Region Hovedstaden søger Vicedirektør til Nordsjællands Hospital
Nordsjællands Hospital søger en ny vicedirektør, som kan sætte en klar retning og dagsorden, sikre en god arbejdsplads både fagligt og socialt og samtidig skabe relationer og styrke sammenhængene med de omkringværende samarbejdspartnere.

Som en del af direktionen og Region Hovedstadens ambitioner skal du medvirke til at styrke positionen som et attraktivt, moderne og fagligt stærkt hospital med fokus på at skabe de bedste rammer for patienter og pårørende. Om jobbet Nordsjællands Hospital befinder sig i en spændende tid med etableringen af det nye hospital som den største enkeltstående opgave. Der kigges ind i nye konstellationer. Billedet af sundhedsvæsenet forandres, og hospitalet har fokus på det hele menneske, patienttilfredshed og inddragelse. Det kræver en vicedirektør som blandt andet kan:
  • Forberede organisationen på at flytte til et helt nyt hospital, som skal sætte nye standarder og være et referenceværk for måder at tænke hospital på.
  • Sikre driften af hospitalet samt skabe rammer for og indgå i gensidig sparring.
  • Fortsætte udviklingen af patientinddragelse og en sikring af den oplevede kvalitet gennem kommunikation og involvering i behandling.
  • Understøtte den faglige stolthed og skabe rammer for nytænkning og løbende udvikling.
  • Samle organisationen ved at balancere og stimulere organisationens viden og perspektiver.
Der lægges vægt på, at en ny vicedirektør er en erfaren leder, der kan udvikle og implementere, og som har dokumenteret erfaring med ledelse af ledere samt driftsledelse fra en offentlig kontekst. Hvis du ønsker at høre mere, så kan du læse mere her. Frister og proces Ansøgningsfrist er senest den 4. maj 2023. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2023 eller snarest derefter. I ansættelsesprocessen lægges der vægt på, at det er et gensidigt valg og det bedst mulige match for begge parter, derfor er der i ansættelsesprocessen en "omvendt samtale", hvor kandidaterne får lejlighed til at interviewe direktionen. Ansættelsesprocessen vil foregå fra første screeningsproces 17. maj til den endelig samtale 7. juni. Alle, der overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte hospitalsdirektør: Bente Ourø Rørth, tlf. 2946 5636 eller e-mail: Bente.Ouroe.Roerth@regionh.dk Læs mere om os på www.nordsjaellandshospital.dk - her kan også læses mere om det nye hospital.
Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv.

På Nordsjællands Hospital træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi gør hinanden bedre. Vi tager altid udgangspunkt i patienternes behov – og står klar med behandling og ekspertise døgnet rundt.

Vi skal til at bygge et helt nyt hospital, som du kan blive en del af. Vil du være med?

Fakta
Hospitalet er den største arbejdsplads i Nordsjælland med godt 4000 ansatte.

Hvert år tager vi imod 120.000 borgere i akutmodtagelse og akutklinikker.

Hospitalet har 75.000 indlæggelsesforløb og 360.000 ambulante forløb hvert år.

Vi leverer mere end 12 mio. blodprøvesvar om året

Hospitalets budget er på 2,3 milliarder kroner

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00