Underdirektør
TryghedsGruppen står i de kommende år over for spændende udviklingsopgaver, der bl.a. vil omfatte videreudvikling af TryghedsGruppens medlemsdemokrati og -involvering, governance og transparens. Som ny underdirektør indtager du en afgørende rolle med ansvar for disse opgaver, ligesom du vil få ansvaret for en række tværgående og strategiske udviklings- og driftsopgaver.

TryghedsGruppen er et demokratisk og medlemsbaseret selskab med 1,3 mio. medlemmer og en organisation på ca. 55 medarbejdere. TryghedsGruppen er både hovedejer af Tryg Forsikring og står bag TrygFondens almennyttige aktiviteter. Opgaverne spænder således bredt fra betjening af TryghedsGruppens bestyrelse og repræsentantskab og udvikling af TrygFondens almennyttige aktiviteter over hele Danmark til arbejdet med at engagere medlemmerne bl.a. i forbindelse med valg. Du vil derfor få et varieret arbejdsliv med en kompleks opgaveportefølje og en alsidig berøringsflade. Og du får en unik mulighed for både at lede op mod direktion og politisk ledelse og ud mod kolleger og eksterne aktører. I tillæg til udviklingsopgaver på særligt medlemsområdet bliver du som underdirektør daglig leder for sekretariatets dygtige medarbejdere, der varetager en bred vifte af opgaver, som både omfatter betjening af det politiske niveau, intern sekretærbistand, HR og tværgående udviklingsprojekter. Du får således mulighed for at styrke og udvikle dig som personaleleder med driftsansvar. For at lykkes med opgaven lægger vi bl.a. vægt på følgende formelle og personlige kompetencer:
  • Omfattende og relevant erfaring med både operationelt og strategisk sekretariatsarbejde og politisk betjening
  • Solid tværsektoriel erfaring, således at du evner at navigere i både kommercielle, almennyttige og medlemsdemokratiske arenaer
  • Ledelseserfaring og lyst til den motiverende og nærværende personaleledelse
  • Naturlig gennemslagskraft og evnen til at gå ind i dialoger med stor imødekommenhed, samtidig med at du er bevidst om og tør bruge dit mandat
  • Nysgerrighed på andres fagområder og generøsitet med dig selv og din viden, som du omsætter til tværorganisatorisk værdi og udvikling.
Som stort medlemsbaseret selskab og med betydelige almennyttige aktiviteter via TrygFonden er TryghedsGruppen en væsentlig aktør i Danmark. Dermed får du et arbejdsliv præget af stort samfundsansvar og med direkte positiv påvirkning af trygheden og sammenhængskraften i Danmark. Læs mere om jobbets indhold og forudsætninger i job- og personprofilen (PDF), hvor der også er mulighed for at finde mere information om TryghedsGruppen og TrygFonden. Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden.
TryghedsGruppen
Læs mere om TryghedsGruppens og TrygFondens aktiviteter på www.tryghed.dk.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00