Rektor søges til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Vil du stå i spidsen for en institution i udvikling med ambitiøse medarbejdere og bidrage til udviklingen af Folkekirken? Så er du måske klar til at udfylde den vigtige topstilling som ny rektor for FUV.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er den fælles folkekirkelige aktør på uddannelses-, videns- og udviklingsområdet i Danmark. FUV spiller en helt central rolle i folkekirken og bidrager gennem uddannelse og viden til folkekirkens udvikling i samspil med andre aktører i samfundet. Institutionen er placeret under Kirkeministeriet. FUV har tre lokationer i henholdsvis Løgumkloster, Aarhus og København. FUVs hovedopgave er to-delt. FUV leverer uddannelse til præster og provster, både den forberedende, den obligatoriske og den frivillige. Efter teologistudiet på universitetet går kommende præster på en af de to pastoralseminarier under FUV. I præstens første arbejdsår står FUV for efteruddannelsen og Løgumkloster er centrum for et bredt udbud af efteruddannelsestilbud og kurser for præster gennem hele deres virke. Som national aktør skal FUV ligeledes indsamle, bearbejde og formidle data og viden om hele folkekirken og om forholdet mellem kirke og samfund med henblik på udvikling af folkekirken på et analytisk og vidensbaseret grundlag. Det er FUVs opgave at sikre en gensidig berigelse mellem uddannelsesområdet, vidensområdet og udviklingstiltag i folkekirken med udgangspunkt i samspillet mellem indsigt og praksis. FUV skal aktivt bidrage til og understøtte kompetenceudvikling og dannelse i hele folkekirken. FUV ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Som rektor har du ansvaret for at virkeliggøre bestyrelsens strategiske mål, ligesom du har ansvaret for FUVs samlede økonomi og drift. Rektor udøver ledelse gennem de tre områdeledere for henholdsvis Uddannelse, Viden og Udvikling samt Sekretariat. De tre ledere bistår rektor i virkeliggørelsen af bestyrelsens visioner og hensigter. Rammerne for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og dit virke som rektor, hviler på bekendtgørelsesgrundlag. Et fokusområde for rektor bliver at udarbejde en samlet strategi for FUV. Kompetencer: Vi forventer, at du har indsigt i og veneration for folkekirkens rolle og virke, både på et lokalt niveau og på samfundsniveau. Du har ledelsesmæssige og personlige kompetencer til at udøve et tydeligt lederskab, der er retningssættende og fremsynet, samtidig med at du videreudvikler en kultur med høj faglighed, samarbejde på tværs og udsyn. Vi lægger desuden vægt på erfaring med ledelse, en administrativ og forvaltningsmæssig indsigt og en god forståelse for økonomi. Derudover forventer vi, at du evner at lede opad mod FUVs bestyrelse, indad i egen organisation og udad mod interessenter og samarbejdspartnere. Samt at du har stærke kommunikative kompetencer og kan skabe gode og tillidsfulde relationer både internt og eksternt. Du har en akademisk baggrund, gerne i teologi, humaniora, samfundsfag eller lign. Stillingen som rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er ledig til besættelse 1. februar 2023. Løn- og ansættelsesvilkår: Du bliver ansat som rektor i en fuldtidsstilling med tjenestested ved centret i Løgumkloster. Ansættelsen sker på åremålsvilkår i henhold til AC-overenskomstens bilag 3 med indplacering i lønramme 38. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg i forbindelse med ansættelsen. Hvis du kommer direkte fra en ansættelse i tjenestemandsstilling, kan du fastholde din tjenestemandsstatus. Der må påregnes en del rejseaktivitet mellem FUVs lokationer. Løgumkloster som tjenestested indebærer, at rektor er på centret 3 dage om ugen. Mere information: Du kan læse mere om FUV på www.fkuv.dk. Uddybende stillingsbeskrivelse kan tilgås her Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Elof Westergaard, biskop og bestyrelsesformand for FUV, telefon 7542 1800 eller 2467 7040. I rekrutteringsprocessen samarbejdes med Anne Jøker. Analyse og rådgivning. Du er også velkommen til at kontakte Anne Jøker med henblik på yderligere oplysninger på telefon 2143 6070. Der vil blive anvendt test i forbindelse med rekrutteringsforløbet. Ansøgning Din ansøgning skal indeholde:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse
Ansøgningsfristen er den 6. november 2022. Der vil være 1. runde ansættelsessamtale den 22. november 2022 (i Løgumkloster) og 2. runde ansættelsessamtale den 7. december 2022 (i Ribe). Indimellem samtalerne vil der være et forløb, hvor du får lagt en personprofil af Medarbejder- og kompetencestyrelsen (24. - 28. november 2022) med efterfølgende tilbagelæsning. FUV ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund, og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  Kirkeministeriet er bindeleddet mellem stat og kirke. Ministeriet samarbejder med folkekirken om at udvikle en nutidig kirke og værner endvidere om religionsfriheden i Danmark.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen