Politisk chefkonsulent/sekretariatschef til civilsamfundet i Dansk Erhverv
Dansk Erhverv søger en politisk chefkonsulent til at sekretariatsbetjene Civilsamfundets Brancheforening og styrke rammevilkårene for vores mange medlemmer på velfærdsområdet.

Dansk Erhverv repræsenterer virksomheder, selvejende institutioner, fonde, organisationer og foreninger på velfærdsområdet. Fra ældrepleje, sociale indsatser og hjælp til mennesker med handicap til daginstitutioner og civilsamfundet. Dansk Erhverv er den største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for den ikke-offentlige velfærd med mere end 300 medlemsvirksomheder, der tilsammen er arbejdsgivere for over 30.000 ansatte. Vi søger en politisk chefkonsulent til at varetage vores medlemmers politiske interesser, herunder varetage rollen som sekretariatschef for Civilsamfundets Brancheforening, der er en uafhængig brancheforening, som sekretariatsbetjenes af Dansk Erhverv. Du vil komme til at arbejde i krydsfeltet mellem de ikke-offentlige velfærdsaktører og det politiske system med udgangspunkt i den hverdag og de udfordringer, medlemmerne oplever. Som sekretariatschef i Civilsamfundets Brancheforening vil du stå for den daglige drift og udvikling af foreningen, dialogen med medlemmerne samt den politiske interessevaretagelse af foreningens centrale dagsordener i tæt samspil med formand, bestyrelse og medlemmerne. Du skal være god til at opbygge relationer til centrale stakeholdere og repræsentere foreningen i diverse politiske fora og politiske dialoger. Dansk Erhverv har den erklærede mission, at udviklingen af velfærden skal ske i samarbejde mellem det offentlige og det private, selvejende og civilsamfundet med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og med fokus på kvalitet og retssikkerhed. Hvis ikke vi udvikler velfærden, så afvikler vi den. Blandt dine opgaver vil være:
  • Tæt dialog og samarbejde med Dansk Erhvervs medlemmer inden for velfærd og civilsamfundsområdet.
  • Sekretariatschef for Civilsamfundets Brancheforening, cirka halvdelen af arbejdstiden. Herunder sekretariatsdrift, bestyrelsesbetjening, medlemskommunikation, politisk interessevaretagelse og samarbejde med andre centrale aktører på civilsamfundsområdet.
  • At bidrage til at udvikle politiske udspil, skrive høringssvar, analysenotater og lign.
  • Bidrage til Dansk Erhvervs politiske interessevaretagelse på vegne af medlemmerne overfor Christiansborg, embedsværk, andre interesseorganisationer, kommuner og regioner.
  • Hele paletten af kommunikation: Nyhedsbreve, sociale medier, pressehistorier mv.
Du vil få stor frihed til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde i tæt samspil med markedschefen for Velfærd og samfund og i samarbejde med andre kolleger i teamet og på tværs af huset. Opgaverne i Civilsamfundets Brancheforening løses med reference til bestyrelsen og formanden for foreningen. Dansk Erhverv tilbyder varierende arbejdsopgaver i et uformelt miljø. Vi er netværksorienterede og lægger stor vægt på faglige fællesskaber, ligesom der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Med i bagagen har du
  • 3-5 års års erfaring med politisk interessevaretagelse fra f.eks. interesseorganisationer, bureau, centraladministrationen eller et politisk parti
  • Erfaring med at sekretariatsbetjene og drive foreningsarbejde, herunder medlemsinddragelse og evnen til at skabe samspil på tværs af mange aktører.
  • Forståelse for at arbejde med tal og statistik til brug for pressehistorier og til politisk interessevaretagelse.
  • En skarp pen, når der skal skrives høringssvar, debatindlæg og nyhedsbreve.
  • Erfaring med eller forståelse for dagsordenerne og udfordringerne på velfærdsområdet og specifikt civilsamfundsområdet, herunder finansieringsstrukturerne, er en klar fordel.
Du har et stort engagement, er samarbejdsorienteret, struktureret, kan arbejde selvstændigt med mange forskellige opgaver og er god til at skabe netværk. Vi tilbyder I Dansk Erhverv har vi fokus på vores medlemmer i alt, hvad vi gør. Vi arbejder for at skabe konkrete resultater og de bedste rammevilkår for vores medlemmer. Vores mål er, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Kulturen i Dansk Erhverv er kendetegnet ved, at vi er handlekraftige, netværksorienterede og vi spiller hinanden gode. Vi tilbyder et job i en nytænkende og moderne erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, hvis mission er at skabe konkurrencekraft for vores medlemmer. Du får resultatorienterede, engagerede og hjælpsomme kolleger, der agerer professionelt og fagligt i top, og du kan forvente en arbejdsplads med højt humør. Løn efter aftale og pensionsordning. Ansøgningen I Dansk Erhverv mener vi, at mangfoldighed gør os stærkere og medvirker til at skabe udvikling og fornyelse. Vi opfordrer derfor alle til at søge stillingen uanset køn, alder, religiøs overbevisning, seksuel orientering og etnisk oprindelse mv. Du kan få yderligere oplysninger hos vicedirektør Mette Feifer, 6066 0116 eller markedschef Tony Bech (efter d. 10/4), 3374 6013. Ansøgning bilagt cv og eksamenspapirer sendes via knappen 'søg dette job', senest d. 16. april 2023. Der planlægges samtaler i uge 16 og 17, men vi behandler ansøgningerne løbende, og lukker processen, når vi har fundet den rigtige kandidat. Send derfor gerne din ansøgning allerede i dag.
Dansk Erhverv handler på vegne af vores medlemmer og samfundet
I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv. Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk og udvalg. I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i. Det er vores vision. For kun på den måde kan vi fremtidssikre velstanden og velfærden.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00