Økonomichef til Byggeri København
Vil du være med til at forme fremtidens København og styre en anlægsøkonomi på ca. 2 mia. kr. om året? Så er du måske vores nye økonomichef.

Byggeri København (ByK) er en af Danmarks største bygherreorganisationer og varetager bygherrerollen for alle de spændende byggerier, som Københavns Kommune igangsætter på velfærdsområderne. Byen vokser, og de mange nye indbyggere betyder, at Københavns Kommune i de kommende år skal bygge nye skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, sociale institutioner og kulturinstitutioner i et historisk stort omfang. Det store anlægsbehov stiller høje krav til eksekvering og økonomistyring - både af de enkelte byggeprojekter og af den samlede portefølje. Denne opgave påhviler Byggeri København, der er kommunens bygherreorganisation og en koncernenhed under Økonomiforvaltningen. Som økonomichef hos os får du ansvaret for Byggeri Københavns økonomistyring på porteføljeniveau, du får ansvar for at understøtte økonomistyringen i de enkelte byggeprojekter, og du får ansvar for organisationens driftsbudget. Du løfter dit ansvar sammen med dit kontor og sammen skal I bl.a. sikre retvisende regnskabsprognoser og udforme nøgletal, der bliver brugt til at prissætte og økonomistyre projekter. Kontoret løfter bl.a. opgaven ved at udvikle og vedligeholde værktøjer og processer, der understøtter byggeprojektledernes daglige projektstyring og ved løbende sparring med projektledere og byggefaglige chefer om projekternes og porteføljens mer-/mindreforbrug, periodiseringer, forsinkelser mv. Derudover vil du have en central rolle i at kvalitetssikre økonomien i de enkelte byggeprojekter ved politiske forhandlinger om budgetter og overførselssager. Du bliver min helt tætte samarbejdspartner i den fortsatte udvikling af Byggeri København og skal hjælpe mig med at sikre mest muligt byggeri til borgerne i København. Vi skal sammen sikre balancen mellem, at kommunens anlægsprojekter lever op til brugeres og borgeres behov, opfylder krav til tekniske standarder og ønsker om bæredygtighed samtidig med, at byggeprojekterne holder sig indenfor den økonomiske ramme på både kommunalt og statsligt niveau, siger byggechef Mette Kilde Corfitzen. Du bliver en del af en alsidig organisation med et godt fællesskab for de godt 120 medarbejdere. Vi er organiseret i fire byggekontorer og fire tværgående stabskontorer. Vi er ansvarlige for knap 200 igangværende byggeprojekter, vores samlede anlægsportefølje er på ca. 9,5 mia. kr., og vi har en årlig omsætning i størrelsesordenen 2 mia. kr. Du indgår i et cheffællesskab med syv andre kolleger, og Mette vil være din chef. Som hele kommunens bygherreorganisation har vi en bred kontaktflade til kommunens forvaltninger, til rådgivere- og entreprenører i byggebranchen og til vores strategiske partnerskaber. For at lykkes i stillingen kan du
  • udfylde rollen som en stærk faglig leder på det økonomiske område og udfordre både "plejer" og dine chefkolleger til ByKs og Københavns bedste
  • arbejde strategisk med både dit kontors og ByKs udvikling og rolle
  • have både lyst og evne til at videreudvikle økonomistyringsredskaber på både projekt- og porteføljeniveau
  • samarbejde med andre fagligheder og levere økonomistyringsværktøjer, der er anvendelige for organisationens projektledere i deres daglige styring af byggeprojekter
  • formidle økonomifaglige emner til kollegaer med ikke-økonomisk baggrund
  • have øje for detaljen og sætter en ære i, at tallene stemmer
  • vise solidt kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation og forståelse for vigtigheden af at levere rettidig og korrekt information til det politiske niveau.
Vi forventer, at vores nye økonomichef har en relevant samfundsvidenskabelig eller økonomisk kandidatuddannelse (f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.merc. eller cand.scient.pol.), har erfaring med og interesse for økonomistyring i store organisationer, gerne indenfor den kommunale sektor, har erfaring med ledelse på team- eller kontorniveau og lyst til at udvikle sig som leder. Vi forventer, at du kan dokumentere dine resultater med såvel ledelse som opgaveløsning. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen ønskes besat senest den 1. december 2023. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Dit arbejdssted bliver i Nyropsgade, 1602 København K. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, kan du kontakte byggechef Mette Kilde Corfitzen på 2673 4328. Læs mere om ByK på http://byk.kk.dk/. Søg senest søndag den 1. oktober 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden.
Om Byggeri København
ByK er Københavns bygherre. Vi bygger til små og store københavnere – skoler, daginstitutioner, bosteder, idrætshaller og meget andet af det, der får byen til at fungere. Hos os får du ca. 110 målrettede kollegaer, der sammen arbejder for at sikre København som en funktionel og indbydende by – også i fremtiden.

Mød os på Byk.kk.dk.


Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00