Transportministeriet søger direktør for Færdselsstyrelsen
Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med ca. 600 ansatte og er placeret i Ribe.

Færdselsstyrelsen arbejder med regulering, tilsyn og regeludstedelse inden for områderne trafiksikkerhed, mobilitet og grøn transport på vejområdet samt kørekort- og takografområdet. Styrelsen bidrager samtidig til den løbende betjening af transportministeren. Opgaverne omfatter understøttelse af den grønne omstilling bl.a. gennem it-understøttelse af data, styrket digitalisering på kørekort- og vejtransportområdet, effektiv administration af kørekortområdet og effektive tilsyn og kontrol på vejtransport- og taxiområdet. Hertil kommer udvikling af styrelsens store regelportefølje samt deltagelse i udviklingen af internationale retsakter på både EU- og FN-niveau. Om stillingen Færdselsdirektøren spiller en central rolle i at sikre, at styrelsen effektivt omsætter strategiske mål til resultater og sikker drift, og hvor regulerings- og tilsynsaktiviteter sker i samspil med transportbranchen. Direktøren har det overordnede ansvar for at sætte retning og skabe fremdrift i styrelsens mangeartede opgaveportefølje. Direktøren skal kunne navigere kompetent i spændingsfeltet mellem drift, udviklingsprægede projekter, policyudvikling og klassisk myndighedsbehandling på et område, hvor der er mange interessenter, som ofte har modsatrettede interesser. Gennem synlig ledelse af medarbejdere og andre ledere skal direktøren kunne skabe en udviklende og attraktiv arbejdsplads. Personlige kvalifikationer Som direktør forventes du at:
  • være strategisk orienteret og have gennemslagskraft
  • kunne skabe konkrete resultater og udvikle styrelsen i tråd med politiske krav og interessenternes forventninger
  • have stor driftssikkerhed - også i uforudsete situationer
  • arbejde målrettet og loyalt i forhold til de politiske mål
  • være initiativtagende, motiverende og samarbejdsorienteret
Faglige kvalifikationer Vi lægger vægt på, at du har:
  • en akademisk uddannelse
  • solid erfaring med ledelse i en større politisk styret organisation
  • evner for at implementere komplekse projekter med mange fagligheder og mange eksterne interessenter
  • forståelse for og indsigt i politiske beslutningsprocesser
  • indgående kendskab til økonomiske og administrative forhold
Det er en fordel, hvis du har kendskab til vejtransportområdet. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen besættes i løngruppe 3 i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten på overenskomstvilkår, eller lønramme 39, såfremt ansøgeren allerede er tjenestemand. Ansættelsen vil i udgangspunktet ske på åremålsvilkår. Der ydes efter forhandling et åremålstillæg til lønnen. Ansættelsesområdet er Transportministeriet med tilhørende institutioner. Direktøren refererer til Transportministeriets departementschef. Ansøgning Send din ansøgning senest 13. oktober. Du søger stillingen ved at trykke på linket "søg stillingen" eller via Transportministeriets hjemmeside www.trm.dk Der indgår test i rekrutteringsprocessen. Tiltrædelsesdato: 01-02-2024 Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at tale med departementschef Jacob Heinsen. Ring til departementschefsekretær Carina Kavanagh Stærk på 24 40 87 16 for en aftale. Læs mere om Færdselsstyrelsen på www.fstyr.dk
Om Transportministeriet
Transportministeriets departement ligger på Slotsholmen i hjertet af København. Vi er ca. 170 medarbejdere fordelt på 17 kontorer, der alle arbejder for at skabe transportpolitiske forbedringer i det danske samfund. Vores arbejdsområder omfatter alt fra udbygning af metroen i København til modernisering af landets jernbaner, store motorvejsbyggerier, selvkørende biler, luftfart, cyklistforhold, trafiksikkerhed samt transportens miljø- og klimapåvirkning.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00