Vil du være med til at skabe en psykiatri i verdensklasse?
Psykiatrifondens afdeling for Viden & Udvikling søger en eller flere seniorkonsulenter.

Psykiatrifonden kæmper for en psykiatri i verdensklasse, som vi kan være stolte af i Danmark, og som udlandet ser op til. Alle mennesker med en psykisk sygdom, eller som er i særlig risiko for at få det, skal mødes med den støtte og behandling, de behøver. I tide. Og det skal gøres bedre, end vi gør i dag. Afdelingen for Viden & Udvikling er ansvarlig for, at Psykiatrifondens arbejde bygger på en systematisk og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når kvaliteten af psykiatrien skal forbedres. Psykiatrifonden er en arbejdsplads, hvor vi i fællesskab opnår de bedste resultater, og der kan være kort fra tanke til handling. Det er en dynamisk arbejdsplads med fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet og fokus på nytænkning. Vi lægger vægt på at være en god og sund arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde går hånd i hånd med en professionel, effektiv og ansvarlig tilgang. Om dig Afdelingen for Viden & Udvikling blev etableret i sommeren 2022. Du kan derfor sammen med gode og fagligt tunge kollegaer være med til at præge afdelingens opbygning. Og vi ser gerne, at du har følgende profil:
  • Du har en sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse, gerne på ph.d.-niveau og med mindst fem års joberfaring.
  • Du har kendskab til Psykiatrifondens målgrupper og til organisering, politik og 'borger-rejserne' på sundhedsområdet. Og du har kendskab til metoder og vilkår for anvendelsesorienteret forskning.
  • Du har ekspertise i vidensbasering af politik og praksis.
  • Du er udadvendt og trives i at arbejde tværfagligt sammen. Du er selvstændig og kan drive komplekse udviklingsprojekter. Og du kan kombinere intellektuel flyvehøjde med pragmatisk realisme, når opgaver skal skæres til.
Om stillingen Afdelingen for Viden og Udvikling har fem overordnede opgaver, som vi gerne ser, du kan bidrage til. Vidensfundament: Udbygning og vedligeholdelse af Psykiatrifondens overblik over data, forskning og anden relevant viden fra autoritative danske og internationale kilder. Bearbejdning og formidling af denne viden gennem et bredt sæt af kanaler fx fysiske rapporter, hjemmesiden, elektroniske medier, debatarrangementer og lignende. Analyser: Udarbejdelse af analyser, der kan bidrage til at give autoritative svar på væsentlige spørgsmål indenfor psykiatrien som fx 'hvad virker' eller mulige løsninger på implementerings-udfordringer. Projekter: Der skal udvikles og gennemføres større forskningsbaserede projekter i et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - hovedsageligt forskningsmiljøer. Projekter med potentiale for at skabe væsentlige og bæredygtige forbedringer af sammenhæng og kvalitet i psykiatrien. Networking: Udvikle og styrke Psykiatrifondens rolle som en strategisk sparrings- og samarbejdspartner for psykiatriens forskningsmiljøer, embedsmænd og politikere. Beredskab: Levere viden og analyser til Psykiatrifondens politiske arbejde, engagement i den offentlige debat og til fondens egne aktiviteter som fx Rådgivningen og Børnegrupperne. Om os Psykiatrifonden er en ambitiøs NGO i rivende udvikling. Vi kæmper for større sammenhæng i psykiatrien, tilstrækkelig kapacitet, høj kvalitet og et bedre liv med psykisk sygdom. Vi arbejder løsningsorienteret, langsigtet og baseret på viden og evidens. Vores indtægter kommer fra indsamlede midler, projektmidler og fra overskud fra salg af kurser og andre produkter. Vi har cirka 45 medarbejdere. Vi tilbyder Et udfordrende job i en dynamisk og ambitiøs NGO. Lønnen forhandles individuelt med udgangspunkt i dine kompetencer og erfaringer. Der er tale om fuldtidsstillinger med forventet start 1. april eller snarest derefter. Der er reference til afdelingschefen i Viden & Udvikling. Ansøgning Send din ansøgning senest mandag den 6. februar og helst gennem QuickApply via Jobindex, som du finder ved at trykke på 'søg dette job' her på siden. Alternativt sendes til [email protected]. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7 og 8, og der vil indgå en opgaveløsning i forløbet. Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingschef Merete Konnerup på 21 68 52 18 eller [email protected].

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00