Sekretariatschef for Videreuddannelses­­sekretariatet for Videreuddannelses­region ØST
Vil du være med til at forme fremtidens speciallæge, og vil du være med til at sikre dygtige læger og speciallæger i hele Østdanmark? Trives du i et job, hvor du skal være i dialog med og finde balancer i et felt med mange aktører? Vil du arbejde med strategisk udvikling og planlægning og har du interesse for drift og administration? Så er du måske vores nye sekretariatschef for Videreuddannelsessekretariatet Videreuddannelsesregion ØST.

Opgaven Borgere og patienter i Region Sjælland og Region Hovedstaden skal have adgang til den bedst mulige behandling. Derfor skal der være kvalificerede læger i hele Østdanmark. De to regioner har som fælles mål, at der uddannes tilstrækkeligt med speciallæger til sundhedsvæsenet i Østdanmark, at de kommende speciallæger har en ensartet og høj kvalitet, og at uddannelseskapaciteten udnyttes bedst muligt. Hver af de tre videreuddannelsesregioner, NORD, SYD og ØST, har et Regionalt Råd for Lægers Videreuddannelse (RRLV). RRLV ØST har bl.a. til opgave at rådgive Region Sjælland og Region Hovedstaden om den lægelige videreuddannelse, at sikre høj kvalitet og smidig håndtering af uddannelsesforløb og løbende at tilpasse uddannelseskapaciteten. Videreuddannelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Det Regionale Råd, og understøtter arbejdet med den praktiske udmøntning af rådets beslutninger. Som sekretariatschef får du i samarbejde med de to driftsregioner en central rolle med at planlægge, koordinere og udvikle den lægelige videreuddannelse, herunder implementere ændringer i forbindelse med Sundhedsstyrelsens igangværende revision af videreuddannelsen. For at styrke det strategiske samarbejde mellem den lægelige videreuddannelse og de to driftsregioner er det besluttet at etablere et Advisory Board for den Lægelige Videreuddannelse ØST. Boardet skal bl.a. understøtte regionernes ambitioner om at sikre tilstrækkeligt med speciallæger og sikre at dette arbejde får den rette ledelsesmæssige bevågenhed og handlekraft. Boardet skal sekretariatsbetjenes af begge regioner i fællesskab, og du får som sekretariatschef en vigtig rolle med at sikre, at arbejdet i boardet kommer godt fra start og at der sikres fremdrift i arbejdet. Du skal også bidrage til at ensrette og sikre høj kvalitet og effektivitet i ledelse og drift af videreuddannelsen i Østdanmark og i samarbejdet på tværs af videreuddannelsesregionerne i Danmark. Du vil derfor have et tæt samarbejde med begge regioner, med de uddannelsesgivende afdelinger og de specialespecifikke uddannelsesråd, med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, og de øvrige videreuddannelsesregioner. Du forventes også at indgå i en række centrale samarbejdsfora omkring den lægelige videreuddannelse i Danmark. En vigtig opgave for dig som sekretariatsleder bliver derudover at sikre den fortsatte udvikling og professionalisering af sekretariatsfunktionen, så opgaveløsningen løbende kvalificeres. Du bliver personaleleder for 13 dedikerede og erfarne medarbejdere, som løfter de forskellige opgaver med en høj grad af selvstændighed og med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Medarbejderne i sekretariatet varetager primært sekretariatsopgaver for Videreuddannelsesregion ØST, men varetager også opgaver i relation til den lægelige videreuddannelse i Region Hovedstaden. Du indgår i ledelsesgruppen i Uddannelsesenheden og i den samlede ledelsesgruppe i Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden. Uddannelse, viden og kompetencer vi har brug for hos dig Vi leder efter en chef, som er uddannet speciallæge og som har høje ambitioner i forhold til at sikre dygtige læger i hele Østdanmark. Det vil være en klar fordel, hvis du har kendskab til organiseringen af lægers videreuddannelse, herunder rammer og vilkår og kendskab til lægeoverenskomster og ansættelsesret. Opgaven som sekretariatschef kræver, at du er rigtig god til at facilitere balancerede beslutningsprocesser, og til at forfølge og understøtte begge regioners målsætninger på uddannelsesområdet for læger. Du skal derfor være god til administrative processer og kunne begå dig i spændingsfeltet mellem politisk styrede organisationer og den kliniske hverdag. Du har et godt overblik, gode samarbejdsevner og trives med at skulle finde de rette balancer i situationer med forskellige hensyn, aktører og interesser. Du er en dygtig personaleleder, og du trives med at lede på tværs af fagligheder. Du har fokus på trivsel og praktiserer tillidsbaseret ledelse. Du er optaget af at skabe resultater og høj kvalitet i opgaveløsningen og af i samarbejde med medarbejderne og øvrige samarbejdspartnere at sikre gode løsninger over for uddannelseslæger og samarbejdspartnere. Du evner at sætte retning og mål, og du har også interesse for at sikre effektive administrative processer. Det her får du med sikkerhed hos os Du bliver en del af et fællesskab med dygtige og engagerede kolleger i form af medarbejderne i sekretariatet, dine lederkolleger og samarbejdspartnere, som alle brænder for at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere i Østdanmark. Du får derudover et udfordrende og spændende job med en bred kontaktflade i og uden for de to regioner. Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
  • Enhedschef for Uddannelse i Center for HR og Uddannelse Charlotte Hess på telefon 2335 0722
  • Chef for Lægeuddannelsen i Region Sjælland Marit Karina Buccarella på telefon 2619 9094
  • Formand for Det Regionale Råd og lægefaglig direktør for Bispebjerg-Frederiksberg Hospital Kirsten Wisborg på telefon 5090 7215
Du kan læse mere om Videreuddannelsesregion ØST her: Ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold fastlægges i henhold til Danske Regioners "Aftale for chefer". Dit primære organisatoriske tilhørsforhold er i Region Hovedstaden, Center for HR og Uddannelse, c/o Gentofte Hospital, Gentofte Hospitalsvej 3A, 2900 Hellerup, men fordi sekretariatet dækker begge de østdanske regioner, må du være indstillet på en del mødeaktivitet i Region Sjælland. Vi ønsker så vidt muligt stillingen besat pr. 1. marts 2023. Ansøgningsfrist Send din ansøgning, CV samt relevante uddannelsesbeviser senest 4. januar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde samtaler i to runder, og du må være indstillet på en personlighedstest og på at skulle komme med dit bud på en løsning af en relevant case, hvis du kommer i den afsluttende runde. Samtalerne holdes den 12./13. januar og den 16. januar (test gennemføres i den mellemliggende weekend). Vi ser frem til at modtage din ansøgning gennem Region Hovedstadens online rekrutteringssystem. Om sekretariatet for Videreuddannelsesregion ØST
  • Videreuddannelsesregion ØST servicerer 4.500 uddannelsessøgende læger i tiden fra medicinsk kandidateksamen til færdiguddannet speciallæge og har et tæt samarbejde med de uddannelsesgivende afdelinger, hospitaler, den pædagogisk udviklende funktion, samt HR-funktionerne i de to driftsregioner, Sundhedsstyrelsen og de øvrige to videreuddannelsesregioner.
  • Sekretariatets opgaveportefølje rummer bl.a. driftsopgaver og sekretariatsbistand for de lægelige specialers ansættelsesudvalg og uddannelsesråd, samt rådgivning og vejledning af både yngre læger og afdelingsledelserne om de gældende regler på området. Disse opgaver kræver ofte individuelle vurderinger for det enkelte speciale eller den enkelte opgave.
  • Sekretariatet løfter også opgaver inden for kommunikation, administration, planlægning, it-systemer og projektledelse.
  • Sekretariatets medarbejdere løser opgaverne med stor selvstændighed, men der videndeles og sparres i stor udstrækning medarbejderne imellem og med sekretariatschefen.
  • Sekretariatet har et godt socialt miljø og en uformel tone med plads til humor. Der sættes pris på forskelligheder, og på at kunne samarbejde og hjælpe hinanden.
Det handler om liv
Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstadens koncerncentre træder du ind i en verden af muligheder, indflydelse og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. I den samlede administration bliver du en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.

Vi udvikler livet i regionen. Vores arbejde med rammer og fokus møder patienterne, når de er på regionens hospitaler. Vi understøtter medarbejderne i deres arbejde med patienter og forskning. Og vi arbejder sammen for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i.

Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

Vil du være med til at gøre en forskel?

Fakta
*Koncerncentrene består af syv centre og et sekretariat
*Vi arbejder med sundhed, it, HR, økonomi, kommunikation, ejendomme og regional udvikling
*Vi servicerer det politiske niveau og hjælper med at omdanne beslutninger til handlinger
*Vi er ca. 3.100 medarbejdere
*Vi arbejder ud fra værdierne tillid, åbenhed, helhedssyn og professionalisme.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00