Underdirektør til Procesejerskab og Driftsudvikling

Er du handlekraftig med stærkt strategisk fokus, og har du evnerne til både at dykke ned i et fagligt specialiseret område samtidig med, at du sætter retning for implementering af politiske beslutninger? Vi søger en stærk underdirektør til afdelingen Procesejerskab og Driftsudvikling på opkrævningsrådet, hvor det er afgørende, at du kan kombinere høj faglighed med politisk tæft og et solidt fokus på strategi-implementering. Opkrævningsområdet i Skattestyrelsen er i gang med en omfattende forandringsproces - og der skal leveres skarpe beslutningsgrundlag og sikres løsninger på dette komplekse og forretningskritiske område. Ledelse med fokus på korrekt og effektiv opkrævning Procesejerskab og Driftsudvikling er en nyoprettet afdeling, der skal varetage ansvaret for korrekt og effektiv opkrævning af de ca. 1.100 milliarder kr., der årligt betales i skatter og afgifter. Oprettelsen sker som led i en ledelsesmæssig opprioritering af det samlede opkrævningsområde, hvor tre afdelinger i de kommende år vil udvikle nye systemløsninger, håndtere drift og uregelmæssigheder i de eksisterende opkrævningssystemer og -processer samt optimere den samlede værdikæde fra angivelse og opkrævning til inddrivelse. Procesejerskab og Driftsudvikling består af ca. 60 engagerede medarbejdere og tre kontorchefer. Afdelingens kontorer er fordelt på 2 adresser i hhv. København og Ringkøbing, hvorfor stillingen indebærer en del distanceledelse, ligesom der må indregnes rejseaktivitet. Stillingen er med base i København. Som underdirektør er du med til at understøtte Skatteforvaltningens samlede opkrævningsproces, og du bidrager dermed direkte til Skattestyrelsens vision om, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Afdelingens opgaver Opkrævningsprocessen dækker samtlige skattearter og er således kendetegnet ved stor kompleksitet. Afdelingens vigtigste opgaver er at sikre effektive og korrekte opkrævningsprocesser. Det sker med det forretningsmæssige procesejerskab for opkrævningssystemerne og administrationen af området - ofte i tæt samspil med Skattestyrelsens juridiske fagområde og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Afdelingen skal stå for en sikker driftsudvikling af området, hvor effektive processer og konkret brug af bl.a. robotudvikling skal sikre en fortløbende optimering. Samtidig får afdelingen ansvar for planlægning og prioritering af en samlet oprydningsopgave i åbentstående opkrævningssager. Du vil skulle samarbejde tæt med dine to underdirektørkollegaer fra hhv. afdelingen Opkrævning og Betaling, der har ansvar for den løbende drift, samt afdelingen Program og Opkrævningsprojekter, der har ansvaret for opkrævningsprojekter og Program for Opkrævning og Inddrivelse på tværs af skatteforvaltningen. Dette samarbejde vil foregå på daglig basis og er afgørende for, at opkrævningsområdet udvikler sig som ønsket. Samtidig vil du have snitflader til resten af Skattestyrelsen og den øvrige Skatteforvaltning. Vi forventer derfor, at du kan sparre med kollegaer og egne kontorchefer om såvel faglige som processuelle spørgsmål, og at du kan udvikle initiativer, strategier og metoder, der styrker sammenhængen på tværs af Skattestyrelsens fagområder og mellem driftsopgaverne og det strategiske niveau. Dine centrale opgaver er at:
 • sætte dagsordenen og være retningsgivende i afdelingen med overblik og et solidt bidrag til faglig eksekvering og implementering
 • skabe et stærkt samarbejde særligt på tværs af de tre afdelinger på opkrævningsområdet med fokus på hhv. drift og udviklingsprojekter
 • levere fagligt underbyggede beslutningsgrundlag for lovgivning og politiske initiativer
 • sikre faglig, strategisk og koordinerende ledelse, herunder bidrage til fastsættelse af mål og udvikling på tværs af organisationen.
Du refererer til direktøren for fagområdet Borger- og Virksomhedskontakt i Skattestyrelsen og indgår i områdeledelsen af fagområdet sammen med 4 øvrige underdirektører. Du får personaleansvaret for de tre kontorchefer i afdelingen. I ledergruppen forventes det, at du bidrager til sparring omkring den samlede opgaveløsning og ledelsesopgave i fagområdet. Faglig og tillidsfuld ledelse Du har en relevant uddannelse suppleret med solid ledelseserfaring i forhold til ledelse af medarbejdere. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af ledere og skatteområdet. Vi forventer, at du er engageret i underdirektøropgaven og formår at lede en gruppe motiverede og selvstændige kontorchefer i en specialiseret afdeling. Du har øje for den specialiserede faglighed i afdelingen, og du formår at oversætte den skattefaglige og tekniske kompleksitet til et strategisk og politisk niveau. Du evner at kommunikere tydeligt til resten af omverdenen om et komplekst område. Din ledelsesstil skaber resultater gennem faglighed, samarbejde og tillid. Dine samarbejdspartnere beskriver dig som diplomatisk og imødekommende med fokus på helhedsorienterede løsninger, men samtidig som tydelig og retningssættende. Du stiller spørgsmål, tænker nyt og udfordrer, så vi hele tiden bliver bedre. Vi kan tilbyde:
 • En udviklende opgave, hvor du får ansvaret for et bredt og komplekst område i Skattestyrelsen.
 • Faglige og ledelsesmæssige udfordringer i et professionelt og dynamisk miljø i en organisation med en ambitiøs dagsorden.
 • En levende og travl arbejdsplads, hvor arbejdsdagen er fyldt af samarbejde med dygtige og fagligt stærke medarbejdere og chefer, og hvor humor, dedikation og ambitioner er en naturlig del af hverdagen.
Ansøgning og kontakt Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket "Søg stillingen" senest den 1. januar 2023. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen. Vi har planlagt at holde første runde samtaler den 4. og 5. januar 2023. Hvis du går videre, skal du sætte tid af til en personlighedsanalyse og en logisk test i uge 2. Anden runde samtale er planlagt til at afholdes den 13. januar 2023. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fagdirektør David Fjord Nielsen på telefon 61 45 16 63. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 2, svarende til lønramme 38. Stillingen forventes besat på åremål. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Copenhagen Towers, Hannemanns Allé 25, 2300 København S. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet en straffeattest og referencer. Tiltrædelse er hurtigst muligt eller fra 1. marts 2023.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen