Sektionsleder til Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET)
Vil du være med til at kontrollere landets efterretningstjenester, sikre borgernes retssikkerhed og deltage i udviklingen af et moderne tilsyn?

TET mangler en skarp sektionsleder til tilsynets sektion for kontrol af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Rigspolitiets PNR-enhed (RPNR). Vi tilbyder et udfordrende job på et spændende område. Sektionen består samlet af fire medarbejdere med forskellige faglige profiler. Som sektionsleder vil du have ansvaret for, at TETs kontrol af PET og RPNR gennemføres på et fagligt højt niveau. Du vil skulle koordinere sektionens arbejde og håndtere en række forskelligartede kontrol-, drifts- og udviklingsopgaver parallelt, herunder
 • sikre gennemførelse af TETs kontrol af PET og RPNR,
 • løbende arbejde med risikovurdering og udvikling af nye metoder til kontrol,
 • udarbejde TETs årlige redegørelse vedrørende PET og RPNR
 • besvare høringer samt
 • udarbejde mødemateriale, vejledninger og præsentationer til TETs medlemmer og øvrige ansatte.
TET har kontinuerligt fokus på at udvikle nye metoder for kontrol af PET, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Center for Cybersikkerhed (CFCS) og RPNR, ligesom tilsynet deltager i et europæisk samarbejde med henblik på at udforme fællesstandarder for kontrol af efterretningstjenester. TETs kontrolarbejde kræver et dybt kendskab til blandt andet PETs og RPNRs it-landskab, en risikobaseret og metodisk tilgang samt høj analytisk faglighed. Det er derfor afgørende, at du trives med at arbejde med en række forskellige metoder, herunder revisionsmetodik, dataindsamling, analyse af store datamængder og juridisk metode. Du skal have lyst til at udvikle kontrolarbejdet ved at tænke kreativt, udvikle nye metoder til kontrol og tage værktøjer i brug, som ikke tidligere har været anvendt af TET. TET arbejder hovedsageligt fra kontorer i PET og FE, og du vil derfor skulle tilbringe flere arbejdsdage om ugen i tjenesten. Arbejdsopgaverne varierer en del henover året, men du vil i betydelig grad kunne være med til at detailplanlægge udførelsen af dem. Dine opgaver vil desuden omfatte deltagelse i interne møder i TET, herunder månedlige aftenmøder, samt møder med tjenesterne og øvrige eksterne parter, herunder internationale samarbejdspartnere. Faglig profil og kvalifikationer Du er uddannet cand.jur., cand.scient.pol., cand.polit. eller lignende og har et højt fagligt niveau. Vi forventer, at du har
 • en stærk juridisk, metodisk og analytisk faglighed,
 • 3-4 års erfaring med sagsbehandling eller compliance fra et departement, en styrelse, finanssektoren eller lignende,
 • en åben og inddragende ledelsesstil,
 • evne til at uddelegere ansvar og opgaver inden for klare rammer,
 • stærke formulerings- og formidlingsevner, skriftligt såvel som mundtligt samt
 • holdånd og evne til at samarbejde med andre faggrupper.
Det vil endvidere være en fordel, hvis du har
 • erfaring med teamledelse,
 • erfaring med tilsyn af andre myndigheder,
 • erfaring med behandlingssikkerhed,
 • erfaring med revisionsmetodik eller lignende,
 • interesse for og indsigt i IT ud over almindeligt brugerniveau og
 • kendskab til reguleringen af PET eller FE.
Vi forventer ikke, at du har erfaring med alle dine kommende opgaver, men vi forventer, at du har lyst til arbejde med dem. Vi skal nok sørge for, at du klædes fagligt på til at løfte opgaverne. Om TET TET er en uafhængig myndighed, som har til opgave at kontrollere, at PET, FE, CFCS og RPNR tilvejebringer, behandler og videregiver personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen. Supplerende oplysninger om TET findes på www.tet.dk. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske som specialkonsulent på overenskomstvilkår i henhold til relevant overenskomst. Der vil kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelsesområdet er TET. Det er en betingelse for ansættelse i TET, at du kan sikkerhedsgodkendes til højeste niveau, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele dit ansættelsesforhold. Forventet tiltrædelsestidspunktet er den 1. april 2023 eller snarest muligt derefter. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte TETs sekretariatschef på telefon 6198 7094. Ansøgning Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet CV, kopi af eksamenspapirer, herunder bachelorbevis, og eventuelle anbefalinger. Stillingen søges elektronisk på www.jm.dk under Karriere. Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 15. januar 2023. TET opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
  Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet pr. 1. januar 2014. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.
  Tilsynet bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet, og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer de pågældende skal have.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen