Økonomikonsulent til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
Ved du en masse om uddannelse, erhvervsskoler og økonomi? Lyder interessevaretagelse og rådgivning som discipliner for dig? Så er du måske vores nye kollega.

Søg dette job
I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) søger vi en økonomikonsulent, der vil have ansvaret for foreningens arbejde med erhvervsskolernes økonomiske, administrative og IT-mæssige rammer. Helt centralt for dit arbejde er undersøgelse og beregninger af finanslovens konsekvenser og indvirkning på erhvervsskolernes vilkår for at drive uddannelsesinstitution i Danmark. Udarbejdelse af foreningens budget og regnskab vil også være en opgave, der skal håndteres af dig sammen med bogholderiet. Du bliver bindeled mellem foreningens medlemsskoler og embedsværket på en række opgaver indenfor økonomi og administration. Du vil sammen med kolleger betjene HR- og økonomiudvalget og være deres indgang til foreningen. Du skal være direkte sparringspart til ledelsen i sekretariatet om dit arbejdsområde og samarbejde med vores analyse- og PA-team om at få udarbejdet spændende analyser og solgt dem til medierne. I samarbejde med de øvrige medarbejderne i sekretariatet skal du sikre, at medlemmerne får den rådgivning, de har brug for. I den forbindelse vil dit fokus særligt omhandle økonomi og spørgsmål til bevillingssystemet og taxameter. Det er en vigtig del af jobbet at kende de økonomiske nøgledata på uddannelsesområdet, da de bl.a. skal omsættes til forslag til foreningens politikker, som skal varetage medlemmernes interesser bedst muligt. Derudover forventes du at bidrage til større tværgående arrangementer, såsom DEG's årsmøde, Folkemøde, konference for økonomichefer mv., samt at du bidrager med materialer til bestyrelsernes møder. Profil til Rådgivningsteamet Dine opgaver:
 • Udvalgsbetjening af foreningens HR- og økonomiudvalg.
 • Ansvarlig for det økonomiske, administrative og IT-området for foreningens medlemmer.
 • Have overblik over skolernes økonomiske og administrative rammevilkår.
 • Understøtte skolernes rammer for digitalisering herunder centrale og decentrale IT-systemer.
 • Idé- og metodeudvikling i forhold til udvikling af skolernes økonomiske og administrative opgaver.
 • Dialog og samarbejde med medlemskreds og interessenter, herunder primært Børne- og Undervisningsministeriet.
 • Samarbejde med kollegerne om analyser og public affairs-indsats.
 • Intern nøgleperson ift. økonomi herunder budgettering og regnskab.
Dine kompetencer:
 • Du kan forstå og oversætte økonomidata, så de kan skabe grundlag for foreningens politik.
 • Du evner at se på tværs af relevante data, analyser og politikker.
 • Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø med skiftende opgaver afhængig af den politiske dagsorden.
 • Du har et analytisk blik og kan handle proaktivt på dagsordner der vedrører erhvervsskolernes økonomi og rammevilkår.
 • Du er udadvendt og ønsker at inddrage DEG's medlemsskoler i politiske løsningsforslag.
 • Du er initiativrig og løsningsorienteret og har let ved at inddrage relevante interessenter.
 • Du har en relevant akademisk uddannelse, og det er et plus, hvis du har erfaring fra en erhvervsskole, en politisk interesseorganisation eller centraladministrationen.
Stillingen Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer uden øvre arbejdstid, men med stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet så længe de ønskede resultater leveres. Arbejdet vil primært foregå på kontoret i Indre By med mulighed for hjemmearbejde. Du vil skulle på skolebesøg over hele landet samt deltage i bl.a. konferencer, hvor enkelte overnatninger må påregnes. Deltagelse i aktiviteter i weekenden forekommer meget sjældent. Du bliver en del af et dedikeret sekretariat med engagerede og fagligt stærke medarbejdere, som brænder for uddannelsespolitik og for at sikre gode rammer for erhvervsskolernes elever og kursister. Du kan altid regne med en hjælpende hånd fra dine kommende kollegaer, som vægter samarbejde højt. I DEG har vi et socialudvalg, der arrangerer hyggeligt aktiviteter, derudover holder vi sommerfest og julefrokost. Vi har desuden massageordning, yogahold, kantine, frugt og kaffe i litervis på et dejligt kontor i centrum af København. I DEG ønsker vi at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen. Løn forhandles efter kvalifikationer. Ansøgning Send os en motiveret ansøgning og et CV senest mandag den 13. juni 2022 kl. 12.00. Mærk ansøgningen: Økonomikonsulent. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi holder ansættelsessamtaler i uge 25 og forventer tiltrædelse den 1. eller 15. august 2022. Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du kontakte vicedirektør Nina Olsen på tlf. 22 17 01 16 eller direktør Jesper Nielsen på 25 65 92 78.
  Søg dette job
  Om Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  DEG er en interesseorganisation, hvis hovedfokus er at sikre bedst mulige rammer for, at erhvervsskoler over hele landet kan levere kvalitetsuddannelser. DEG er en central spiller på ungdomsuddannelses- samt voksen- og efteruddannelsesområdet og fungerer som omdrejningspunkt for medlemskredsen ift. den politiske interessevaretagelse for erhvervsskolesektoren. DEG har 72 medlemsskoler, der udbyder eud, eux, hhx, htx, stx og VEU. Sekretariatets konsulenter arbejder i fire teams - public affairs, rådgivning, administration og analyse. De fire teams arbejder tæt sammen om de fem hovedindsatsområder, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har vedtaget skal sætte retningen for arbejdet i foreningen i de kommende år. Du kan læse mere om os på deg.dk.


  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen