærende institutioner?

Nationalbanken søger en nationalbankdirektør, der som formand for direktionen skal varetage den daglige ledelse og fremtidige udvikling af banken i tæt samarbejde med direktionens øvrige medlemmer. Stillingen Nationalbanken er en selvejende og uafhængig institution. Nationalbanken har knap 500 medarbejdere fordelt på seks afdelinger. Nationalbanken har en bestyrelse og repræsentantskab, som påser, at Nationalbanken overholder Nationalbankloven og reglementet. Nationalbankens mandat er overordnet at være med til at sikre stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Som formand for direktionen vil du bl.a. få ansvaret for den danske pengepolitik og implementeringen af fastkurspolitikken, og du rådgiver om makroprudentielle tiltag. Nationalbankens direktion har i henhold til nationalbankloven ansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter i Danmark. Herudover vil du sammen med den øvrige direktion og koncernledelse have til opgave at sikre en effektiv og sikker drift af banken. Du skal bidrage til at fastholde Nationalbankens høje troværdighed og være med til at positionere banken til fremtidens udfordringer. Samarbejde med den finansielle sektor og relevante myndigheder er også en del af opgaven. Du vil endvidere skulle varetage hvervet som formand for Det Systemiske Risikoråd og repræsentere Nationalbanken i forskellige nationale og internationale sammenhænge, herunder i Det Generelle Råd i den Europæiske Centralbank (ECB), Den Internationale Valutafond (IMF) og Bank for International Settlement (BIS). For den rette kandidat venter en unik mulighed for at præge udviklingen i en samfundsbærende institution, der bidrager til at sikre Danmark en robust økonomi og et stabilt finansielt system. Din profil Du har topledererfaring med stor personlig og professionel integritet, og du motiveres af at skabe fornyelse og sætte strategisk retning for en organisation. Du udviser handlekraft, synligt lederskab og trives med at træffe komplekse og svære beslutninger i en foranderlig verden. Dine overbevisende kommunikationsevner og din forståelse for det politiske system skal bidrage til Nationalbankens høje troværdighed. Der lægges vægt på, at du kan understøtte en samarbejdskultur, der er præget af videndeling, læring og høj faglighed. Fokus på medarbejderudvikling skal være med til at tiltrække talenter og erfarne medarbejdere fra både ind- og udland. Kendskab til processerne og instrumenterne på de danske og internationale finansmarkeder er vigtig for at bestride stillingen. Erfaring fra den finansielle sektors infrastruktur, drift og it-understøttelse vil ligeledes være et plus. Du har en solid faglig baggrund med en kandidat- eller ph.d.-grad inden for økonomi, finansiering eller anden relevant uddannelse. Derudover har du erfaring fra en centralbank, et ministerium, en finansiel institution eller en tilsvarende national eller international institution. Ansættelsesvilkår Løn- og pensionsforhold følger og reguleres af det fastsatte niveau for direktører i Nationalbanken. Ansættelse i stillingen forudsætter, at kandidaten ikke har nogen interessekonflikter, hverken for så vidt angår bestyrelses- og tillidshverv eller økonomiske interesser. Sikkerhedsgodkendelse på højeste niveau er en forudsætning for ansættelse. Nationalbankdirektøren udnævnes af Dronningen efter indstilling fra erhvervsministeren. Ansøgning Spørgsmål til stillingen samt løn- og ansættelsesforhold kan rettes til konsulent Henrik Engsner på 91 68 04 76 eller departementschef i Erhvervsministeriet Michael Dithmer på 91 33 70 01. Ansøgningen, der stiles til Dronningen, skal sendes via linket https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest tirsdag den 1. november 2022. Test vil kunne indgå som en del af rekrutteringen. ​​​​Alle kvalificerede opfordres til at søge stillingen uanset baggrund. Om Nationalbanken Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved at føre en fast kronekurs over for euroen. Målet er at holde en lav inflation, og det gøres gennem penge- og valutakurspolitikken. Ved at være bank for bankerne sørger Nationalbanken for, at betalingerne pengeinstitutterne imellem afvikles sikkert, og i produktionen af kontanter lægges der stor vægt på design og sikkerhed, så der fortsat er tillid til danske pengesedler og mønter. Ved at overvåge og vurdere den finansielle stabilitet i Danmark er Nationalbanken med til at sikre en tilstand, hvor finansielle problemer ikke spreder sig.

    Icon
    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen