Præhospital direktør
Vil du være med til at sætte retning for Præhospitalet i Region Midtjylland? Motiveres du af ledelse i en politisk styret organisation, hvor der også skal sikres rammer for udvikling, så organisationen er klar til fremtidens udfordringer?

Som hospitalsdirektør for Præhospitalet vil du sammen med vores lægefaglige direktør udgøre den samlede hospitalsledelse for Præhospitalet. I har sammen det overordnede ansvar for ledelse og udvikling af Præhospitalet. Akut præhospital indsats, konsolidering af organisationen og transformation Præhospitalet har ansvaret for det akutte, præhospitale område i Region Midtjylland. Igennem de seneste år har Præhospitalet gennemgået en stor udvikling, idet en væsentlig del af ambulancedriften og sygetransporten nu er hjemtaget. Derfor er Præhospitalet som organisation i en konsolideringsfase samtidig med, at der fortsat arbejdes med udviklingen af organisationen med varetagelse af nye opgaver - herunder overtagelsen af ansvaret for den sundhedsfaglige behandling om natten, som tidligere er blevet varetaget af vagtlæger. Præhospitalet indgår som en del af transformationen af sundhedsvæsenet, der bl.a. kræver en tæt dialog med samarbejdsparter på det tværsektorielle område i relation til en fremadrettet og mere udbygget rolle for Præhospitalet i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Transformationen kalder endvidere bl.a. på et udbygget samspil med hospitalerne og civilsamfundet. Præhospitalet har ca. 700 medarbejdere og et større antal konsulentansatte læger. Medarbejderne er organiseret i følgende afdelinger: AMK Vagtcentralen, Ambulancer og Akutlægebiler, Sundhedsberedskabet, Forskning og Udvikling samt Staben bestående af Uddannelse og Kvalitet og Administrationen. Herudover er Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning forankret i Præhospitalet, Region Midtjylland. Præhospitalets årlige budget er på ca. 900 mio. kr. Hospitalsledelsens væsentligste opgaver er at
 • skabe rammerne for fortsat udvikling og opfyldelse af Præhospitalets målsætninger
 • konsolidere Præhospitalet som organisation
 • skabe et attraktivt arbejdsmiljø og en stærkere samarbejdskultur
 • indgå i Sundhedsvæsenets transformation
 • sikre behandling af høj kvalitet
 • sikre balance mellem økonomi, aktivitet og kvalitet
Koncernledelsen i Region Midtjylland Du bliver en del af en region, hvor Præhospitalet er en vigtig del af et samlet regionalt sundheds- og hospitalssystem og en del af en arbejdsplads, hvor der er fokus på det hele menneske, og hvor resultaterne skabes gennem samarbejde. Du og din lægefaglige kollega i hospitalsledelsen refererer til direktionen i Region Midtjylland, og er en del af regionens koncernledelse. Koncernledelsen udgør den øverste ledergruppe i regionen og dækker alle regionens ansvarsområder. Koncernledelsen understøtter bl.a. samarbejdet på tværs af regionens ansvarsområder, lige som den kvalificerer overordnede strategiske beslutningsoplæg. Det er hospitalsledelsens opgave både at synliggøre Præhospitalets potentialer og behov ligesom I skal bidrage til samlede løsninger for hele regionen. En del af arbejdet som medlem af koncernledelsen er derfor også opgaver og mødefora på tværs af regionen, at kunne tænke regionale og nationale beslutninger ind i et regionalt perspektiv og at kunne agere i en politisk styret organisation. Dertil kommer opgaver på tværs af de fem regioner Ledelse, udvikling og organisatorisk fokus Vi søger en hospitalsdirektør, der arbejder strategisk og har evnen til at lytte, inddrage og uddelegere. Du har erfaring med ledelse på højt niveau og skal sammen med vores lægefaglige direktør kunne gå forrest i arbejdet med at videreudvikle Præhospitalet, så behandling af patienterne i alle sammenhænge sker med høj kvalitet og på patientens præmisser. Som hospitalsdirektør har du et aktivt og ambitiøst fokus på Præhospitalet som et hospital, der er til for patienterne. Du lægger vægt på samarbejde - såvel internt som eksternt - og du skal have evnen til at kommunikere strategien, så den lever i organisationen. Som hospitalsdirektør har du både engagement og vedholdenhed og er opmærksom på trivslen i en organisationen, der er midt i en større udvikling og er sammensat af mange forskellige faggrupper. Du skal kunne se værdien i at skabe tillid og søge løsninger ved at inddrage ledelse og medarbejdere. Du skal have overblik og være systematisk. Endelig er det væsentligt, at du har et godt humør og kan møde udfordringer positivt. Vi forventer, at du
 • har solid ledelseserfaring
 • har bred indsigt i sundhedsvæsenet
 • har fokus på både drift, udvikling, kvalitet og forskning
 • kan tage ansvar for Præhospitalets økonomiske planlægning og styring
 • har fokus på den gode proces i såvel beslutning som implementering
 • har en motiverende, involverende og åben lederstil
Løn- og Ansættelsesvilkår Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet, 8200 Aarhus N. Stillingen som hospitalsdirektør for Præhospitalet aflønnes efter "Aftale for chefer" på trin 52 med et opslagsniveau på 1.141.671 kr. (1. oktober 2023-niveau) Hertil kommer pension på 21,59 % samt mulighed for kvalifikationsløn efter forhandling. Såfremt ansøger foretrækker det, kan ansættelsen ske på individuelle kontraktvilkår, hvorved der bliver mulighed for at forbedre de samlede ansættelsesvilkår indenfor en samlet ramme på 15 %, jf. "Rammeaftale om kontraktansættelse for chefer". Flere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til:
 • koncerndirektør Poul Michaelsen - telefon 2137 5007
 • lægefaglig direktør Palle Juelsgaard - telefon 2026 6461
Du kan læse mere om Samtaler finder sted hhv. tirsdag den 5. december (i Aarhus) og mandag den 18. december 2023 (i Viborg). Vi vil gøre brug af en personprofiltest i forbindelse med den endelige udvælgelse af kandidater. Sådan gør du Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Vedhæft CV og relevante bilag. Ansøgningsfrist den 26. november 2023.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00