CHEFKONSULENT TIL STRATEGISK KOMMUNIKATION
Der er lige nu stort fokus på forsyningssikkerhed og energipriser, samtidig med at der er fuld fart på den grønne omstilling af vores energisystem. Som chefkonsulent til strategisk kommunikation er du med til at sætte kommunikationsdagsordener for Energinets koncernledelse og får derfor en unik mulighed for at arbejde strategisk med at formidle nogle af de vigtigste emner i den grønne omstilling.

Du bliver en del af en organisation, hvor trivsel og fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme. Fokus på strategiske kommunikationsdagsordener Du hører til i afdelingen Kommunikation og Kultur, som har ansvaret for intern og ekstern kommunikation samt arbejder for at understøtte Energinets fælles kultur og styrke vores værdier. Afdelingen består af 16 engagerede, nysgerrige og dygtige medarbejdere med forskellig baggrund og ansvar indenfor presse, sociale medier, kommunikation, forandringsledelse og grafisk design. I en nyoprettet rolle som chefkonsulent til strategisk kommunikation har du følgende ansvarsområder:
  • Sikre løbende overblik over og planlægning af Energinets strategiske eksterne kommunikation.
  • Udarbejde beslutningsoplæg og planlægge drøftelser i koncernledelsen af strategisk vigtige kommunikationsdagsordener - i tæt samarbejde med kolleger i og udenfor afdelingen.
  • Udarbejde budskabspapirer og sørge for intern afstemning af budskaber og dagsordener.
  • Overvåge medieomtale og holde øje med emner og debat på relevante sociale medier og fora.
  • Udarbejde analyser og rapporter som opfølgning på strategiske kommunikationsdagsordener.
  • Udarbejde eksternt kommunikationsmateriale så som præsentationer, opslag til sociale medier, debatindlæg, artikler til egne medier eller lignende.
Du får et særligt tæt samarbejde med vores pressechef, og du bidrager til, at vi arbejder mere struktureret med, hvilke emner og dagsordener, der er tydelige. I løbet af dit første år i jobbet kan du se frem til at have defineret proces og værktøjer for dagsorden-sættende kommunikation samt at have bidraget til at konkretisere planer for kommunikation på baggrund af strategiske prioriteter. Da rollen er nyoprettet, har du god mulighed for at påvirke både opgaverne og indholdet i jobbet. Politisk og strategisk forståelse Du har en relevant akademisk uddannelse samt ideelt minimum 5-10 års erfaring fra lignende job i større organisation eller bureau, hvor du har arbejdet i krydsfeltet mellem kommunikation, strategi, politik og interessevaretagelse. Du er vant til at begå dig i politisk styrede organisationer og har en god strategisk forståelse. Samtidig er du analytisk, evner at skabe overblik og har en struktureret tilgang til opgaver. Du er naturligvis en skarp kommunikator skriftligt og mundtligt, som både behersker dansk og engelsk på højt niveau. Som person er du samarbejdsvant og nysgerrig, ligesom du forstår at opbygge gode netværksrelationer på tværs af organisationen. Samtidig er du selvkørende og initiativrig med en stor ansvarsfølelse og personlig integritet. Du trives med at arbejde i et travlt miljø med varierende arbejdsdage og -opgaver, og du formår at bevare overblikket på trods af højt tempo og krav om hurtige og professionelle leverancer. Desuden besidder du en personlig gennemslagskraft, der gør dig i stand til at kommunikere klart og præcist i alle givne situationer. Ansøgning og kontakt Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag så vi har den senest 2. februar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi forventer at holde samtaler 9. februar (1. samtale online) og 21. februar (2. samtale i Fredericia) Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Director for Kommunikation og Kultur Helle Larsen Andersen på telefon 2333 8685. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen.
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, der varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.

Se film om Energinet.Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00